Dreptul muncii: principalele prevederi și principii

Dreptul muncii, poate, este una dintre ramurile cele mai complexe, importante și voluminoase ale legislației. El are un rol fundamental în determinarea și reglementarea întregului complex sociale și de muncă între angajați și angajator, indiferent de structura organizatorică și juridică a întreprinderii. Una dintre principalele funcții ale acestui domeniu legislativ este protejarea drepturilor muncii tuturor participanților la activitățile economice și economice, constituită prin constituție și reglementată prin numeroase acte normative.

Dreptul muncii

Prevederile teoriei generale de drept afirmă că toate ramurile juridice diferă în sfera distribuției și metodologiei lor, care determină independența și caracteristicile individuale ale fiecăruia. Metodologia include, de asemenea, anumite metode juridice și un set de instrumente necesare pentru punerea în aplicare a reglementării eficiente a relațiilor sociale și juridice în sfera care se află sub jurisdicția acestei sau acelei ramuri a jurisprudenței.

Legea muncii, în legătură cu care sunt specificate prevederile teoretice generale, servește pentru reglementarea și reglementarea relațiilor socio-economice în sfera activitatea muncii. Și această ramură a legislației determină ordinea și natura acestei forme de relații între angajator și organizațiile muncii (colective, sindicate etc.). Cu alte cuvinte, domeniul de aplicare al normelor dreptului muncii afectează astfel de relații sociale care se formează ca urmare a muncii în comun și a oricărei lucrări. Reglementarea activității comune a forței de muncă este obiectul și principiul fundamental al acestei jurisprudențe. Dreptul muncii, printre altele, este și un garant al realizării de către cetățeni a propriilor abilități pentru anumite tipuri de activități.Protecția drepturilor munciiAceastă ramură a legislației conferă relațiilor sociale și de muncă o stabilitate și democratice și le traduce în planul juridic. Dreptul muncii oferă participanților acestui tip de drepturi și obligații specifice de relații pentru respectarea strictă a măsurilor care sunt de supraveghere de stat și de control efectuate de organisme speciale - Gostekhnadzor, compania de energie electrică, supraveghere epidemic sanitare Atomnadzor si multe altele.

Printre numeroasele acte normative de muncă, este necesar să se sublinieze contract colectiv, care în condițiile economiei de piață este documentul principal care reglementează ordinea relațiilor de muncă dintre angajatori (administrație) și colectivitățile întreprinderilor și organizațiilor. Aceste instrumente sunt definite și reglementate de cele mai importante puncte și probleme legate de regulamentele de lucru, echipamente tehnice și dispozitive de locuri de muncă, drepturile lucrătorilor și îndatoririle celor două părți ale relațiilor economice, mărimea și ordinea de plată a salariilor, vacante, vacanțe și multe altele.

Domeniul de aplicare al dreptului munciiK reglementările locale caracterul, reglementat și de legislația muncii, include norme și reglementări ale reglementărilor interne ale întreprinderii, diverse programe de schimburi. Astfel, această ramură a legislației este un set de acte normative interdependente extrem de diverse care formează o bază legislativă voluminică, cu o structură internă complexă și ramificată.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Surse de drept administrativSurse de drept administrativ
Sistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridiceSistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridice
Principiile dreptului muncii și locul acestora în structura generală a dreptuluiPrincipiile dreptului muncii și locul acestora în structura generală a dreptului
Conținutul, conceptul, tipurile și clasificarea principiilor dreptului munciiConținutul, conceptul, tipurile și clasificarea principiilor dreptului muncii
Relațiile de muncăRelațiile de muncă
Conceptul de drept al munciiConceptul de drept al muncii
Parteneriatul social în lumea munciiParteneriatul social în lumea muncii
Care este legea? Care este efectul său?Care este legea? Care este efectul său?
Care este metoda dreptului muncii - conceptele de bază ale reglementării legaleCare este metoda dreptului muncii - conceptele de bază ale reglementării legale
Formele administrației publiceFormele administrației publice
» » Dreptul muncii: principalele prevederi și principii