Eficiența deciziilor de management ca criteriu al parteneriatului social și al responsabilității sociale a antreprenoriatului

Antreprenoriat joacă un rol central în dezvoltarea unei economii moderne, asigurând o calitate consecventă și eficiența deciziilor administrative, o anumită stabilitate în dezvoltarea, creșterea flexibilității și adaptarea economiei naționale la mediul extern, contribuind la diversificarea sistemului economic al țării prin dezvoltarea și punerea în aplicare a tehnologiilor inovatoare. În condiții de transformare economia tradițională spiritul antreprenorial devine un subiect nu atât de economic ca relațiile sociale. Prin urmare, interacțiunea structurilor de afaceri și de stat și consolidează achizitionate caracterul este o combinație de principii, instrumente și instituții formale și informale pentru a asigura eficiența corespunzătoare a deciziilor administrative, coordonarea, punerea în aplicare a obiectivelor strategice comune și dezvoltarea de transparență. Analiza experienței internaționale a parteneriatului dintre stat și sectorul de afaceri în tranziția către un nou tip de economie, face posibilă structurarea cooperării în trei domenii. În primul rând - aceasta este o funcțională, ceea ce presupune crearea și dezvoltarea cooperării în domeniile care determină accesul la factorii de producție și de piață. În al doilea rând - ramură, interpretat ca dezvoltarea unor activități și programe comune în vederea îmbunătățirii climatului de afaceri și eliminarea barierelor care împiedică în anumite sectoare ale economiei. Și a treia - regională, inclusiv formarea planurilor de dezvoltare a clusterelor de producție individuale.

Eficacitatea socială a deciziilor manageriale, climatul social, stabilitatea și deschiderea economiei depind de activitatea și eficacitatea cooperării dintre instituțiile statului și sectorul de afaceri, importanța bunuri publice. Acest lucru este evident în special în sfera educației, științei și culturii. Crearea unui cadru legal modern pentru inițiativa antreprenorială este o sarcină de stat majoră în legătură cu expansiunea rapidă a noilor surse de informare, comunicare și intelectualizare a relațiilor economice și alți factori care determină eficacitatea deciziilor de management.

Pe măsură ce complexitatea sarcinilor de dezvoltare economică crește, rolul elementelor neeconomice ale sistemului crește. Controlul societății și responsabilitatea socială a fiecăruia determină atât antreprenorii, cât și instituțiile statului să ia în considerare prioritățile publice în luarea deciziilor, să coreleze interesele private și interesele țării.Eficacitatea deciziilor de management astăzi, pe baza unei relații optime, durabilă și armonioasă a intereselor și a veniturilor existente. Formarea și dezvoltarea unei noi paradigme a economiei creează nu doar reguli și reglementări standard și definește un mediu de interacțiune dintre afaceri și guvern, care pe de o parte, să stabilească responsabilitatea socială, iar pe de altă parte - permite publicului să reglementeze eficiența deciziilor administrative prin controlul tuturor subiecților economice, inclusiv instituțiile statului. Soldul de sarcini și responsabilități nu se află în starea staționară, și modificări dinamice, în conformitate cu evoluția societății în sine.

Cercetarea modernă în domeniul parteneriatului social indică o intensificare a corelației dintre succesul întreprinderii și contribuția acesteia la dezvoltarea socială a societății. În plus, se poate argumenta acest lucru responsabilitatea socială în economia modernă devine pragmatică. În ciuda faptului că evenimentele caritabile nu au drept scop realizarea unui profit, implementarea lor contribuie la apariția unor avantaje suplimentare: consolidarea încrederii și a reputației, stabilizarea mediului de afaceri, crearea unei imagini pozitive a companiei.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Tehnologie inovatoare modernă: definiție și domeniu de aplicareTehnologie inovatoare modernă: definiție și domeniu de aplicare
Colegialitatea este ... Managementul personaluluiColegialitatea este ... Managementul personalului
Tipuri și funcții ale administrației publiceTipuri și funcții ale administrației publice
Modele moderne de management al personaluluiModele moderne de management al personalului
Regulamentul de stat al economieiRegulamentul de stat al economiei
Economia naționalăEconomia națională
Sectorul real al economiei și reglementarea anticrizăSectorul real al economiei și reglementarea anticriză
Analiza activității investiționale a întreprinderii ca angajament al procesului de investițiiAnaliza activității investiționale a întreprinderii ca angajament al procesului de investiții
Activitate inovatoare modernă a întreprinderiiActivitate inovatoare modernă a întreprinderii
Dezvoltarea deciziilor managerialeDezvoltarea deciziilor manageriale
» » Eficiența deciziilor de management ca criteriu al parteneriatului social și al responsabilității sociale a antreprenoriatului