Care este forma în artă, conținut, stil, direcții

Întrebarea a ce formă este în artă nu este atât de simplă cum pare. Ambiguitatea conceptului conduce la dificultăți în determinarea și clasificarea speciilor sale. Arta artistică se realizează în diferite forme, care diferă în parametri diferiți. Există mai multe abordări ale definirii acestui fenomen.

care este forma din artă

Care este forma în artă: problema definiției

Arta este cel mai important mod de a cunoaște lumea, cu ajutorul căruia o persoană în formă figurativă reprezintă percepția sa asupra lumii. Aceasta este o parte importantă a culturii spirituale a omenirii. Ajută oamenii să satisfacă nevoile cognitive, estetice și sociale. Arta are propria sa, o limbă specială, prin care transmite informații. Dificultățile legate de definirea acestui concept se datorează faptului că forma artistică este extrem de diversă și foarte variată. În plus, arta ca formă de cultură are caracteristica sincretismului, combină diferite mijloace expresive, întruchipează diverse idei dificil de definit. Forța impactului și gradul de transfer al ideilor în artă sunt direct legate de forma artistică.

arte vizuale

Înțelegerea globală a formularului

În general, arta este ea însăși o formă. Realizează întreaga experiență spirituală a omenirii și reflectă percepția subiectivă a lumii. Acumulând moștenirea artistică a civilizațiilor, arta devine o formă artistică a culturii spirituale. Transformă realitatea în imagini și ia forme concretizate: cărți, imagini, spectacole. În această interpretare, forma este înțeleasă ca arta în sine ca întrupare a unei idei creative și a realizării imagine artistică.

Formă vs. conținut

Principala problemă filosofică, care nu a găsit niciodată o singură soluție, este chestiunea primatului și a interrelației formei și conținutului în artă. În conținut și formă contrastante, întrebarea a ceea ce este în artă este examinată prin compararea acestor concepte. Într-o astfel de interpretare, o formă este înțeleasă ca unitatea inseparabilă a calităților externe și a structurii interne a obiectului, forma în care este pus în conținut.

Forma artistică în această abordare este foarte complexă și se realizează în structura concretă a operei de artă prin diferite mijloace expresive caracteristice anumitor tipuri de artă, genuri și stiluri. Aceste mijloace sunt întotdeauna materiale, adesea forma este înțeleasă ca coajă materială a ideii, conținutului.

școală de artă

În sens larg, forma în artă este o modalitate de exprimare și existență a unei idei artistice, adică conținut. Coexistența armonioasă a formei și conținutului creează valoarea ideologică și artistică a unei opere de artă.

Caracteristicile formei de artă

Arta este concepută pentru a reflecta viața reală, în timp ce dezvoltă un limbaj universal al imaginilor artistice, de înțeles pentru toți oamenii. Acest lucru implică caracteristicile cheie ale formei în domeniu: este întotdeauna datorită autorilor, adică secundar este în ceea ce privește conținutul, are întotdeauna o structură asociată cu caracteristicile structurale ale lucrării, conține întotdeauna componenta emotivă și întotdeauna percepută subiectiv.

formă în artele vizuale

Forma artistică se caracterizează atât prin stabilitate, cât și prin mobilitate. Pe de o parte, este supus legilor timpului și artelor, ca și în literatura de specialitate, formele rezistente sunt sonetul, cântec, elegie, odă, povestiri, poveste, etc, pe de altă parte, arta este în mod constant în căutarea de noi posibilități expresive care conduce la apariția unor forme specifice, de exemplu, în literatura de specialitate, acest roman-jazz, un flux nou de conștiență.

Proprietățile formelor în artă

Cu toată diversitatea formelor din artă, ele au un set de caracteristici care vă permit să răspundeți la întrebarea despre ce formă există în artă. Este legată în mod inextricabil de o imagine care nu poate fi mereu semnificativă, dar are întotdeauna o componentă emoțională. De exemplu, arta artei abstracte sau poemele oberiutov poarta o imagine, dar sensul nu este intotdeauna decodat. Forma este clară, deoarece are întotdeauna o execuție materială în diverse mijloace expresive, este înțeleasă de simțuri. Este expresivă, în orice caz forma este creată pentru a transmite intenția, adică funcția sa principală este expresia unei idei. Forma este construită pe principiile asemănării și similitudinii. Creativitatea umană se bazează întotdeauna pe orice obiecte existente în realitate, forma fiind întotdeauna asemănătoare sau opusă obiectelor reale ale lumii. Este, de asemenea, diferit, numărul de forme artistice este incalculabil, deoarece fantezia omenirii continuă să producă toate noile lor soiuri.

Tipuri de artăÎn estetică, există o tradiție de a împărți forma artistică în raport cu timpul și spațiul său. Forma, în curs de dezvoltare în timp - timp: literatura si desfasurarea Music- în timp și spațiu: cinema, dans, teatru, arte și meserii arhitektura- forme care există numai în desen spațiu, sculptura, pictura, fotografie.

formă de artă modernă

Este, de asemenea, obișnuit să se facă distincția între aceste forme de formă ca și cele externe și interne. Forma externă este asociată cu mijloacele expresive utilizate, selectate și aranjate de autor în conformitate cu conceptul și cerințele artistice ale genului. Forma internă este asociată cu dezvoltarea conținutului în structura lucrării, se realizează în compoziție, în complot, în setul de caractere.

Fiecare formă de artă își dezvăluie conținutul imaginativ printr-o formă care are anumite caracteristici. Astfel, forma din artele plastice, conform lui A. Hildebrand, are patru soiuri: existența, fenomenul, impactul și prezentarea și are caracteristici precum direcția, imaginea, expresivitatea, valoarea tactilă, senzualitatea.

Formă și gen

Există o idee fermă că o formă de artă este un gen de artă. Acest punct de vedere are toate motivele, deoarece genul este un set stabil de caracteristici formale și semnificative ale unei opere de artă. Fiecare formă de artă are un set propriu de astfel de forme. De exemplu, genuri de pictura sunt încă viața, peisajul, portretul, în care există parametri pur formați care dau ocazia de a realiza un design artistic.

Formă și stil

Forma are o independență relativă, trăiește și se dezvoltă în conformitate cu legile sale interne, însă factorii de timp își exercită întotdeauna influența asupra ei. Astfel, stilurile artistice au propriile forme stabile. Ele, ca și genurile, combină un set de caracteristici formale și de conținut. Există un limbaj expresiv al artei nouveau, goticului, renascentistului, clasicismului, expresionismului etc., care se formează sub influența erei și a idealurilor dominante ale esteticii. Fiecare școală de artă din vremea ei preferă un set propriu de mijloace expresive, care se formează într-o formă artistică. De exemplu, forma barocă este caracterizată de splendoarea, redundanța, amploarea, intensitatea emoțiilor, ritmul complex.

formele de bază ale artei

Lumea veche: sursa formelor de artă

Principalele forme de artă au început să se formeze în perioada de început și formare. În lumea antică, activitatea creativă era sincretică, izolarea formelor artistice individuale este inegală. În primul rând, există o selecție de forme picturale, acest proces a început în epoca paleoliticului și neoliticii. Cea mai veche formă figurativă este ornamentarea. Mai târziu există muzică și creativitate verbală, au existat în principal sub forma unor mituri și opere folclorice. Formele artei antice au fost transformate și îmbogățite cu un arsenal de mijloace expresive. Puțin mai târziu, școala veche de artă îmbogățește gama de forme cu teatru, coregrafie, muzica devine deosebit de importantă. În Evul Mediu, datorită rolului înalt al religiei, arhitectura ajunge în prim plan, iar multe forme noi se formează în ea, ceea ce va deveni ulterior normă. Începând cu Renașterea până în epoca modernă, se dezvoltă un sistem tradițional de forme artistice. Genul de literatură, pictură, coregrafie este în cele din urmă format. Epoca marilor stiluri a îmbogățit trezoreria formelor artistice și a finalizat formarea unui set tradițional de caracteristici rezistente opere de artă. De atunci, există o tendință crescândă de a crea forme sintetice de artă care să combine posibilitățile mai multor soiuri tradiționale.

Transformări de formă moderne

Progresul tehnic duce la faptul că arte vizuale se confruntă cu o creștere a generării de noi forme de artă. Există forme noi și sintetice și mijloace de întruchipare a intenției autorului: fotografie, cinema, televiziune. Arta încearcă să valorifice puterea tehnologiei pentru a rezolva problemele artistice.

Astăzi, forma artei moderne se confruntă din nou cu vremurile de modernizare. Există forme noi, cum ar fi: arta corporală, performanță, graffiti, acționism. Dezvoltarea tehnologiilor digitale provoacă apariția unor instalații, media-art, 3D-video.

arta ca formă de cultură

Tendința spre sintetice continuă să funcționeze astăzi, un artist modern este mai puțin probabil să folosească capabilitățile unei forme pentru a-și traduce ideea, iar răspunsul la întrebarea a ceea ce este în artă este mai greu de găsit. Vedem că chiar și în așa-mica tehnologie tipuri de artă, cum ar fi literatura și pictura, apar noi forme artistice. Deci, toate lucrările de încercare de postmoderne de a combina mai multe forme, cum ar fi romane M. Pavic „Dicționarul khazar“ și Umberto Eco „Numele trandafirului“ connect gen diferit, stilistic și caracteristicile funcționale.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Cum să înțelegeți ce este arta?Cum să înțelegeți ce este arta?
Artă industrială: definiție și istorie sumarăArtă industrială: definiție și istorie sumară
Genul și genul de arte plasticeGenul și genul de arte plastice
Sfere ale culturii spirituale: știință, religie, artă, cinematografie și teatruSfere ale culturii spirituale: știință, religie, artă, cinematografie și teatru
Dinamica și statica în compoziție: definiție, exempleDinamica și statica în compoziție: definiție, exemple
Artistică și estetică nevoie de omArtistică și estetică nevoie de om
Ce este limba în artă: apariția și interpretarea termenuluiCe este limba în artă: apariția și interpretarea termenului
Imagine artistică în literatură și artăImagine artistică în literatură și artă
Tipuri și genuri de artăTipuri și genuri de artă
Ontologia culturii este o doctrină care ia în considerare conceptul existenței culturiiOntologia culturii este o doctrină care ia în considerare conceptul existenței culturii
» » Care este forma în artă, conținut, stil, direcții