Surse de drept financiar și sistematizarea acestora

Dreptul financiar este una dintre ramurile legale. Acesta este împărțit într-o serie de norme de natură financiară și juridică. Împreună, ele formează un sistem complex integru, în cadrul căruia normele financiare și juridice sunt grupate în secțiuni și instituții mai mari într-o anumită ordine și interdependență. Normele financiare și juridice sunt grupate în funcție de tipul de activitate relațiile financiare acestea reglementează și care sunt nevoile practice ale acestora.

Conceptul de

Astfel, sistemul și sursele de drept financiar - este structura sa internă, combinate și are normele financiare și juridice într-o anumită secvență, din cauza unor circumstanțe obiective în sistemul de relații sociale și financiare, precum și forme exterioare de expresie concretă. Acestea includ acte juridice cu normele financiare și juridice conținute transmise de către reprezentantul și organele executive atât guvernul central cât și la nivelul administrației locale.

Natura activității

Surse financiare se formează drepturi în procesul de legiferare, bazat pe aspectele financiare ale activității statului și ale administrațiilor locale. Fiecare dintre aceste surse este o anumită normă juridică creată sau sancționată de sistemul de stat. Toate împreună, sursele dreptului financiar sunt un sistem de ordine închisă, în cadrul căruia elementele sunt aranjate într-o succesiune ierarhică. Acestea sunt chemate să reglementeze în mod cuprinzător relațiile financiare publice. Acestea sunt orice acte (normative, legale) în care se notează prevederi, observații asupra activităților financiare de stat ale administrației locale. Din punctul de vedere al conținutului, sursele dreptului financiar reglementează problemele de proprietate, atunci când aceasta se referă la un public, așa-numitul deschis activități financiare, chestiuni de control al finanțelor, urmărirea penală a infracțiunilor financiare.Principalele sarcini

  1. Legiferării.
  2. Formarea anumitor comune pentru toate normele de conduită în domeniul relațiilor financiare. Acestea sunt stabilite în legislația în vigoare și reglementează diverse taxe și impozite. Sistemul surselor de drept financiar constă în legi și documente juridice normative de natură subordonată.

Federația Rusă și Dreptul financiar

Reglementarea juridică a activităților financiare în Federația Rusă se realizează în majoritatea cazurilor de către Curtea Constituțională a Federației Ruse. Actele legislative din țară pot fi adoptate la nivelul federațiilor, al regiunilor și al autorităților municipale. Acestea sunt sursele legii financiare a Federației Ruse.

Ca în orice stat, în Rusia Legea fundamentală este Constituția Federației Ruse. Ea conține atât principalele surse de drept financiar, cât și baza pentru o reglementare juridică normativă în relațiile publice, în distribuția și utilizarea resurselor monetare alocate de Centrul și fondurile de stat necentralizate. Prin urmare, prevederile stipulate în Constituție influențează în mod activ legile financiare specifice actuale, precum și legislația financiară în general. Prin urmare, sursele dreptului financiar sunt supuse așa-numitei constituționalizări. Se exprimă prin faptul că proprietatea relații publice are efectul legii constituționale și financiare:

  1. Constituția a consacrat în mod direct cele mai importante norme și relații financiare publice. Ele sunt reglementate direct prin normele constituționale.
  2. Legile financiare reglementează o anumită sferă a relațiilor în societate strict conformă cu prevederile Constituției și sub controlul acesteia.
  3. Dispozițiile constituționale ajută la depășirea sau eliminarea concurenței în normele juridice și la soluționarea conflictelor juridice. Acest lucru se întâmplă prin intermediul Curții Constituționale a Federației Ruse.

Astfel, principala sursă de drept financiar ar trebui să fie considerată Constituția Federației Ruse, precum și Constituția și Statutul tuturor entităților care sunt membre ale Federației. Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, decretele prezidențiale și reglementările guvernamentale în domeniul finanțelor etc.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Surse de drept administrativSurse de drept administrativ
Sistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridiceSistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridice
Structura relațiilor juridiceStructura relațiilor juridice
Relații administrative și juridiceRelații administrative și juridice
Legea municipalăLegea municipală
Sucursale de dreptSucursale de drept
Structura statului de dreptStructura statului de drept
Concept și tipuri de norme financiare și juridice, structură, caracteristiciConcept și tipuri de norme financiare și juridice, structură, caracteristici
Concepte de bază ale înțelegerii juridice și ale conștiinței moderneConcepte de bază ale înțelegerii juridice și ale conștiinței moderne
Subiectul reglementării legale și rolul acesteia în asigurarea ordinii publiceSubiectul reglementării legale și rolul acesteia în asigurarea ordinii publice
» » Surse de drept financiar și sistematizarea acestora