Problema antropozociogenezei în filosofie

Problema omului în filosofie și problema antroposociogenezei sunt două concepte care unifică singura problemă a modului în care omul a provenit dintr-un animal în sensul fizic și spiritual. Marii filosofi ai planetei noastre au lucrat și au lucrat la aceste probleme. Lucrarea sa sa axat pe rezolvarea principalelor probleme ale antroposociogenezei, cum ar fi Sigmund Freud, Karl Gustav Jung, Friedrich Engels, Johan Heising,

Jacques Dérida, Alfred Adler și alți teoreticieni și filosofi.problema antropozociogenezei

Ce este antropozociogeneza?

Antroposociogeneza este procesul de formare socială și dezvoltare fizică a lui Homo sapiens ca specie în cursul evenimentelor istorice și în procesul de formare a tuturor legăturilor din lanțul de evoluție. Problema antropozociogenezei este considerată de filozofie, sociologie și alte științe naturale și umaniste. Principala întrebare a antroposociogenezei este saltul evoluției de la ultimul animal la om.

Antroposociogeneza și filosofia

Antropogeneza ia în considerare problemele dezvoltării biologice și formarea omului modern, sociogeneza - formarea unei societăți sociale. Întrucât aceste întrebări nu pot exista separat unul de celălalt sau pot fi consecvente în procesul de dezvoltare umană, a apărut conceptul de antropozociogeneză. Mai presus de toate, problemele și problemele acestui concept sunt prelucrate, în principal, de filozofi și de alți oameni de știință teoreticieni. De ce problema antroposociogenezei este o problemă filosofică, este destul de ușor de explicat. Faptul este că însăși teoria originii omului nu a fost dovedită și există un număr fapte inexplicabile, care nu permit să fie logică și ordonată.

De asemenea, în fiecare zi tot mai multe fapte noi despre viața și obiceiurile oamenilor primitivi, care periodic pune sub semnul întrebării majoritatea teoriilor despre apariția omului. Și din moment ce problema originii Homo sapiens ca specie rămâne deschisă, formarea ei socială nu poate fi dezvăluită pe deplin. Prin urmare, filosofii, bazați pe fapte emergente, încearcă să recreeze imaginea formării societății și a omului în ea.problema antropozociogenezei în filosofie

Problema antropozociogenezei

Până acum, întreaga preistorică a omenirii a fost pentru anumiți necunoscuți, oamenii de știință din fiecare zi se confruntă cu noi ghicitori și secrete ale trecutului. Antropologii și filosofii se cer constant despre originea omului. Iar opiniile și pozițiile lor se contrazic adesea. Antropologii sunt ocupați cu căutarea legăturii "dispărute" din evoluție, care a ajutat strămoșul ca un maimuță să evolueze la omul modern. Filosofii sunt interesați de o problemă mai profundă - procesul de a deveni un om și apariția societății.

În cursul cercetărilor, a devenit absolut clar că animalele deveniseră ființe umane care nu erau în curs de desfășurare nici unui eveniment semnificativ. A fost o trecere destul de lungă și treptată de la o stare fizică și socială la alta, modernă. Oamenii de știință, având în vedere problema antropozociogenezei, au fost de acord că acest proces a avut loc timp de 3 sau 4 milioane de ani. Aceasta este mult mai mult decât toată istoria evoluției umane pe care o cunoaștem astăzi.

Antroposociogeneza este complexă în natură, deoarece nu ar putea exista o secvență clară în apariția muncii, a societății, a limbii, a conștiinței și a gândirii. Combinația acestor procese a ajutat la formarea omului. Cei mai mulți adepți ai teoriei muncii, care indică faptul că factorul determinant în dezvoltarea omului a fost munca și datorită lui, alte abilități sociale și fiziologice de bază au început deja să se dezvolte. Problemele filosofice ale antroposociogenezei constau în faptul că munca nu poate apărea fără o interacțiune socială clară între oamenii vechi. Și trebuiau să aibă deja niște aptitudini utile că animalele nu trebuie să creeze în mod deliberat instrumente și să le folosească.

Problema antropozociogenezei, factorii și principiile dezvoltării antropozociogenezei indică faptul că unul dintre cei mai importanți factori trebuie considerat apariția discursului articulat și, ca o consecință, a unui limbaj adecvat pentru comunicare. Se stabilește că, în cursul conversației, oamenii ating unitatea maximă și înțelegerea reciprocă. Întregul mediu al obiectului în jurul unei persoane este desemnat printr-o descriere a limbajului, dobândește semnificația așa numitului semn. Numai cu ajutorul limbii poate fi posibilă sincronizarea și concretizarea lumii din jurul nostru. Din aceasta putem concluziona că activitatea cu fabricarea și utilizarea oricărui instrument de muncă nu poate apărea înainte de apariția limbii vorbite.filosofice ale antroposociogenezei

Pe această bază, poate fi rezumat antroposotsiogeneza problemă împărțit în trei promisiune: activitatea de muncă (apariția unor instrumente), limba (originea și dezvoltarea vorbirii), viața socială (o asociație de oameni și stabilirea unor relații interpersonale de bază și interdicții). Aceste promisiuni antroposotsiogeneza majore alocate Dimitrie Phaleron, antic filozoful grec.

Concepte de antropozociogeneză

Problema umană Antroposociogeneza consideră în două planuri: socială și biologică. În cursul lucrărilor de rezolvare a acestei întrebări filosofice, mințile omenirii au creat mai multe concepte: creaționist, muncit, joc, psihanalitice, semiotice.

Concepția creaționistă

Numele acestui concept a trecut de la termenul "creaționism", care în latină înseamnă "creație". Ea prezintă o persoană ca ceva unic, ceva ce nu putea să apară în această lume fără intervenția forțelor din afară, adică a lui Dumnezeu. Creatorul nu este numai creatorul unei persoane, ci a întregii lumi în general. Și persoana din ea joacă rolul cel mai important - este coroana minții, puterea și înțelepciunea, creația perfectă.

Concepția creaționistă are un caracter religios pronunțat. Anterior, sa folosit abordarea mitologică a problemei antropozociogenezei. Se credea că omul a fost creat din spațiu, apă, pământ sau aer. Principala diferență dintre un om și un animal este că el are un suflet nemuritor. Islamul, iudaismul și creștinismul sunt de acord și susțin această teorie, deoarece aceasta este fundamentală în învățăturile lor religioase.

Concepția creaționistă nu este uitată sau respinsă, susținătorii acestei teorii lucrează la dovada ei în lumea modernă. Stadiile spasmodice ale evoluției, prezența rațiunii, capacitatea de gândire analitică, moralitatea - toate acestea nu au putut să apară singure. Teoria Big Bang sau o sursă extra-naturală de creație sub masca lui Dumnezeu este ceea ce poate explica aceste procese în formarea omului.social și biologic în om problema antropozociogenezei

Conceptul de lucru

Acest concept este o continuare a teoriei lui Darwin despre evoluția umană. Darwin a demonstrat prezența procesului evolutiv în sensul biologic, a dovedit apariția unor specii și subspecii diferite de animale. Dar omul de știință nu a dat un răspuns concret și clar la întrebarea cum ar putea evolua primatul în fața omului. Se crede că a fost o lucrare care a ajutat la transformarea într-un primat uman, adică o maimuță. În cursul nevoii forțate de a vă oferi condițiile de supraviețuire în viitorul Homo sapiens, apare o linie dreaptă, brațul se schimbă, volumul creierului crește și abilitățile de vorbire se dezvoltă. Și nu numai. În același timp, munca a pus bazele interacțiunii sociale dintre oamenii primitivi și, ca o consecință, apariția și formarea societății și a moralității.Plecând de la lucrări Friedrich Engels, care este fondatorul acestui concept, antropozociogeneza și problema originii umane depind de doi factori:

  1. Factorul natural și biologic. Schimbarea climatului pământului a făcut ca strămoșii omului modern să coboare din copaci și să dobândească noi abilități de supraviețuire într-o lume în schimbare.
  2. Factorul social. Acestea includ activitățile care utilizează unelte de casă - apariția aparatului de vorbire ca modalitate de a descrie și de a transmite evenimente din jurul dvs., de experiența dvs., de amintiri etc. De asemenea, se poate atribui apariția unei interdicții privind relațiile sexuale ale rudelor apropiate și uciderea unui coleg de triburi - progres în realizarea instrumentelor, și anume revoluția neolitică.

În plus față de teoriile prezentate, există o opinie conform căreia activitatea a influențat în primul rând apariția culturii. Și mai târziu a făcut posibilă dezvoltarea omului în sferele fizice și sociale.

Conceptul de jocuri

Conceptul de muncă este în contrast cu modelul de joc al lui J. Hayzing. În ea, jocul rezolvă problema antropozociogenezei. Omul își obține toate aptitudinile fizice și sociale utile, tocmai datorită jocului. Activitatea creativă liberă, excesivă în raport cu interesele materiale și nevoia de supraviețuire, exprimată într-o formă de joc, este primul motiv pentru formarea culturii, filosofiei, religiei și nevoia de dezvoltare fizică.problema antropozociogenezei de origine umană

În filosofia modernă, arta și știința, nu este dificil să vedem semnele unui caracter de joc, care nu permite să respingem această teorie ca fiind lipsită de importanță. Pe măsură ce un copil învață lumea din jur în timpul jocului, omul primitiv este atașat realității existente, jucând, adaptându-se și dezvoltând într-o lume în schimbare. Problema antropozociogenezei în filozofie este că este imposibil să comparăm secvența de apariție a semnelor și factorilor determinanți ai aspectelor biologice și sociale ale vieții umane până la sfârșit cu orice teorie.

Concept psihosomatic

Pe scurt, problema antropozociogenezei în filosofie din punctul de vedere al modelului psihosomatic constă în două concepte: totem și tabu. Totemul provine din moartea conducătorului comunității din mâna fiilor săi. După ucidere, el este deificat și devine un strămoș totem și strălucit. Tabu apare, de asemenea, bazat pe evenimente tragice. Religia și moralitatea apar din situații mortale în viața sexuală a comunității. Și ei au avut un impact mai mare asupra dezvoltării ulterioare a culturii și a persoanei însuși.

Semiotic concept

Problema antroposociogenezei în conceptul semiotic este rezolvată odată cu apariția limbajului. Atunci când a existat un discurs și o persoană a fost capabilă să-și transmită gândurile către un alt individ, atunci a avut loc dezvoltarea culturală și socială. Modelul semiotic reprezintă o persoană, singura ființă care poate crea un sistem similar de semne.

Conceptul cosmogonic

Această teorie nu are nici un contact cu teoria creaționistă, deoarece apariția omului nu apare ca rezultat al evoluției, ci este considerată a fi obținută în afara lumii noastre. Modelul cosmogonic presupune că omul a fost "implantat" pe planeta Pământ de o altă civilizație străină. Cine în mod specific și în ce scop - aceste întrebări nu au răspuns teoretic. De asemenea, conceptul cosmogonic nu poate explica cum a apărut viața în spațiu.

Conceptul de "plan rezonabil"

Aceasta este o teorie complet nou și modern, care reflectă antroposotsiogeneza problemă în filozofie. În ciuda noutatea, ea a reușit să obțină aprobarea unui număr de cadre universitare și filosofi contemporani, teoreticieni. Conceptul de „design inteligent“ nu este pus înainte o fundamental noi idei cu privire la formarea biologică și socială a persoanei - in mod eficient interconectează a apărut mai devreme antroposotsiogeneza concept. Pe baza acestei teorii, există o putere mai mare, care poate fi numit Dumnezeu, sau Creatorul, nu este încă cunoscut de știința modernă. Această forță a proiectat și a lansat un program cuprinzător de dezvoltare a universului. Și acest program este pus în aplicare, este descris în alte modele antroposotsiogeneza. Aceasta este, cosmogonie, și creaționist, muncă, joacă, modele semiotice, antroposotsiogeneza psihosomatice au un loc de a acționa ca o varietate de mecanisme predefinite de acțiune a unui sistem comun unic. Sisteme, scopul creării care nu este încă disponibil pentru oricine ...de ce problema antroposociogenezei este o problemă filosofică

Posibilitățile unice ale omului

Homo Sapiens - este o specie care are atât asemănări, cât și caracteristici ale lumii animale, și complet individuale, un non-recurente în orice specie și sub-specii de pe planeta Pământ. Având în vedere întrebarea din partea evoluției biologice, se poate observa o serie de calități care diferențiază în mod semnificativ omul de animal și de a ajuta în căutarea de soluții posibile la problema antroposotsiogeneza. Social și biologic în om - astfel încât conceptele inseparabile că este extrem de dificil să se ia în considerare aceste aspecte separat. Deci, numai o persoană poate:

  • Adaptați mediul înconjurător (animalul se adaptează mereu condițiilor existente fără a încerca să le schimbe).
  • Schimbarea naturii în interesul public (animalele pot satisface doar nevoile fiziologice).
  • Dezvoltarea și crearea condițiilor de dezvoltare în domenii noi. Aceasta se referă la domeniul mediului și a naturii noastre - apă, pământ, aer, spațiu (animalul nu este capabil de a schimba în mod independent, modul în care și mediul de supraviețuire).
  • Creați producția în masă de unelte auxiliare (animalul folosește haosul, dacă este necesar).
  • Utilizarea rațională a cunoștințelor, gândirea și angajarea în activități de cercetare și științifice (animalul se bazează numai pe instinctele și reflexele sale).
  • Creați obiecte de creativitate, de valori morale și etice și morale (acțiunile animalelor vizează numai utilitatea practică).

Abilitățile biosociale ale unei persoane

Faptul că omul este atât o parte a societății, cât și o parte a naturii organice a fost, de asemenea, indicat de filosofii greci antic. "Animalul politic" - acesta este numele pe care Aristotel la creat omul modern. Prin aceasta voia să sublinieze că în om există două principii coexiste: social (politic) și biologic (animal).problema antroposociogenezei în filosofie este scurtă

Din punctul de vedere al biologiei, omul este un mamifer de o specie mai înaltă. Această definiție este susținută de câteva trăsături specifice, cum ar fi continuarea genului, adaptarea și autoreglementarea. De asemenea, procesul de apariția caracteristicilor sexuale secundare pot fi atribuite proprietăți biologice, capacitatea de a învăța limba în timpul copilăriei, adolescenței existența umană, cicluri de viață. Biologia indică faptul că fiecare persoană este complet individuală, deoarece setul de gene obținute de la părinți nu poate fi repetat exact.

Și astfel de procese precum limba, gândirea, activitatea orientată spre producție, activitatea socială și politică sunt semnele sociale definitorii ale unei persoane. Totuși, Marx a subliniat că o persoană nu poate avea loc fără societate. Fără societate, nimeni nu va fi capabil să se autodeplinească. Conștiința și gândirea umană pot fi formate doar ca rezultat al interacțiunii sociale.

Problemele filosofice ale antroposociogenezei indică faptul că abilitățile sociale și biologice ale unei persoane nu pot exista separat. Fără procesul de evoluție biologică, omul modern ar putea apărea, dar fără viața socială este imposibil să ne imaginăm că devenim la nivelul unei ființe superioare pe planeta noastră.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Ce este sociologia, istoria și subiectul ei?Ce este sociologia, istoria și subiectul ei?
Ce este caracteristic evoluției umane?Ce este caracteristic evoluției umane?
Factorii sociali ai antropogenezei: colaborarea în grup, modul social al vieții ... Factorii de…Factorii sociali ai antropogenezei: colaborarea în grup, modul social al vieții ... Factorii de…
Problema adevărului în filosofieProblema adevărului în filosofie
Ce este metafizica în filosofieCe este metafizica în filosofie
Când și unde a apărut prima persoană de pe planetă?Când și unde a apărut prima persoană de pe planetă?
Adevărata cunoaștere în filosofieAdevărata cunoaștere în filosofie
Colectiv inconștientColectiv inconștient
Creatura biosociala, creatorul culturii - cine este? De ce omul este o ființă biosocială?Creatura biosociala, creatorul culturii - cine este? De ce omul este o ființă biosocială?
Biosfera și omulBiosfera și omul
» » Problema antropozociogenezei în filosofie