Exemplu de descriere a postului de inginer civil

Descrierea postului inginer constructor presupune că această poziție va primi un om care nu numai că este bine conștient de teoria îndatoririlor sale, dar care are o practică în această chestiune. Acesta prescrie îndatoririle unui profesionist, inclusiv toate punctele pe care el trebuie să le ia în considerare în munca sa. Această poziție este destul de responsabilă. În mod firesc, compararea nivelului de responsabilitate în diferite sfere este o prostie, dar, totuși, constructorii influențează viitorul. Pe cât de corect vor ridica o clădire, depinde nu numai de succesul proiectului, ci și de siguranța oamenilor.

Dispoziții generale

Dacă luăm în considerare postul de inginer șef pentru construcții, dar face parte din echipa de conducere, el este numit și demis numai conform ordinelor șefului întregii întreprinderi. Descrierea postului de inginer șef al constructorului presupune că el este subordonat direct managementului superior. În lipsa acestuia la locul de muncă, atribuțiile sale sunt îndeplinite de un adjunct desemnat în conformitate cu procedura stabilită.

Descrierea postului inginer constructor

Pentru a obține această poziție, trebuie să aveți o educație superioară cu o părtinire profesională în această direcție. Sau puteți obține o educație tehnică superioară. În plus, este, de asemenea, necesar să se încheie cursuri suplimentare sau să se facă recristalizare profesională în acest domeniu. De obicei, angajatorii cer ca experiența profesională în construcții să fie de cel puțin cinci ani. În plus, descrierea postului unui inginer civil necesită un certificat care confirmă capacitatea sa de a ocupa acest post.

Ce trebuie să știți

Angajații care solicită această funcție trebuie să cunoască legislația țării și alte acte juridice care reglementează activitățile companiilor din sectorul construcțiilor. De asemenea, trebuie să înțeleagă profilul organizației în care lucrează, direcția de specializare și particularitățile structurii sale. Trebuie să înțeleagă toate perspectivele de dezvoltare, atât tehnice, cât și economice. Pentru a realiza amploarea și capacitățile instalațiilor de producție. Cunoașteți elementele de bază ale activității tehnologice desfășurate de organizație.

Descrierea postului inginer inginer builder sample

Descrierea postului de inginer civil presupune că trebuie să cunoască planurile de construcție, tehnologia lucrărilor efectuate și modul în care acestea se desfășoară, normele și regulile de construcție. Să îndeplinească și să respecte cerințele organizării forței de muncă în timpul producerii de obiecte din sectorul construcțiilor. Datoriile sale includ cunoașterea ordinii de finanțare și atragerea de noi investiții. Ar trebui să știe când evaluează proiectul și altele documentația tehnică, și, de asemenea, modul în care este făcută. Acest angajat este obligat să țină evidența și să raporteze cu privire la activitatea organizației în cadrul activităților sale.

Descrierea postului inginerului șef al constructorului

În plus, un constructor oficial declarație inginer în Rusia sugerează cunoștințele sale cu privire la încheierea și executarea contractelor de tip economic și financiar. Trebuie să știe și să poată analiza realizările științifice și tehnologice și experiența concurenților. Are nevoie de cunoștințe despre economie, organizarea producției, activitatea de muncă și managementul angajaților. Atunci când se aplică pentru un loc de muncă și în timpul executării sarcinilor sale, el trebuie să adere la standardele de siguranță la locul de muncă, igiena industrială, siguranța, protecția împotriva incendiilor, precum și regulile de legislația muncii în organizație.

Ce se ghidează

În activitatea sa, inginerul de construcții are dreptul să se ghideze prin acte legislative, prin carta organizației în care lucrează, prin regulile ordinii în cadrul organizației și prin alte reglementări pe care le are la dispoziție. El poate fi, de asemenea, ghidat de descrierea postului unui inginer civil, un eșantion pe care trebuie să îl dețină și ordinelor de conducere superioară.

taxe

Funcțiile inginerului șef pentru construcții includ asigurarea muncii angajaților companiei, precum și controlul utilizării directe și raționale a resurselor organizației. El ar trebui să conducă lucrările menite să îmbunătățească sau să reducă costurile de proiectare și de cercetare, modernizarea și optimizarea producției, supravegherea punerii în aplicare a metodelor mai constructive de construcție. În plus, el este responsabil pentru îmbunătățirea calității muncii angajaților și reducerea timpului necesar pentru proiect.

Descrierea postului de inginer civil în construcții

Descrierea postului unui inginer de construcții la o întreprindere presupune că trebuie să gestioneze dezvoltarea și îmbunătățirea planurilor de construcție, reconstrucții și alte lucrări, inclusiv punerea în funcțiune a instalației. Trebuie să elaboreze planuri de afaceri pentru reutilizarea tehnică și creșterea eficienței producției. Determinarea nevoii de finanțare și de investire a resurselor financiare pentru proiectarea, achiziționarea de mașini și alte lucrări pentru construirea structurilor de capital.

Responsabilități suplimentarePrintre altele, instruirea inginer constructor oficiali în construcții sugerează că acesta este obligat să ia măsuri pentru a încheia cu promptitudine contractele financiare și economice cu contractorii necesare pentru a efectua proiectarea, construcția și lucrări de instalare. Ele sunt necesare pentru punerea în aplicare a tranzacțiilor pentru vânzarea de echipamente și materiale de construcție. Acesta controlează executarea contrapartidelor contractuale, luând parte la elaborarea de cereri, în cazul în care activitatea se face în mod corespunzător. Misiunea lui este de a oferi personalului informații pentru elaborarea estimărilor de proiectare și alte materiale referitoare la șantierele de construcții.

El monitorizează respectarea legilor privind protecția mediului, calendarul proiectului și calitatea muncii, precum și alte reglementări și acte. În plus, ar trebui să se pună de acord asupra întrebărilor privind supravegherea tehnică privind instalarea, înregistrarea și testarea la autoritățile competente.

profesor inginer inginer in Rusia

În descrierea postului inginerului constructorului, se indică faptul că el trebuie să controleze deșeurile, destinate achiziționării de echipamente și materiale necesare construcției. De asemenea, verifică respectarea regulilor de păstrare și conservare a acestor echipamente și materiale. El verifică obiectul abandonat, acceptarea acestuia de către client și punerea în funcțiune a clădirii. Oferă asistență în timpul implementării unor metode de construcție noi, îmbunătățite, menite să reducă timpul și să reducă costul lucrărilor planificate.

drepturile

Constructorul-șef are mai multe drepturi, și anume: poate să dea instrucțiuni angajaților și serviciilor sale subordonate, dacă aceste sarcini se referă la îndeplinirea îndatoririlor sale directe. El poate monitoriza punerea în aplicare a lucrărilor și sarcinilor planificate, verifică oportunitatea executării ordinelor pe care le-a dat unităților organizației.

Descrierea postului inginerului șef al constructorului

El are dreptul să ceară și să obțină documentația necesară îndeplinirii îndatoririlor sale directe. Pentru a rezolva problemele operaționale, el poate implica reprezentanți ai altor organizații.

responsabilitate

Descrierea postului de inginer al constructorului la întreprindere

Inginerul de construcții răspunde de rezultatele proiectului și de eficiența producției în cadrul competenței sale. El este responsabil dacă nu-și îndeplinește îndatoririle directe, sau angajații săi subordonați nu o fac.

El poate fi considerat responsabil pentru furnizarea de informații incorecte despre stadiul în care se află instalația, pentru nerespectarea ordinelor și instrucțiunilor de la conducerea superioară. De asemenea, el răspunde, dacă nu a luat măsuri, observând încălcările producției. Un exemplu de document este prezentat mai jos.

Descrierea postului de inginer al constructorului la întreprindere

concluzie

Descrierea postului de inginer constructor este un document pe care profesionistul trebuie să îl gestioneze în primul rând. Un specialist acceptat pentru această funcție are o mare responsabilitate și trebuie să îndeplinească multe sarcini. Dar complexitatea lucrării este justificată de responsabilitatea pe care o are ea însăși și de valoarea salariilor.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Inginer-constructor: erudit, psiholog, tehnicianInginer-constructor: erudit, psiholog, tehnician
Inginer-ecologist: gardian al viitoruluiInginer-ecologist: gardian al viitorului
Cine este un tehnician-programator? Descrierea postului de inginer softwareCine este un tehnician-programator? Descrierea postului de inginer software
Inginer - este o profesie. Descrierea postului și atribuțiile unui inginerInginer - este o profesie. Descrierea postului și atribuțiile unui inginer
Descrierea postului tehnicianului din prima categorie. Care sunt îndatoririle profesionale ale…Descrierea postului tehnicianului din prima categorie. Care sunt îndatoririle profesionale ale…
Descrierea postului principalului inginer energetic al întreprinderiiDescrierea postului principalului inginer energetic al întreprinderii
Descrierea postului de sudor de gaz electric. Descrierea standard a postuluiDescrierea postului de sudor de gaz electric. Descrierea standard a postului
Descrierea postului de supraveghetor. Descrierea postului de administrator al clădiriiDescrierea postului de supraveghetor. Descrierea postului de administrator al clădirii
Descrierea postului de programator. Atribuțiile programatorului de sistemDescrierea postului de programator. Atribuțiile programatorului de sistem
Inginer ACS TP: sarcini de lucru ca inginer al unui sistem automatizat de control al proceselorInginer ACS TP: sarcini de lucru ca inginer al unui sistem automatizat de control al proceselor
» » Exemplu de descriere a postului de inginer civil