Conceptul statului

Conceptul de stat este legat în mod inextricabil de istoria apariției și dezvoltării sale. În primul rând, este necesar să se țină cont de scopurile pentru care a fost creat și de funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească. Inițial, a fost creat pentru a proteja împotriva dușmanilor externi, reglementarea economice între populație, satisfacerea nevoilor anumitor straturi sociale și consolidarea puterii asupra popoarelor cucerite. În viitor, funcțiile și obiectivele care i-au fost stabilite s-au extins în mod semnificativ. De exemplu, a început să se manifeste sprijin social pentru oamenii săraci, pentru a asigura dezvoltarea culturală a populației.

Conceptul statului

Până în prezent, nu există o singură definiție. Practic, toate sursele conțin interpretări diferite. Obișnuită pentru ei este că acestea conțin caracteristicile statului: teritoriul, oamenii și puterea publică. Având în vedere că aceasta din urmă, de regulă, vizează în primul rând protejarea intereselor anumitor clase, naționalități, straturi și elite, se poate deduce următoarea noțiune generalizată a statului. Aceasta este o organizație de guvernământ, care a apărut și sa dezvoltat ca urmare a reformelor economice, sociale, culturale, spirituale, politice și de altă natură, să faciliteze punerea în aplicare a intereselor naționale, de clasă, religioase și alte într-o anumită zonă. Statul este sistemul de guvernare al societății, care are o anumită structură și un mecanism de interacțiune a elementelor sale.

Conceptul de stat și caracteristicile acestuia

Pentru a descoperi noțiunea de stat, este necesar să se stabilească caracteristicile pe care le posedă. Acestea includ:

  • disponibilitatea teritoriului. Statul își extinde puterea și asigură protecția tuturor oamenilor care sunt poporul său. În acest sens, a apărut instituția de cetățenie, precum și cetățenia;
  • suveranitatea, adică independența statului în relațiile internaționale și dominația pe întregul său teritoriu;
  • prezența populației, adică a totalității persoanelor care trăiesc pe teritoriul țării;
  • prezența simbolurilor de stat: pavilion, emblemă și imn;
  • prezența autorității publice. Pentru a gestiona țara, se creează un aparat de stat, care include: poliția, armata, curțile etc.
  • legislația necesară pentru reglementarea relațiilor existente;
  • un monopol privind utilizarea legală a constrângerii și forței fizice;
  • sistemul de impozite care formează bugetul de stat, necesar pentru susținerea materială a țării;
  • un monopol privind reprezentarea intereselor populației în arena internațională.


Conceptul statului și a funcțiilor sale

Există interne și funcțiile externe ale statului. Primul poate include educație, economică, culturală, educațională, socială și altele. La al doilea - apărarea țării, funcția de cooperare reciproc avantajoasă cu alte state în sferele culturale, politice, economice și de altă natură.

Funcția educațională urmărește să ofere cetățenilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe științifice și de a-și stăpâni profesiile. Economică - este exprimată prin reglementarea relațiilor de bunuri-bănci existente în țară, în asigurarea stabilității financiare. Cultural și educațional - este de a crea condiții pentru a satisface nevoile oamenilor din România sfera spirituală de dezvoltare.

Funcția socială este exprimată în sprijinirea grupurilor neprotejate ale populației, oferind celor care au nevoie de locuințe, de muncă, de educație și de medicină gratuită etc. În constituțiile multor țări, noțiunea de stat social (inclusiv Federația Rusă) este fixă, a cărei politică vizează crearea și asigurarea condițiilor pentru o viață demnă și dezvoltarea liberă a omului.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Politica socială a statuluiPolitica socială a statului
Funcțiile interne ale statuluiFuncțiile interne ale statului
Conceptul, structura și funcțiile elitelor politiceConceptul, structura și funcțiile elitelor politice
Starea socială: funcții și principiiStarea socială: funcții și principii
Ce înseamnă conceptul de "stat social"? Esența statului socialCe înseamnă conceptul de "stat social"? Esența statului social
Orice stat se caracterizează prin ... Semne specifice fiecărui statOrice stat se caracterizează prin ... Semne specifice fiecărui stat
Sociologia familiei: concepte de bazăSociologia familiei: concepte de bază
Stări moderne: caracteristici, structură, clasificare, principii, formare, capitoleStări moderne: caracteristici, structură, clasificare, principii, formare, capitole
Administrația publică este ...Administrația publică este ...
Statul este ...Statul este ...
» » Conceptul statului