Tipuri de structuri de management organizațional: economia cunoașterii în antreprenoriat

Reformarea formelor de afaceri, metode design organizațional structurile de conducere transformă și caracteristicile socio-economice ale oamenilor de afaceri. Dezvoltarea modernă a antreprenorilor se caracterizează prin creșterea spontaneității, care are un impact semnificativ asupra caracteristicilor calitative ale structurii sale.

În primul rând, nivelul responsabilității morale care contribuie la formarea unui standard extrem de moral al societății cunoașterii crește. Se acordă o importanță sporită tipurilor structuri organizatorice management, în care noțiunea de "nume bun", integritatea afacerii și reputația întreprinzătorului sunt evaluate și distribuite în contracte de tip nou - "contracte de încredere". Prestigiul ridicat al cunoașterii reprezintă baza pentru armonizarea nivelurilor de bunăstare materială și de dezvoltare intelectuală. Formarea durabilă morale în afaceri creează oportunități semnificative de reducere tranzacție.

În al doilea rând, aproape toate tipurile moderne de structuri de management organizațional necesită un standard de înaltă educație a entităților de afaceri. Sfera educației este un element al sistemelor economice și sociale simultan. Fiind unul dintre cele mai importante elemente ale formării "noii economii", educația aduce o contribuție semnificativă la asigurarea acesteia mobilitatea socială și menținerea dezintegrării societății. Economia bazată pe cunoaștere se caracterizează prin dobândirea de educație pe tot parcursul vieții, prin procesul continuu de dobândire de abilități, cunoștințe, aptitudini și experiență. Prin urmare, prezența numai a inteligenței selective în combinație cu intuiția afacerii și capacitatea de analiză logică este în mod clar insuficientă pentru a acoperi deficiențele educaționale. Economia bazată pe cunoaștere pune comunitatea de afaceri în fruntea nevoii de a alege în mod constant și de a căuta soluții inovatoare care să sporească eficiența activității. Într-o astfel de situație, educația de elită contribuie la accelerarea convertirii sociale. Clasificarea structurilor de guvernanță organizațională este atât de complexă astăzi încât globalizarea oferă oportunități suplimentare în obținerea educației. Noul său element este extinderea orientării spre sferele aplicate și relațiile de piață. Cu toate acestea, nivelul de educație în sine nu este o sursă de creștere economică stabilă. De o importanță fundamentală este aspectul său practic, atât de multă atenție este acordată nu numai educației în sine, ci și calității acesteia.În al treilea rând, economia, bazată pe intelectualizării muncii, reprezintă provocări serioase pentru creativitate și gândire în afara caseta antreprenorului. În cazul în care antreprenorul este înzestrat cu o inteligență specială, el este direct implicat în progresul științific și tehnic în aplicarea activităților sale industriale și economice, și, prin urmare, de profit, implicând astfel activitatea intelectuală tot mai mulți oameni.

Tipurile moderne de structuri de management organizațional, esența și conținutul economiei bazate pe cunoaștere determină o creștere a responsabilității sociale a întreprinderilor asociate transferului unei părți a funcțiilor guvernamentale către antreprenoriat. Responsabilitatea socială este interpretat ca o modalitate de a face afaceri, care corespunde normelor etice, sociale și legislative. Este un sistem instituționalizat care reglementează comportamentul diferitelor subiecte ale relațiilor comerciale. tipuri de structuri organizatorice luata in considerare de management sugerează că baza de responsabilitate socială constituie principiile de bază: în primul rând, pentru a oferi servicii- de înaltă calitate, în al doilea rând, securitatea truda- a treia, contribuind la societate, prin promovarea intereselor publice și a valorilor comune. Pentru subiecții de responsabilitate socială de afaceri este o strategie pe termen lung în țările dezvoltate economic, acesta a fost mult timp recunoscută.

Creșterea responsabilității sociale se manifestă la toate nivelurile sistemului economic: în instituționalizarea relațiilor dintre stat, de afaceri și societatea civilă, în promovarea creșterii educației a educației populației și de piață a antreprenorilor în dezvoltarea culturii, sportului, artelor și îmbunătățirea calității vieții, susținută de organizațiile de mediu.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Informatizarea societățiiInformatizarea societății
Metode socio-psihologice de gestionare a personaluluiMetode socio-psihologice de gestionare a personalului
Managementul politicManagementul politic
Pentru liderul de început: sistemul de metode de management al personalului.Pentru liderul de început: sistemul de metode de management al personalului.
Structura organizatorică: structura, principiile și motivele utilizăriiStructura organizatorică: structura, principiile și motivele utilizării
Principii și metode de management al personaluluiPrincipii și metode de management al personalului
Principii și metode de managementPrincipii și metode de management
Principalele funcții de gestionare și caracteristicile acestoraPrincipalele funcții de gestionare și caracteristicile acestora
Metode de management economic în managementMetode de management economic în management
Metode de management al calității: grupuri principale și caracteristicile acestoraMetode de management al calității: grupuri principale și caracteristicile acestora
» » Tipuri de structuri de management organizațional: economia cunoașterii în antreprenoriat