Valoarea normativă a rentabilității vânzărilor în funcție de industrie

Calculul valorii normative a rentabilității vânzărilor pentru întreprinderile industriale și alte organizații este extrem de important în managementul companiei. Cunoscând acești indicatori, puteți efectua o analiză economică calitativă și puteți îmbunătăți eficiența întreprinderii. Dacă societatea dorește să își mențină poziția pe piață sau chiar să o îmbunătățească, este foarte important să efectuați astfel de calcule pentru perioade scurte. Aceasta nu numai că va gestiona mai bine organizația, ci va oferi, de asemenea, ocazia de a răspunde la orice schimbare de pe piață în timp util.

Concepte de bază

Înainte de a înțelege care este valoarea normativă a rentabilității vânzărilor, trebuie să înțelegeți ce este. În contabilitate, acest concept înseamnă un indicator economic, determinând care este gradul de eficiență a utilizării anumitor resurse în cadrul întreprinderii. Și nu sunt luate în considerare numai activele materiale, dar și cele naturale, resursele de muncă, investițiile, capitalul, vânzările și așa mai departe. În termeni mai simpli, rentabilitatea înseamnă nivelul rentabilității unei afaceri, eficiența acesteia din partea economică și beneficiile pe care aceasta le aduce.

valoarea normativă a rentabilității vânzărilor

Astfel, se pare că în cazul în care indicele de rentabilitate este mai mic decât zero, atunci această afacere este neprofitabilă, și necesitatea de a aborda urgent creșterea acestui indicator, pentru a afla ce impact apariția unei astfel de situații și pentru a elimina cauzele problemei. Nivelul rentabilității este de obicei exprimat în termeni de coeficienți, dar indicatori relativi sunt exprimate pentru rentabilitatea vânzărilor în procente. Valoarea normativă poate indica și eficiența funcționării resurselor întreprinderii, la valori normale, organizația nu numai că va acoperi costurile, ci și profitul.

Indicatori de rentabilitate

Atunci când se calculează toți indicatorii, este foarte important să se acorde atenție unei astfel de noțiuni ca pragul de rentabilitate. Acest indicator, sau mai exact, punctul, de fapt, stă în diviziunea stării neprofitabile și eficiente a companiei. Acesta servește pentru a compara cu punctul de echilibru, reflectând în ce punct de afaceri a devenit eficient. Pentru a analiza eficiența societății, este necesar să se compare indicatorii reali de rentabilitate cu cei planificați. În plus, în comparație cu datele istorice și performanța companiilor concurenților. Cu toate acestea, coeficienții sau, după cum se mai numesc, indicii de vânzări, se determină prin calcularea raportului dintre venitul total și principalele active și fluxuri.

Grupe principale de standarde

Valoarea normativă a rentabilității vânzărilor și a rentabilității poate fi împărțită în anumite grupuri, și anume:

  • Rentabilitatea vânzărilor (rentabilitatea întreprinderii).
  • Rentabilitatea activelor imobilizate.
  • Rentabilitatea activelor curente.
  • Profitabilitatea capitalului personal.
  • Profitabilitatea produselor.
  • Rentabilitatea activelor de producție și rentabilitatea utilizării acestora.

Folosind acești indicatori, ținând seama de sfera activităților companiei, este posibil să se determine rentabilitatea sa globală. Pentru a determina randamentul activelor necesare pentru a determina eficiența operațională a fondurilor proprii de capital sau de investiții ale companiei, deoarece totul depinde de modul în care activele companiei aduce câștigurile ei, care pe baza numărului de resurse cheltuite pe producție. Pentru a calcula randamentul activelor, se utilizează raportul dintre profit pentru o anumită perioadă de timp și mărimea activelor întreprinderii în aceeași perioadă. Formula este după cum urmează:

  • R active = P (profit) / A (dimensiunea activelor).

Acești indicatori sunt utilizați în economie pentru a calcula rentabilitatea fondurilor de producție operaționale, a investițiilor și a investițiilor în capitaluri proprii. De exemplu, calcularea rentabilității capitalurilor proprii societate pe acțiuni, puteți afla cât de eficiente sunt investițiile acționarilor în această industrie.

Calcularea rentabilității

Rentabilitatea vânzărilor (valoarea normativă) este un indicator al profitabilității, care este exprimat în coeficienți și reflectă ponderea venitului pentru fiecare echivalent ban utilizat. Pentru a calcula profitabilitatea vânzărilor companiei, se calculează raportul dintre profitul net și suma de încasări. Calculele sunt efectuate conform formulei:

  • R prod = P (venit net) / V (volumul veniturilor).

valoarea normativă a rentabilității vânzărilor

Acest indicator este influențat în mod direct de politica de prețuri a companiei, precum și de flexibilitatea acesteia în segmentul pieței în care sunt implicate produsele sale. Multe firme utilizează diferite strategii externe și interne pentru a-și spori profitul, precum și pentru a analiza activitățile concurenților, gama de produse pe care le oferă și așa mai departe. Nu există scheme clare, norme, notații de rentabilitate. Acest lucru depinde direct de faptul că valoarea normativă a rentabilității vânzărilor este direct corelată cu specificul activităților organizației. Toți indicatorii pot reflecta numai performanța generală a companiei pentru o anumită perioadă.

Formulele de bază

Pentru a gestiona în mod eficient vânzările și pentru a monitoriza eficacitatea activităților organizației, se fac calcule ale profitabilității întreprinderii. În acest scop, este obișnuit să se utilizeze anumiți indicatori, și anume: profitul EBIT brut și operațional, datele din bilanț, rentabilitatea netă a vânzărilor. Calcularea profitului luând în considerare indicatorul venitului brut, indică un coeficient care indică ponderea creșterii din fiecare echivalent monetar câștigat. Pentru a calcula acest indicator, luați raportul dintre venitul net după plata impozitului și valoarea totală a fondurilor pentru o anumită perioadă de activitate a organizației. Cu alte cuvinte, rentabilitatea operațională este egală cu venitul brut împărțit la veniturile comerciale.valoarea normală a marjei de profit net

Trebuie remarcat faptul că acest coeficient ar trebui să fie înscris în situațiile financiare. Dar profitul operațional EBIT este egal cu raportul dintre EBIT și venitul total. În același timp, acest indicator reflectă venitul total înainte ca toate dobânzile și impozitele să fie deduse din acesta. Aceasta este formula care calculează profitabilitatea operațională a vânzărilor, valoarea normativă în producție, precum și alte valori importante. Se consideră că acest raport este între datele generale privind profiturile și veniturile nete ale organizației.

Coeficienții rentabilității

Dar rentabilitatea vânzărilor în bilanț este un factor al cărui calcul se bazează pe datele rapoartelor contabile și reprezintă o caracteristică a cotei profitului din veniturile totale ale organizației. Calculul acestui coeficient se realizează prin formula raportului dintre venitul total sau pierderea din vânzările de produse și volumul veniturilor. Pentru a obține rezultatul, trebuie doar să utilizați datele deja pregătite din soldul întreprinderii.

valoarea normativă a rentabilității vânzărilor în comerț

Calculul rentabilității nete din vânzări realizate de raportul dintre profitul net după toate plățile către veniturile totale. Pentru a efectua calcule independente de valori normative ale rentabilității vânzărilor în comerțul trebuie să știe cât de multe produse au fost vândute și veniturile primite de organizație din această vânzare toate taxele după plătite, luând în considerare și alte cheltuieli legate de activitățile de exploatare, dar, în același timp, fără a afecta cheltuielile de non-exploatare .

Analiza rezultatelor

Datorită tuturor acestor formule, specialiștii companiei pot calcula o mare varietate de profituri în raport cu venitul total. Totuși, dependența de specificul direcției principale a activității întreprinderii rămâne destul de semnificativă. Dacă s-au calculat profitabilitatea vânzărilor, s-au calculat valoarea normativă și alți coeficienți pentru mai multe perioade ale activității organizației, atunci angajații întreprinderii vor putea face o analiză economică calitativă. Adică acești indicatori vor contribui la gestionarea operațională a activității economice a întreprinderii. În plus, va permite să reacționeze rapid la fluctuațiile și schimbările de pe piață, ceea ce, fără îndoială, va contribui la îmbunătățirea performanței și va oferi companiei un venit constant.valoarea normativă a rentabilității vânzărilor în termeni procentuali

Indicatorii care reflectă valoarea normativă a rentabilității vânzărilor sunt utilizați în calculele activităților operaționale. Dar utilizarea lor pentru perioade lungi nu merită, deoarece schimbările de pe piață apar destul de des și, cu astfel de calcule, nu va fi posibil să le reacționăm în timp util. Acestea vor ajuta la rezolvarea sarcinilor zilnice și lunare, ajutând la construirea planurilor de realizare a produselor fabricate.

Îmbunătățirea profitabilității

Există modalități de a crește valoarea normativă a rentabilității vânzărilor. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt următoarele: reducerea costurilor de producție prin reducerea costurilor de producție de bunuri și de a crește volumul de bunuri fabricate, care va crește veniturile brute. Dar, pentru a folosi în mod eficient aceste metode, organizația ar trebui să aibă suficiente resurse de muncă și resurse materiale. Din nou, pentru astfel de evenimente este necesar să se lucreze cu angajați cu înaltă calificare sau pentru a ridica nivelul de profesionalism al personalului său prin diferite de formare și utilizarea de noi metode și practici ale economiei mondiale, îmbunătățirea competențelor lucrătorilor.

valoarea normativă a rentabilității vânzărilor în funcție de industrie

Pentru a îmbunătăți valoarea normativă a rentabilității vânzărilor pe profitul net, este important pentru a afla ce posturi sunt concurenți organizației, care este politica lor de prețuri, indiferent dacă sunt deținute acțiuni sau alte evenimente ispititoare. Și având deja aceste date, este posibil să analizăm ce factori sunt folositori pentru a reduce costul de producție. Și pentru activitățile analitice, ar trebui să utilizați nu numai date despre concurenții din regiune, ci și informații despre liderii acestui segment de piață.

concluzie

Pentru a îmbunătăți rentabilitatea vânzărilor, valoarea normativă a industriei ar trebui calculată prin toate formulele necesare, iar analiza datelor este efectuată. Trebuie remarcat faptul că creșterea eficienței întreprinderii este afectată nu numai de politica de prețuri, ci și de sortimentul pe care îl poate oferi consumatorilor săi.valoarea normativă a rentabilității vânzărilor pentru întreprinderile industriale Mai des, cea mai bună soluție pentru reducerea costului de producție este introducerea tehnologiilor moderne în producție. Pentru a înțelege dacă această metodă va îmbunătăți producția, asigurați-vă că pentru a efectua o analiză economică și de a afla ce sunt necesare pentru cheltuieli, cât de mult va lua dezvoltarea de noi tehnologii și de personal printr-o perioadă de această investiție se va achita.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Profitabilitatea fondurilor proprii va contribui la evaluarea eficacității companiei.Profitabilitatea fondurilor proprii va contribui la evaluarea eficacității companiei.
Determinarea rentabilității costurilor pentru evaluarea eficienței producțieiDeterminarea rentabilității costurilor pentru evaluarea eficienței producției
Cum se determină rentabilitatea activelor imobilizate?Cum se determină rentabilitatea activelor imobilizate?
Calculul rentabilității întreprinderii: indicatori de bază.Calculul rentabilității întreprinderii: indicatori de bază.
Calculul rentabilității vânzărilor și analiza acesteiaCalculul rentabilității vânzărilor și analiza acesteia
Care este definiția "profitabilității întreprinderii"?Care este definiția "profitabilității întreprinderii"?
Cum se calculează profitabilitatea unei organizațiiCum se calculează profitabilitatea unei organizații
Indicele rentabilității investiției ca indicator al eficacității acestoraIndicele rentabilității investiției ca indicator al eficacității acestora
Analiza vânzărilorAnaliza vânzărilor
Rentabilitatea generală: formula de calculRentabilitatea generală: formula de calcul
» » Valoarea normativă a rentabilității vânzărilor în funcție de industrie