Profitabilitatea întreprinderii

2011

Rentabilitatea unei întreprinderi este un indicator al eficienței cu care sunt utilizate activele fixe, calculate ca raportul dintre profit și valoarea medie a principalului, precum și activele circulante.

Profit și profitabilitate întreprinderile sunt direct interconectate.

Profitul este o categorie economică care exprimă de producție și de relații economice, care rezultă din formarea și utilizarea ulterioară a produsului. În sectorul real, profitul are o formă materială sub formă de bani, resurse, fonduri și beneficii.

Dacă o întreprindere primește un profit, atunci este profitabilă. Aplicată în calcule indicatori de rentabilitate, reflectă rentabilitatea relativă. Analiza stabilității financiare a întreprinderii se bazează pe o analiză a acestor indicatori. Pentru a evalua eficiența și fezabilitatea economică a funcționării întreprinderii, absolută și indicatori relativi.

Indicatorii absolut oferă o oportunitate de analiză a dinamicii indicatorilor de profit pentru anumiți ani. Pentru a obține rezultate mai fiabile, indicatorii sunt calculați ținând cont de inflație.

Indicatorii relativi reprezintă opțiunile pentru raportul dintre profit și capitalul investit în producție (costurile de profit și de producție). Prin urmare, ele nu sunt atât de influențate de inflație.

Valoarea absolută a profitului nu oferă întotdeauna o idee corectă asupra nivelului de profitabilitate al unei anumite întreprinderi, deoarece afectează atât calitatea muncii, cât și amploarea activității. În acest sens, pentru a caracteriza mai bine activitatea întreprinderii, se utilizează nu numai valoarea absolută a profitului, ci și indicatorul relativ, numit nivelul de rentabilitate.

Acești indicatori ar trebui luați în considerare în comparație cu alte perioade de timp, deoarece permit evaluarea dinamicii dezvoltării întreprinderii.Rentabilitatea unei întreprinderi caracterizează nivelul rentabilității sau rentabilității producției. Indicatorii de rentabilitate reprezintă caracteristicile relative ale rezultatelor creșterii financiare și ale eficacității organizației. Acestea reflectă rentabilitatea relativă a unei întreprinderi sau a unei întreprinderi, care este măsurată ca procent din cheltuielile de capital din diferite poziții.

Cele mai importante caracteristici ale mediului în care se formează profitul și veniturile companiei sunt indicatorii de rentabilitate. Acestea sunt folosite în analizele și evaluările comparative financiară a întreprinderii.

Principalii indicatori ai rentabilității sunt: ​​rentabilitatea produselor întreprinderii, rentabilitatea capitalului propriu și rentabilitatea globală.

Rentabilitatea produselor este o reflectare a raportului dintre profitul pe unitatea de vânzări. Acest indicator crește odată cu creșterea prețurilor pentru produsele cu costuri constante de producție sau cu costuri de producție mai mici, menținând în același timp un cent constant pentru produsele vândute.

Rentabilitatea capitalului arată eficiența utilizării tuturor proprietăților aflate la dispoziția întreprinderii.

În general rentabilitatea (rentabilitatea întreprinderii) este raportul dintre rezultatul reportat la valoarea medie a activelor fixe, precum și capital de lucru normalizat. Acest raport dintre fonduri și costuri indică rentabilitatea întreprinderii. Cu alte cuvinte, nivelul rentabilității globale, reflectând majorarea capitalului investit este egală cu profitul generat înainte de dobânzi, înmulțit cu 100% și împărțit la active.

Rentabilitatea globală este principalul indicator utilizat pentru a analiza rentabilitatea. Pentru o definiție mai precisă a dezvoltării organizației, se calculează încă doi indicatori: rentabilitatea cifrei de afaceri a producției și numărul de cifre de afaceri ale activelor.

Rentabilitatea cifrei de afaceri este egală cu dependența veniturilor brute de costuri. Numărul de cifra de afaceri a capitalului este egal cu raportul dintre încasările brute și valoarea capitalului.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Cum să analizați profitul și rentabilitatea întreprinderii?Cum să analizați profitul și rentabilitatea întreprinderii?
Rentabilitatea activelor fixe este un indicator important al eficienței producțieiRentabilitatea activelor fixe este un indicator important al eficienței producției
Rentabilitatea mijloacelor fixe - un indicator al eficacității utilizării acestoraRentabilitatea mijloacelor fixe - un indicator al eficacității utilizării acestora
Rentabilitatea generală a întreprinderiiRentabilitatea generală a întreprinderii
Calculul rentabilității întreprinderii: indicatori de bază.Calculul rentabilității întreprinderii: indicatori de bază.
Care este definiția "profitabilității întreprinderii"?Care este definiția "profitabilității întreprinderii"?
Nivelurile de rentabilitate și definiția acestoraNivelurile de rentabilitate și definiția acestora
Profit din vânzări de produse și modalități de creștere a acestoraProfit din vânzări de produse și modalități de creștere a acestora
Rentabilitatea activelor arată eficiența firmeiRentabilitatea activelor arată eficiența firmei
Rentabilitatea produselor arată rezultatul costurilor curenteRentabilitatea produselor arată rezultatul costurilor curente
» » Profitabilitatea întreprinderii