Noțiunea și funcțiile notarilor

Institutul Notarilor a format diferit în Europa, iar astăzi nu are un concept clar acceptat care să corespundă sistemelor juridice ale tuturor statelor civilizate. Are caracteristicile caracteristice ale acestei instituții din Rusia, îndeplinind cel mai adesea funcția de legalizare a documentelor juridice. În special, specialiștii din această sferă lucrează cu voințe, împuterniciri, certificate de proprietăți imobiliare etc. În același timp, funcțiile notarului nu se limitează doar la validarea valabilității. În unele cazuri, organizarea acestui profil poate oferi și serviciile Baroului.

funcții notariale

Noțiunea noțiunii

În general, Institutul Notarilor este menit să protejeze interesele legale ale cetățenilor prin implementarea acțiunilor prevăzute de lege. O caracteristică importantă a acestei activități este că acestea sunt comise în numele statului. În ceea ce privește definițiile acestui institut, acestea diferă chiar și în cercurile de specialiști. Acest lucru se datorează domeniului larg de aplicare a sferelor juridice în care este aplicat notarul. Conceptul și funcțiile executorilor săi afectează atât aspectele de aplicare a legii, cât și cele judiciare și jurisdicționale, ceea ce complică abordările formării unei definiții unice. Cu toate acestea, cele mai frecvente includ conceptul, potrivit căruia notarul este definit ca un sistem de organisme de stat și oficiali, care confirmă faptele incontestabile și legea. De asemenea, lista sarcinilor lor include examinarea documentelor și a extraselor, ceea ce le conferă valabilitate.

Pe de altă parte, există și o critică a unei astfel de reprezentări a instituției notariale, care menționează acest lucru autoritățile publice împreună cu funcționarii nu pot caracteriza un sistem modern de acest tip. Astăzi, sarcinile și funcțiile notarului sunt mult mai probabil să fie efectuate de reprezentanții statului sau de persoanele autorizate de aceștia care depun mărturie și comite acte în domeniul juridic.

Principiile activității notarului

funcția sociologică a notarului

Însăși natura activității notarului prevede o responsabilitate individuală considerabilă - în consecință, mult în calitatea muncii purtătorilor acestui drept este determinată de calitățile personale. Până în prezent a fost creată o listă de principii care determină natura reală a instituției notariale. În special, astfel de activități ar trebui să se caracterizeze prin calificări juridice ridicate. Un specialist în acest profil ar trebui să ofere clienților servicii juridice, explicând drepturile, obligațiile lor și, de asemenea, avertizarea cu privire la consecințele pentru îndeplinirea anumitor acțiuni.

La fel de importante sunt principiile securității și previzibilității. Notarul trebuie să asigure înregistrarea drepturilor în ordinea corectă, asigurând, de asemenea, fiabilitatea operațiunilor și a probelor. Aceste principii și funcții ale notarului fac ca relațiile reprezentanților săi cu clienții să fie previzibile, iar interesele legale să fie protejate. Important și imparțialitate, conform căreia se asigură independența activităților birourilor de diverși factori, altele decât legea.

Tipuri de funcții notariale

Activitatea notariatului este multidirecțională, totuși, este posibilă identificarea ramificației de bază a funcțiilor sale, care caracterizează specificul și esența sarcinilor. Pentru început, trebuie menționat un aspect care ajută la înțelegerea locului special al acestei instituții în sfera juridică. Este legat de faptul că funcțiile notarului se bazează pe două obiective stabilite de sistemul juridic rusesc. Aceasta este protecția socio-legală a cetățenilor și îndeplinirea unei sarcini protectoare. În conformitate cu aceste obiective, toate funcțiile notarului pot fi împărțite în două tipuri - sociale și de conținut.

Funcțiile sociale includ măsuri fiscale, preventive și preventive, precum și implementarea legală. Funcția fiscală este că notarul, în conformitate cu procedura stabilită informează autoritățile fiscale cu privire la eliberarea certificatelor de succesiune, contracte de donație, și așa mai departe. D. a funcției preventive este acela de a asigura posibilitatea de a soluționa numeroasele conflicte în afara instanței în etapa un acord incontestabil.

Funcția sociologică a notarului de realizare a dreptului oferă, la rândul său, condițiile juridice necesare pentru persoanele care au solicitat o anumită acțiune în justiție. Acum trebuie să analizăm în detaliu funcțiile de natură semnificativă.

Funcția de protecție a notarilor

principiile și funcțiile notarilor

În cursul îndeplinirii atribuțiilor lor în cadrul competențelor încredințate procedurilor notariale, participanții trebuie, de asemenea, să beneficieze de o protecție adecvată a drepturilor. Se exprimă în asistența participanților la sistem în desfășurarea activităților legale. Este important să menționăm importanța controlului responsabilității, în baza căruia funcționează notarul. Funcții, organizare iar participanții la proces sunt incluși în sistemul de supraveghere, care permite, de asemenea, contestarea oricărei decizii în cadrul unei proceduri judiciare.

În același timp, trebuie amintit că acțiunile notarului nu sunt de natură constrângerea administrativă, Deși interpretul funcțiilor este oficial. În legătură cu acest din urmă aspect, funcționează controlul instanței, care oferă posibilitatea de corectare a erorilor notariale. Împreună cu controlul judiciar, se remarcă și supravegherea îndeplinirii atribuțiilor profesionale ale reprezentanților notarilor. Participanții sistemului care lucrează în birourile de stat sunt monitorizați de organele de justiție. Pe de altă parte, funcțiile de bază ale notarilor în cabinete private sunt controlate de o cameră specială, care, întâmplător, sunt adesea criticate din cauza numărului mare de deficiențe în aranjamentele procedurale. De exemplu, camerele notariale nu pot fi expuse controlul de stat.

Funcția jurisdicțională a notarului

funcția de notar

Această funcție rezultă din sarcinile notarului, care sunt în fața lui ca un corp de jurisdicție civilă. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de o instanță, un notar nu se ocupă doar de soluționarea situațiilor conflictuale stabilite, ci și de reglementările primare. Dar acest lucru nu împiedică specialiștii din această nișă să se angajeze în toate formele de activitate jurisdicțională. De exemplu, un notar poate îndeplini sarcini de pravozastanovitelnogo și de natură executiv-executiv. În plus, funcțiile jurisdicționale ale notarului din Federația Rusă se pot extinde și la punerea în aplicare a activităților de aplicare a legii legate de aplicarea drepturilor civile.

Principala diferență a acestui tip de activitate nu este atât de permisivă ca și caracterul de precauție. Sarcinile experților notarilor decide cu privire la nivelul de bază al competențelor lor, împiedică în mare măsură situația juridică controversată care ar putea evolua în conflicte juridice.

Funcțiile notariale ale notariloraplicarea legii a notarului

În sfera juridică rusă, din punct de vedere al activității notariale, complexul funcțiilor de certificare poate fi considerat fundamental. Așa cum am menționat deja, reprezentanții acestui sistem sunt învestiți cu puteri care le permit în numele statului să furnizeze documente cu pondere juridică. Din aceasta rezultă că orice acțiuni juridice semnificative ale participanților la proces sunt de natură juridică, dar interacțiunea lor în sistemul mecanismului de certificare notarial îi conferă un nivel diferit.

Procedurile de acest gen, cum ar fi funcția de aplicare a legii a notarului, se pot extinde la tranzacțiile juridice și la examinarea faptelor. Aceasta este, în acest caz, notarul certifică acțiuni juridice, ghidate de puteri de control sau de drepturile omului. Se remarcă faptul că această funcție oferă, ca bază, o prezentare corectă a actelor și faptelor, păstrând în același timp puterea probatorie a acestor mijloace legale.

Activități notariale publice și private

Legislația actuală prevede că acțiunile notariale sunt efectuate numai de specialiști autorizați. Cu toate acestea, notarii pot face parte atât din sistemul de stat, cât și din practica privată, rezultând o combinație a două tipuri de birouri. În ambele cazuri, funcția materială și sociologică a notarului se desfășoară în conformitate cu principiile generale.

După cum arată practica, competența, nivelul de pregătire și a integrității notarilor care lucrează în guvern și angajate în servicii pentru clienți pe o bază privată, în cele mai multe cazuri comparabile. Mai mult decât atât, reprezentanții ambelor direcții ale lucrării sunt ghidați de reglementări, reguli unificate și au, de asemenea, puteri similare în forța juridică.

Cu toate acestea, procedura de formare a birourilor notariale publice și private este oarecum diferită. Astfel, organizațiile de stat sunt deschise și desființate prin decizia administrației locale la nivelul departamentelor regionale și raionale. În ceea ce privește birourile private, acestea sunt create direct la inițiativa notarului, cu condiția ca acesta să fie aprobat. Dar după aceea un reprezentant al notarului nu este recunoscut ca persoană juridică. Acest lucru este important pentru înțelegerea răspunderii pentru bunuri, care se păstrează în aceeași sumă ca și în cazul persoanelor fizice. Aceasta este, în cazul în care funcția de notar este executat corect, cu punct de vedere juridic și, ca urmare a cauzat pagube materiale, compensarea pot fi furnizate doar în detrimentul bunurilor personale.

Reglementarea juridică a notarilor

funcțiilor notarilor din Rusia

Legislația Federației Ruse privind notarul a elaborat un set de acte normative și juridice concepute pentru diferite domenii de activitate. În același timp, toate principiile juridice de bază ale notarilor provin din Constituție. De exemplu, în actul principal, se consemnează că organele private, statale și municipale au puteri egale și sunt, de asemenea, responsabile față de lege.

Dacă analizăm Constituția ca sursă din care respingeau principalii dezvoltatori de standarde pentru reglementarea statutului juridic al notarilor, este posibil să se selecteze mai multe destinații. În primul rând, acestea sunt standarde generale care reglementează secvența de activitate a notarilor. Este, de asemenea, posibilă identificarea unui grup de norme speciale care să formuleze în mod intenționat principii specifice pe care să acționeze advocacy și notari. Funcțiile sunt supuse necesității de a proteja principiile dreptului, și nu motivele de politică și de altă natură. Acest lucru este deosebit de important în lupta pentru formarea unei noi legi privind instituția notar, atunci când există un conflict de poziții în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a sistemului juridic.

În special, mulți experți susțin că Rusia ar trebui să urmeze forma latină clasică a notariatului, în timp ce alții pledează pentru staționarea deplină a instituției, așa cum se întâmpla în sistemul juridic sovietic.

Funcțiile Camerei federale a notarilor

Ca și în camerele notariale private și publice obișnuite, agenția federală a sistemului se referă la organizații non-profit. În esență, aceasta este o uniune de profesioniști din diferite regiuni ale țării, care se bazează pe calitatea de membru obligatoriu. În același timp, camera federală a notarilor este o entitate juridică care își desfășoară activitatea pe principiul autoguvernării. Această funcție de structură se bazează pe principiile fundamentale ale legislației Federației Ruse și propriul statut, care a fost adoptată de către reprezentanți ai camerelor notariale și aprobate într-un mod procedural în care statutele sunt asociații înregistrate. Există, de asemenea, o diferență în sarcinile care sunt îndeplinite de birourile obișnuite și de notarul federal.

Funcțiile, puterile și obiectivele coincid în mare măsură cu structurile de intrare, dar există diferențe fundamentale. Ele se manifestă în mod clar în următoarele responsabilități ale corpului:

  • Implementarea activităților de coordonare a camerelor notariale de stat și private.
  • Asigurarea protecției drepturilor profesionale și sociale ale membrilor notariatului angajați în practica privată.
  • Reprezentarea intereselor camerelor notariale în organele de execuție ale guvernului, precum și în organizații, întreprinderi și unități.
  • Menținerea creșterii nivelului calificării notarilor, precum și a asistenților și stagiarilor acestora.
  • Participarea la examinarea proiectelor de legi ale Federației Ruse cu privire la aspecte legate de activitățile din zona notarială.
  • Reprezentarea camerelor notariale în organizații la nivel internațional.
  • Organizare de activități de asigurări ale notarilor.

concluzie

sarcinile și funcțiile notarilor

Institutul Notarial acoperă un domeniu larg de activitate juridică, menținând în același timp trăsături speciale ale structurii juridice. În unele privințe, astfel de birouri servesc ca o legătură între diferite subiecte din sfera juridică, optimizând procesele de rezolvare a situațiilor de conflict și permițând o protecție mai eficientă a intereselor cetățenilor. În același timp, funcțiile notarului rus au limitări care decurg din acte normative, care, la rândul lor, derivă din Constituție.

În plus, activitățile notarului în sens larg sunt guvernate de principiile fiabilității, securității, imparțialității și eticii legale. De asemenea, există semne de separare a institutului în două direcții, care sunt reprezentate de birouri publice și private. În ciuda asemănărilor, există o diferență semnificativă în abordarea organizării a două tipuri de birouri. Astfel, notarii privați oferă activitățile lor pe baza capacității lor personale financiare, ceea ce elimină necesitatea pentru starea garanției în numerar, de fapt, unul dintre obiectivele sale principale - garantarea securității juridice a cetățenilor.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Centrul de Inovare și Tehnologii Informaționale: Activități și contacteCentrul de Inovare și Tehnologii Informaționale: Activități și contacte
Camera notariala este federala: structura si activitateaCamera notariala este federala: structura si activitatea
Reprezentantul autorizat: temeiul juridic al acțiunilor în interesul unei persoane juridiceReprezentantul autorizat: temeiul juridic al acțiunilor în interesul unei persoane juridice
Sistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridiceSistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridice
Funcțiile interne ale statuluiFuncțiile interne ale statului
Structura relațiilor juridiceStructura relațiilor juridice
Concept, tipuri și principii ale serviciului publicConcept, tipuri și principii ale serviciului public
Legalizarea - ce este? Legalizarea documentelor și a veniturilorLegalizarea - ce este? Legalizarea documentelor și a veniturilor
Conceptul de sisteme și tipuri juridice. Sistemul juridic al societății: conceptul și structuraConceptul de sisteme și tipuri juridice. Sistemul juridic al societății: conceptul și structura
Dreptul juridic: avocat, judecător, notar, anchetator, avocat. Caracteristici, avantajeDreptul juridic: avocat, judecător, notar, anchetator, avocat. Caracteristici, avantaje
» » Noțiunea și funcțiile notarilor