Mediul financiar al antreprenoriatului și formele structurilor de afaceri

Conceptul de mediu financiar al antreprenoriatului include forme de organizare antreprenorială în condițiile moderne de management. Antreprenoriatul creează un stimulent motivațional puternic pentru a profita din plin de creativitate și a mediului de afaceri financiare care vă permite să utilizați în mod activ și de a promova potențialul socio-economic al societății în ansamblul său, promovează formarea unui sistem diversificat de instituții sociale ale societății civile, dezvoltarea structurilor organizatorice și de producție flexibile și mobile, depășind monopolul și dezvoltarea concurenței. De aceea, un mediu financiar eficient al antreprenoriatului este un factor obiectiv al succesului său.

În acest sens, cel mai eficient mod de a face afaceri în termeni de afaceri, este de a crea concept unic, inovator, care permite o entitate de afaceri să efectueze operațiuni active în direcția lui ales, pentru a oferi o identitate clară și autodeterminare pe piață și pentru a optimiza o procedură, cum ar fi de verificare financiare și economice întreprindere.

Mediul financiar eficient al antreprenoriatului sporește flexibilitatea structurilor antreprenoriale, stimulează procesele de reengineering, schimbând gradual și treptat însăși esența activității comerciale. În economia modernă, cele mai răspândite sunt organizațiile de rețea, corporațiile virtuale, organizațiile multidimensionale, corporațiile circulare, organizațiile intelectuale și de învățare.

O organizație de rețea se caracterizează printr-o orientare spre diferite tipuri de relații partenere în ceea ce privește schimbul de informații, cooperarea și partajarea activelor. Mediul financiar al afacerilor este construit pe baza relațiilor contractuale și o formă de management colegial, care implică toate elementele rețelei, are un grad ridicat de flexibilitate și libertate a participanților. Activitatea organizării rețelei este coordonată pe baza unor contracte reciproc avantajoase și se bazează pe relațiile din cadrul organizației mecanismele de piață, ajustate pentru impactul administrativ al participanților majori.

Corporation Virtual este o funcțională partenerii comunitari implicați în managementul, proiectarea, producerea și vânzarea de bunuri și servicii care utilizează tehnologii informaționale și de calculator. Acesta este caracterizat de grupuri de lucru independente, care operează pe bază contractuală, și relațiile contractuale dintre angajați și legături administrative. Relațiile din cadrul corporației virtuale deținute în comun determinată, determină, pe de o parte, un grad ridicat de libertate a participanților și creșterea drepturilor individuale, iar pe de altă parte - o responsabilitate comună. Pentru asta tipul organizației o distribuție flexibilă în spațiu și timp.Organizarea multidimensională include trei elemente structurale: ramuri funcționale, de produse și de piață, care pot fi create fie la toate, fie la anumite niveluri ale organizației. Ca bază instituțională, se utilizează relațiile contractuale între unități, susținute de influența coordonatoare a conducerii. Structura organizației multidimensionale îi permite să se adapteze rapid la condițiile în schimbare fără reorganizare, deoarece fiecare ramură este subordonată unui singur lider și este gestionată ca o separație tipul de afacere. Pentru acest tip de organizație se caracterizează o autonomie ridicată în conducerea generală, deoarece structura sa determină doar necesitatea de a monitoriza interacțiunile subordonaților și adoptarea deciziilor strategice comune.

Organizarea circulară este o ierarhie democratică, formată din consilii de diferite nivele, subordonate fiecărui lider. Gradul de flexibilitate al acestei forme depinde de autonomia unităților. Relațiile democratice, bazate pe posibilitatea participării fiecărui angajat la luarea deciziilor.

organizație inteligentă format pe o „societate liberă“, de un număr mare de grupuri autonome interacțiuni, dintre care fiecare are anumite privilegii. Această formă de organizare a afacerilor se bazează pe conexiuni informale și comunicări gratuite. Este o organizație intelectual cel mai bine se potrivește forma și conținutul „noii economii“, deoarece oferă libertatea „antreprenoriatului intern“, comunicarea largă și deplină între grupuri de lucru autonome. Centralizarea de management are loc numai atunci când este necesar pentru a rezolva problemele comune, deoarece flexibilitatea ridicată și în continuă schimbare în organizarea muncii și relațiile sistemului este asigurată de mecanismul „intern“ auto-reglementare. autonomie mare, egalitatea membrilor, paritatea drepturilor individuale contribuie la asigurarea libertății și dezvoltarea creativității angajaților.

Organizația de formare presupune o creștere continuă a nivelului educațional și intelectual al lucrătorilor, dezvoltarea experienței acumulate pentru a răspunde rapid la schimbările din mediul extern. Forma de conducere este reprezentată de grupuri țintă și de grupuri autoguvernare speciale, a căror coordonare se desfășoară pe baza unei cooperări libere în cadrul formării organizaționale. Relațiile din cadrul echipei sunt construite pe principiul schimbului activ de cunoștințe și informații și al reconversiei în comun. Un grad ridicat de libertate și creativitate, condiții favorabile pentru ridicarea nivelului intelectual, limitat doar de cadrul echipei, reprezintă un stimulent puternic pentru îmbunătățirea angajaților.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Activitatea antreprenorială: definiția, regulile de înregistrare și particularitățile conduceriiActivitatea antreprenorială: definiția, regulile de înregistrare și particularitățile conducerii
Libertatea antreprenoriatului este o realitate sau un mit?Libertatea antreprenoriatului este o realitate sau un mit?
Conceptul și caracteristicile antreprenoriatuluiConceptul și caracteristicile antreprenoriatului
Mediul macro financiar și mediul intern al întreprinderiiMediul macro financiar și mediul intern al întreprinderii
Care a fost dezvoltarea antreprenoriatului în RusiaCare a fost dezvoltarea antreprenoriatului în Rusia
Activele financiare, evaluarea acestora și evitarea riscurilor de achizițieActivele financiare, evaluarea acestora și evitarea riscurilor de achiziție
Istoria AntreprenoriatuluiIstoria Antreprenoriatului
Etica antreprenoriatuluiEtica antreprenoriatului
Care sunt formele de antreprenoriat?Care sunt formele de antreprenoriat?
Forme organizatorice și juridice ale antreprenoriatului.Forme organizatorice și juridice ale antreprenoriatului.
» » Mediul financiar al antreprenoriatului și formele structurilor de afaceri