Asigurarea de răspundere în temeiul contractului: ordinea acțiunilor, condițiile, documentele și recomandările

În lumea modernă, se acordă o atenție deosebită cazurilor de asigurare, conceptelor și legilor conexe, precum și nuanțelor de asigurare civilă. Este important nu numai să înțelegeți ce se reflectă în conținutul contractului de asigurare de răspundere (CG), dar și să distingeți caracteristicile inerente diferitelor cazuri și specii.

În plus, compoziția pachetului de documente solicitate și procedura de încheiere a unui contract - informația nu este mai puțin importantă, deci ar trebui să fie disponibilă gratuit fiecărui cetățean. Ce înseamnă asigurarea de răspundere civilă?

asigurare de raspundere contractuala

Ce este asigurarea GO?

Principala caracteristică distinctivă a acestor acorduri, formulată pe baza asigurării de apărare civilă - obiectul acordului, este legată de proprietate.

Într-o astfel de practică, există un principiu imuabil, ea - regula de bază - în cazul în care o persoană care a cauzat pagube, dacă materialul sau fizic, a cauzat daune părții vătămate, aceasta trebuie să compenseze în totalitate pierderile suferite și pierderi. Pentru aceasta, se face asigurare de raspundere in baza contractului.

Articole de revendicare

 • Costurile de proprietate ale părții vătămate. Acest articol include absolut toate bunurile și acoperirea financiară susținut de către partea vătămată, cu scopul de a restabili sau de a recupera pe deplin, sau repararea proprietății, care a fost marcată de vinovat. Aceasta se numește acoperirea daune reale, cauzate de făptuitorii răniți. De exemplu, prevede un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă a proprietarului automobilului.
 • Cheltuieli legale suportate de victimă. Include fondurile pe care persoana care a suferit o pierdere a drepturilor cheltuite pentru a le restabili. Acestea pot include, de exemplu, costurile rezultate din retragerea bunurilor sau serviciilor, diverse cheltuieli de judecată.
 • Venitul pe care victima la primit. Dacă bunul care a suferit ca urmare a acțiunilor vinovatului a adus venitul proprietarului, atunci vinovatul este obligat să ramburseze suma prestațiilor pierdute pentru o anumită perioadă și în anumite condiții. Această procedură este clar stabilită în cel de-al cincisprezecelea articol din Codul civil al Federației Ruse.
 • Despăgubirea pentru daunele cauzate sănătății și vieții victimei.

Este demn de remarcat faptul că, în acest caz, de asigurare de răspundere în cadrul contractului se va extinde nu numai la acțiunile care au un caracter distructiv (distructiv), dar, de asemenea, în caz de inactivitate, ceea ce duce la deteriorarea victimei.

Clasificarea răspunderii

Răspunderea civilă este împărțită în două componente: contractuale și necontractuale.

În cazul contractual, regulile, obligațiile și pasivele, precum și sancțiunile pentru nerespectare, care sunt prevăzute în textul tratatului relevant, sunt reglementate.

Un tip de acord contractual se limitează la regulile de asigurare și procedura sau răspunderea prevăzute de lege sau de acordul personal al părților la contract. Termenii contractului de asigurare de răspundere vor fi discutate mai jos.termenii și condițiile contractului de asigurare de răspundere

Adică, sunt posibile două opțiuni. În primul rând, cadrul în care se execută contractul este reglementat de forme legislative și limitat de limitele legale de responsabilitate. A doua opțiune: cele două părți la acord sunt de acord în mod independent asupra unui cadru de răspundere - cine, cum și pentru ce va răspunde.

Toate dispozițiile reglementate de tratat trebuie să fie clar definite, toți termenii, sumele și drepturile trebuie stabilite.

Forma necontractuală a GO (este, de asemenea, numită "perversă") este reglementată numai de lege și de alte acte normative.

Cea mai comună este asigurarea de răspundere în temeiul contractului.

Trebuie remarcat faptul că regimurile de răspundere diferă între ele. De exemplu, există diferite tipuri de procese, în funcție de utilizarea contractului sau a delictului:

 • Prin condiția originii prejudiciului.
 • Conform termenilor termenului de prescripție.
 • Cu privire la sarcina de a dovedi vina.
 • Cu privire la absența sau prezența compensației pentru daune morale.
 • Alte moduri. O astfel de demarcare a apărării civile este o necesitate în cazul în care există o acțiune ilegală legată de obligațiile care decurg din tratat.

De exemplu, putem menționa cazul când un pasager rănit de acțiunile transportatorului are dreptul de a alege în mod independent modul de executare judiciară și tipul de creanță.asigurare de răspundere civilă pentru daune

De ce ar putea fi solicitat un contract de asigurare de răspundere civilă?

caracteristici

Codul civil al Federației Ruse stabilește anumite caracteristici care însoțesc funcționarea contractului de asigurare pentru aviația civilă. Acest lucru este detaliat în capitolul 48, la articolul 932:

 1. Numai un singur asigurător poate fi asigurat împotriva riscului de răspundere care poate apărea în cazul încălcării contractului.
 2. Beneficiarul poate fi, de asemenea, asigurat. Nu este esențial, indiferent dacă acesta este stabilit în acord sau nu, în favoarea căruia a fost încheiat (în favoarea titularului poliței de asigurare, a beneficiarului, a altor persoane în favoarea căreia sa încheiat).
 3. Riscul asigurat de răspundere care rezultă din încălcarea contractului este prevăzut de lege.

Tipuri de contracte

În prezent, există o serie de contracte de asigurare cele mai comune, care reflectă diferite cazuri de natură de asigurare și răspundere civilă, diferite de alte tipuri de răspundere.

Tipurile de asigurare împotriva riscului de răspundere includ:

 • Asigurarea companiei de construcții.
 • Operator turistic.
 • Proprietarii de autoturisme. Aceasta este polița de asigurare a răspunderii proprietarii de vehicule.
 • Transportatori sau transportatori de pasageri.
 • Contract de asigurare de răspundere pentru prejudiciu.

În procesul de luare în considerare a caracteristicilor de asigurare din diferite motive și GO, nu este inutil să se acorde o atenție specială fiecăruia dintre tipurile de contract de mai sus.

Contract de asigurare a dezvoltatorului BU

În conformitate cu amendamentele adoptate în Legea federală, dezvoltatorii trebuie să îndeplinească anumite obligații privind transferul spațiilor rezidențiale către acei participanți care apar în contractul încheiat.

Acordarea unui anumit tip de garanție este o astfel de obligație. Puteți alege un depozit în mai multe moduri:

 1. Garanția băncii.
 2. Contractul de asigurare al GA al dezvoltatorului cu privire la risc, care poate apărea din cauza neîndeplinirii obligațiilor.

contract de asigurare de răspundere pentru prejudiciuContractul de asigurare în acest caz va trebui încheiat înainte de prezentarea tuturor documentelor necesare pentru acordul privind implementarea construcției comune sau a altui contract de construcție pentru Rosreestr.

La încheierea unui astfel de acord, sub rezerva intereselor patrimoniale ale asiguratului vor fi efectuarea de asigurare (în acest caz - constructor), care este indisolubil legată de interesele beneficiarilor, adică construcții cu participare.

Evenimentul asigurat este nerespectarea de către dezvoltator a obligațiilor privind livrarea locuințelor către participanții la acordul de construcție comun. În același timp, toate sumele și pierderile de asigurare ar trebui calculate în conformitate cu contractul de construcție comun.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă a operatorului de turism

Dacă vorbim despre relația contractuală referitoare la contractul de turism, și implicit în cadrul operatorului de turism (care este în acest caz asigurat), clienții companiei (care este un beneficiar), au dreptul să depună o cerere scrisă pentru a acoperi toate costurile suportate, inclusiv costul tur .

În acest caz, actul normativ este FZ nr. 132, care stabilește bazele activităților turistice, precum și normele de asigurare a apărării civile.

În cazul asigurării operatorului de turism, riscurile de asigurare pot fi:

 • Pierderile care au apărut ca urmare a neîndeplinirii totale sau a neîndeplinirii necorespunzătoare de către asigurat a obligațiilor sale.
 • Disponibilitatea în produs turistic situații necondiționate.
 • Încălcarea măsurilor pentru a asigura siguranța clientului de către operatorul de turism în timpul organizării călătoriei sau direct în timpul călătoriei.

Conform acestui contract, indemnizația de asigurare include sumele fixate prin contractul de asigurare de răspundere a operatorului de turism, precum și compensarea prejudiciului cauzat efectiv beneficiarului.

Asigurarea autovehiculelor

În conformitate cu legislația în vigoare în prezent pe teritoriul Federației Ruse, fiecare proprietar al vehiculului sau proprietarul unui parc de taxi este obligat să încheie o asigurare obligatorie cu un contract de asigurare, la fel ca și OSAGO.

încheierea contractului de asigurare de răspundere

Această specie este astăzi cea mai răspândită pe piața serviciilor similare. Principalele cazuri de asigurare în cadrul contractului OSAGO includ:

 • Daune cauzate unui pasager sau unui alt vehicul cauzate de un accident.
 • Deteriorarea proprietății, cu excepția daunelor aduse sănătății victimei.
 • Într-un accident nu participă mai mult de două vehicule. Toate acestea prevăd o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Ambele vehicule afectate de accident trebuie să aibă politicile OSAGO.

Contract de asigurare a transportatorului GO

În acest caz, răspunderea transportatorului este reglementată de Legea federală nr. 67. În conformitate cu această lege, toate persoanele juridice, firmele, întreprinderi, organizații, furnizarea de servicii pentru punerea în aplicare a oricăror moduri de transport, sunt obligate să-și asigure GAR dacă transportă pasageri.

Cu excepția metroului și a unui taxi de tip pasager, legea obligă să-i asigure pe pasageri transportatorilor care desfășoară activitățile enumerate mai jos:

 • Calea ferată. Mai mult decât atât, asigurarea se efectuează la transport în orice gamă. De asemenea, reglementate de transportul feroviar al Cartei.
 • Aerul. Asigurarea este necesară pentru transportul la distanțe de orice tip, inclusiv elicoptere. Această activitate este reglementată de Codul aerian. Ce altceva este necesar pentru asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de vehicule?
 • Maritimă. Activitatea este reglementată de Codul de navigație maritimă. Dacă vorbim de transportul de mărfuri.
 • Pe căi navigabile interioare. Controlul se efectuează pe baza codului de transport al apei interioare.
 • Sol. Această categorie include tramvaiele, autobuzele, troleibuzele, metroul, transportul monorail. Regulamentul se efectuează pe baza Cartei privind transportul rutier și transportul urban urban urban.

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Contractul de asigurare a răspunderii civile pentru producerea de vătămări

Codul civil al Federației Ruse și Legea cu privire la asigurare prevederi fixe privind răspunderea, care pot fi în formă contractuală și tortuous de reglementare a despăgubirilor pentru evenimentele asigurate. Și anume:

 1. Permis pentru a asigura riscul de GO a asigurat în conformitate cu contractul, în care acesta are anumite obligații în cazul în care va deteriora sau rău altora.
 2. Contractul trebuie să fie în mod obligatoriu scris de cel care este responsabil. În caz contrar, întreaga răspundere va fi suportată de asigurat.
 3. Contractul de asigurare al unei societăți de apărare civilă pentru daune sau vătămări este întotdeauna considerat a fi încheiat în favoarea persoanei victimei. Indiferent de disponibilitatea asigurării de la asigurat.

Ce altceva poate fi contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă?

Asigurarea terților

Dacă luăm în considerare acest tip, utilizând exemplul unui acord privind lucrările de construcție și instalare, devine clar ce este asigurarea aviației civile în fața terților.

În acest caz, contractul poate fi încheiat de societatea de construcții care va acționa în calitate de primă asigurător, contractantul principal care va fi cel de-al doilea, și persoana care este direct asigurată și acționează ca beneficiar.

Obiectul poate fi, în calitate de proprietate, daune, vătămări, care pot fi cauzate terților în timpul lucrărilor de construcție și instalare sau lucrări legate de punerea în funcțiune.

În acest caz, riscurile de asigurare sunt recunoscute ca fiind:

 • Daune cauzate sănătății sau vieții terților.
 • Deteriorarea bunurilor terților.
 • Vătămate într-un caz, vătămarea proprietății, a sănătății și a vieții terților.

asigurare de răspundere civilă

Documentele necesare și ordinea înregistrării

Asigurarea oricărui tip de GO este întotdeauna efectuată în conformitate cu o anumită ordine.

Această procedură este reglementată de regulile codului de asigurare. Acestea includ:

 • Este necesar să se depună o cerere scrisă care să conțină o cerere de prestare a serviciilor de asigurare. După aceasta, există o întâlnire a celor două părți pentru a desfășura negocierile, la care toate obligațiile și condițiile sunt discutate fără excepție. În același timp, reprezentantul societății de asigurare este obligat să informeze cetățeanul cu privire la toate condițiile, riscurile posibile, privilegiile caracteristice fiecăruia dintre produsele oferite.
 • În conformitate cu principiul cea mai înaltă integritate, caracteristică pentru domeniul de asigurare, persoana sau organizația care furnizează astfel de servicii, ar trebui să informeze clienții cu privire la condițiile contractului onest și în întregime.
 • După discutarea termenilor din acord, se reflectă voința asiguratului.
 • Contractul trebuie să conțină informații precum numele, prenumele, patronimicul și contactele asiguratului.
 • Este necesar să se precizeze și să se precizeze suma asigurării riscurilor de producere a daunelor asupra bunurilor.
 • De asemenea, este necesar să se indice perioada de asigurare, bonusurile, tipul, precum și modul în care vor fi făcute contribuțiile.
 • Un punct separat ar trebui să fie indicate cazurile care nu sunt de asigurare, și atunci când acestea apar despăgubiri nu vor fi numiți.

Astfel, asigurarea GO este prevăzută de lege, Codul civil, sau riscul de răspundere a contractului de asigurare corespunzătoare unui anumit tip, o anumită măsură de constrângere la nivel de stat, este utilizat atunci când există o încălcare a drepturilor și există necesitatea de a le restaura atunci când deteriorat sau rău și este obligată să compenseze.

Acesta este motivul pentru care baza legislativă este atât de importantă. Acesta este destinat să reglementeze punerea în aplicare a anumitor măsuri care vizează satisfacerea nevoilor persoanei vătămate în detrimentul infractorului sau al făptuitorului care i-a cauzat rău.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Asigurarea dezvoltatorului: lista companiilor de asigurări. Asigurarea de răspundere civilă a…Asigurarea dezvoltatorului: lista companiilor de asigurări. Asigurarea de răspundere civilă a…
Bazele contribuțiilor la asigurări și asigurăriBazele contribuțiilor la asigurări și asigurări
Este posibil să refuzați asigurarea unui împrumut într-o bancă?Este posibil să refuzați asigurarea unui împrumut într-o bancă?
Care sunt diferitele tipuri de servicii de asigurare? Cât de mult știi?Care sunt diferitele tipuri de servicii de asigurare? Cât de mult știi?
Asigurarea personală și tipurile acesteiaAsigurarea personală și tipurile acesteia
Asigurare voluntarăAsigurare voluntară
Asigurarea de răspundere civilăAsigurarea de răspundere civilă
Ce să alegeți: OSAGO sau CASCO? Care este diferența?Ce să alegeți: OSAGO sau CASCO? Care este diferența?
Cine este titularul unei polițe de asigurare, un asigurător? Unele concepte din industria…Cine este titularul unei polițe de asigurare, un asigurător? Unele concepte din industria…
Perioada retroactivă în domeniul asigurărilorPerioada retroactivă în domeniul asigurărilor
» » Asigurarea de răspundere în temeiul contractului: ordinea acțiunilor, condițiile, documentele și recomandările