Procedura de certificare a produselor

În Federația Rusă, în 1994 a fost legiferată procedura de certificare a produselor. Această procedură este un studiu al bunurilor lansate pentru respectarea standardelor aprobate de stat.

Sistemul de certificare produsele se pot baza pe un început voluntar, adică la inițiativa economic, sau este obligatorie. Acestea din urmă ar trebui efectuate la intervale regulate. Funcția de control este realizată de către agenția specializată Gosstandart (la nivel național) sau federal (la nivel subiecții federației). În plus, aceste organisme sunt pe deplin în curs de dezvoltare certificarea produselor, în care este posibilă diferențierea etapelor separate:

  • În primul rând, entitatea economică trebuie să se adreseze serviciului guvernamental autorizat, în cazul în care cererea trebuie depusă. Specialistul îl examinează în ordinea coadajului și apoi emite un aviz care indică principalele instanțe care trebuie transmise subiectului.
  • Laboratoarele efectuează independent identificarea și selectarea probelor. În unele cazuri, organizația de testare dă un astfel de drept unui terț sau chiar organism de certificare. Apoi, fiecare probă este analizată cu atenție și plasată în depozit, unde este localizată pentru timpul stabilit de regulile sistemului. După finalizarea protocolului, adică documentul care reflectă rezultatele testelor, o copie este transmisă entității comerciale, iar cea de-a doua - serviciului corespunzător autorizat să emită licențe.
  • Procedura de certificare a produselor necesită o evaluare obligatorie a producției. Întreprinderea suferă o analiză comparativă aprofundată a situației sale financiare sau este certificat un sistem responsabil cu gestionarea calității. Aceste informații sunt, de asemenea, incluse în raportul final.
  • Ultima etapă implică colectarea tuturor informațiilor primite, compararea lor și întocmirea concluziilor. Acest document este oficial și trimis la organismul de certificare. Astfel, este baza pentru a ajuta la luarea deciziei finale. În plus, concluzia este considerată un fel de securitate, care demonstrează corectitudinea organismelor de certificare.

Certificatul de produs se eliberează numai dacă există o decizie pozitivă. Ar trebui să conțină o rațiune clară, precum și recunoașterea autenticității documentului solicitat numărul de înregistrare. În cazul unei decizii negative, se emite o concluzie oficială, care include în mod necesar motive care explică pe deplin caracterul rezonabil al refuzului.O întreprindere care a trecut cu succes certificarea poate reflecta în mod sigur acest lucru pe produsul său. De obicei, companiile etichetează fiecare produs cu un semn special care atestă conformitatea acestuia cu cele mai înalte standarde de calitate. Nu uitați de controlul de urmărire. Procedura de certificare a produselor în unele sisteme necesită prezența unei inspecții specializate, care trebuie să verifice cel puțin o dată pe an persoanele juridice pentru disponibilitatea licențelor cu termen valabil. Monitorizarea ulterioară permite autorităților de stat să verifice dacă produsele fabricate sunt încă fabricate în conformitate cu tehnologia aprobată și în conformitate cu standardul de calitate de stat.

Aceste controale pot fi împărțite în mod condiționat într-un mod neprogramat și periodic, durata cărora este stabilită de normele legislative. Membrii inspecției efectuează colectarea informațiilor și introduceți-o în act, apoi trimiteți-o organismului de certificare.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Eliberarea produselor sau furnizarea de servicii este suspendată în cazul în care certificatul a…Eliberarea produselor sau furnizarea de servicii este suspendată în cazul în care certificatul a…
Certificare voluntară. Sistem de certificare voluntarăCertificare voluntară. Sistem de certificare voluntară
Certificarea Uniunii vamale. Cum se eliberează și se primește un certificat unic de conformitate cu…Certificarea Uniunii vamale. Cum se eliberează și se primește un certificat unic de conformitate cu…
Certificarea obligatorie a produselor, mărfurilorCertificarea obligatorie a produselor, mărfurilor
Certificarea este ce? Ce este certificarea produsului?Certificarea este ce? Ce este certificarea produsului?
Organisme de certificare: cerințe privind crearea, funcțiile și acreditarea acestoraOrganisme de certificare: cerințe privind crearea, funcțiile și acreditarea acestora
Certificarea obligatorie a serviciilor. Legea privind certificarea produselor și serviciilorCertificarea obligatorie a serviciilor. Legea privind certificarea produselor și serviciilor
Certificat de calitate a produsului - care este esența?Certificat de calitate a produsului - care este esența?
Cum se obține un certificat de siguranță la foc pentru produse? Certificarea de siguranță la…Cum se obține un certificat de siguranță la foc pentru produse? Certificarea de siguranță la…
Controlul statului și supravegherea de stat. Organele de control și supraveghere de statControlul statului și supravegherea de stat. Organele de control și supraveghere de stat
» » Procedura de certificare a produselor