Conceptul și esența statului

Orice sistem politic include o instituție centrală - statul. Aceasta este o formă specială de putere politică care există în societate. Are o anumită suveranitate. Statul folosește un întreg sistem de organe speciale pentru conducere. Având în vedere conceptul și esența statului, este necesar să observăm diferențele în aceste valori.

Conceptul statului implică trăsături caracteristice sau semne ale proceselor care apar în structurile sale. Spre deosebire de această definiție, esența înseamnă proprietăți și semne mai profunde care nu sunt realizate de simțuri.

Conceptul și esența statului ar trebui luate în considerare mai amănunțit. De mult timp au existat argumente cu privire la interpretarea lor. Conform teoriei marxismului, statele sunt un instrument de creare a dominației în sfera politică, care are această clasă. Prin urmare, conceptul și esența au fost definite ca fiind factorul copleșitor al unei clase dominante de către un altul.

Experiența a arătat că o astfel de suprimare a avut loc pe o perioadă lungă de timp. Acest lucru se datorează faptului că societatea nu poate oferi tuturor membrilor săi șanse și beneficii egale.

A existat o altă versiune, care a considerat conceptul și esența statului ca o organizație pentru punerea în aplicare a planurilor comune.

Principalul semne ale statului Acestea sunt:

- prezență autoritățile publice, care există separat de societate. Se manifestă în formarea instituțiilor de aplicare specializate. Această putere se extinde în întreaga țară și întreaga populație. Autoritatea publică include poliția, armata, închisorile, oficialii și alte organizații.

- Disponibilitatea unui sistem de impozite, impozite și împrumuturi.

- Independența sau suveranitatea.

- Legislație juridică, fără de care statul nu poate exista. Acesta definește cadrul în care funcțiile statului.

- Monopolul privind utilizarea forței și alte tipuri de constrângere fizică. Statul sau organele sale au dreptul de a priva cetățenii de anumite valori, libertate, viață, dacă corespund legislației în vigoare.

- Obligația de a reprezenta societatea în ansamblu, pentru a-și proteja interesele și beneficiile.Conceptul de administrație publică, în expresia sa materială, este valabil pe întreg teritoriul său. Statul are puterea supremă, care se extinde numai în interiorul granițelor sale. Aceasta determină natura relațiilor sale cu alte țări care nu au dreptul să se amestece în treburile interne ale fiecăruia.

Independența statului nu depinde de mărimea teritoriilor și de mărimea populației.

Pentru stat, legitimitatea puterii este un semn important. Aceasta înseamnă corectitudinea sa.

Esența administrației publice poate fi exprimată în mai multe moduri.

1. Există pentru a pune în aplicare comun interesele economice, și mai ales interesele clasei conducătoare.

2. Îndeplinirea intereselor tuturor straturilor sociale, care se bazează pe principiile compromisurilor.

3. Existența statului pentru îndeplinirea intereselor națiunii.

4. Îndeplinirea intereselor religiilor reprezentate în acest stat.

5. Existența unui stat în numele intereselor unei anumite rase, care este reprezentată pe teritoriul său.

Conceptul și esența statului, precum și structura sa, sunt un sistem care a fost format pe o perioadă lungă de timp. Abordarea la clasificarea sa poate fi din diferite puncte de vedere. Puteți lua în considerare structura sa internă, sistemul autorităților superioare, diviziunea teritorială, precum și modalitățile de exercitare a puterii.

În funcție de specificul interacțiunii statului cu societatea, una dintre caracteristicile sale se manifestă într-un fel sau altul.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Conceptul și trăsăturile statului de drept sunt declarate și realeConceptul și trăsăturile statului de drept sunt declarate și reale
Garantarea drepturilor și libertăților omului: statul de drept și trăsăturile acestuiaGarantarea drepturilor și libertăților omului: statul de drept și trăsăturile acestuia
Suveranitatea statului este ceea ce? Și în ce se manifestă?Suveranitatea statului este ceea ce? Și în ce se manifestă?
Teoria originii statului este patriarhală și esența saTeoria originii statului este patriarhală și esența sa
Scopul social al statului. Scopul social al statului modernScopul social al statului. Scopul social al statului modern
Conceptul și caracteristicile legii în lumina științei juridiceConceptul și caracteristicile legii în lumina științei juridice
Sistemul de stat. Conceptul. Sistemul principal de stare hvidySistemul de stat. Conceptul. Sistemul principal de stare hvidy
Statul în sistemul politic al societățiiStatul în sistemul politic al societății
Conceptul statuluiConceptul statului
Sistemul politic al societățiiSistemul politic al societății
» » Conceptul și esența statului