Forme de creatie a expresiei artistice

Stilul ficțiunii are propriile sale specificități. Ea servește domeniul emoțional și estetic al personalității. Principalele proprietăți ale stilului artistic sunt:

a) estetică;

b) impactul asupra emoțiilor: cu ajutorul lui imagini artistice afectează sentimentele și gândurile cititorilor;

c) comunicare: abilitatea de a evoca un răspuns în mintea cititorului, prin care gândurile sunt transferate de la o persoană la alta.

Elementele de styling din operele literare sunt deseori mijloace de exprimare artistică. Ele sunt multe și sunt diverse. Deseori ele servesc pentru a spori expresivitatea și imaginile textului.

Mijloace artistice expresivitatea sunt împărțite în mijloace lexicale sau generale, pe căi și pe construcții sintactice sau figuri de vorbire.

Mijloacele lexicale sau generale includ: antonime, sinonime, omonime, paronime. Este imposibil să distingem un stil de ficțiune de altul fără astfel de elemente lexicale, cum ar fi dialectismul, jargonul, profesionalismul, termenii. Cei activi implicați în crearea stilurilor sunt, de asemenea, neologisme și arhisme, împrumuturi și unități frazeologice, cărți de carte, colocvială și vocabularul expresiv și emoțional.Traseele sunt cuvinte și construcții lexicale care sunt folosite figurativ pentru a obține un efect artistic și a crea o imagine. Mecanismul de influență al tropelor se bazează pe corelația a două concepte cu planuri semantice diferite. Două valori dobândesc o nouă implementare, de exemplu, sensul literal este comparat cu cel alegoric, situațional, referindu-se doar la această situație. Imaginea este creată prin schimbarea în sensul cuvântului - de la limbajul general (direct) la valoarea portabilă, figurativă, care permite creșterea semnificației, întărirea expresivității și reprezentativității textului.

Cu alte cuvinte, traseele sunt mijloace de exprimare artistică care pot spori proprietățile vizuale ale imaginii. Acestea vă permit să transmiteți în mod clar vizibilitatea, reprezentând un obiect sau fenomen, afectând astfel sentimentele, provocând emoții. În același timp, se pune în mod inevitabil întrebarea: toate cuvintele pot fi căi? Orice cuvinte care posedă calități precum imaginea, dubla valoare sau două dimensiuni și expresivitate pot acționa ca niște căi.

Câte trophe ar trebui să fie în textul literar? Se crede că text artistic, în care nu există urme (se numește autolog), se opune unui text care este saturat (meta-logic).

Traseele includ comparații, metafore și metonimie, precum și personificări, synecdotes, parafrazi, epitete, hiperbola și oximoroni. Autorii folosesc, de asemenea, grotesc, patos, ironie, paradox și litoto.

Sintactice autorii folosește atunci când doresc să sublinieze, să sublinieze, să se opună sau să consolideze impresia. Acestea includ: antiteza, gradarea, repetarea, perioada, anafora, epifania și hipoforul, precum și construcțiile retorice: exclamația, întrebarea și tratamentul. În plus, mijloacele de exprimare artistică includ alegoria și parcellarea, polisandetonul și asyndetonul, elipsa și tăcerea, grotescul și patosul.

În ceea ce privește caracteristicile stilului artistic, ele includ o imagine figurativă a realității, o concretență artistică a intenției autorului, exprimată printr-un sistem de imagini, expresivitate, emoționalitate și apreciere. Este, de asemenea, obligatorie scrierea de mână și caracterele personale ale autorului.

Trebuie remarcat faptul că tema operei de artă dictează și limitează utilizarea facilități de limbă, subordonând alegerea lor intenției autorului și includându-le în sistemul de imagini.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Scriitorii clasici și un exemplu de stil artisticScriitorii clasici și un exemplu de stil artistic
Metode artistice în literatură: tipuri și exempleMetode artistice în literatură: tipuri și exemple
Știți ce este ficțiunea? Ficțiune: definiție și caracteristiciȘtiți ce este ficțiunea? Ficțiune: definiție și caracteristici
Mijloace de exprimare artistică: exemple din literaturăMijloace de exprimare artistică: exemple din literatură
Căi: exemple. Trasee în limba rusăCăi: exemple. Trasee în limba rusă
Stiluri și tipuri de discurs: tabel. Care sunt tipurile și stilurile de vorbire?Stiluri și tipuri de discurs: tabel. Care sunt tipurile și stilurile de vorbire?
Mijloace de exprimare într-o poezie. Care sunt mijloacele expresivității cuvântului?Mijloace de exprimare într-o poezie. Care sunt mijloacele expresivității cuvântului?
Instrumente de bază în limba rusă. Facilități lingvistice: definiție și utilizareInstrumente de bază în limba rusă. Facilități lingvistice: definiție și utilizare
Care sunt principalele caracteristici ale textului? Caracteristicile textului în limba rusăCare sunt principalele caracteristici ale textului? Caracteristicile textului în limba rusă
Analiza textului cuprinzător: un exemplu. Plan de analiză a textului: autor, titlu, stil și temăAnaliza textului cuprinzător: un exemplu. Plan de analiză a textului: autor, titlu, stil și temă
» » Forme de creatie a expresiei artistice