Statul de drept este baza reglementării activității vieții

Relațiile dintre membrii oricărei comunități sunt întotdeauna supuse anumitor reguli. În ceea ce privește statul și componentele acestuia, această afirmație este de asemenea adevărată, iar astfel de principii sunt regulile dreptului.

supremația legiiPe scurt despre principal

Spre deosebire de definiția legii în general, normele de drept au un concept clar definit. Aceasta constă în faptul că acest fenomen este înțeles ca fiind formal stabilit și aprobat de către societate și / sau de regulă de conduită a statului, care are drept scop stabilirea anumitor drepturi și îndatoriri.

În plus, statul de drept se caracterizează printr-o serie de caracteristici inerente numai acestuia. Acestea includ următoarele:

- Norma este măsura drepturilor individuale. În conformitate cu aceste norme drepturile stabilesc termenii drepturilor și libertăților în funcție de caracteristicile unei anumite persoane.

- O normă este o expresie a statutului unui subiect în relații sociale strict definite. Astfel, se stabilește comportamentul juridic al subiectului într-un anumit caz.

- Norma determină întotdeauna relații publice și locul subiectului în ele, dar nu în niciun subiect concret.

- Statul de drept are întotdeauna protecția și garanția statului și a structurilor sale autorizate.

- Are întotdeauna o structură clară, exprimată, de regulă, în ipoteza, dispozițiile și sancțiunile.

exemplul statului de dreptSetul din toate soiurile

Ca majoritatea fenomenelor, regulile legii se diferențiază în funcție de sarcina semantică pe care o poartă. Prin urmare, în teoria legală, există opt tipuri de norme, și anume:

- constituent - stabilește regulile de bază, conform cărora comunitatea și instituțiile acesteia funcționează;

- regulator - determină comportamentul subiecților în funcție de tipul specific de relație și, prin urmare, sunt împărțiți în:

a) interzicerea - fixarea tabuurilor asupra comportamentului inacceptabil;

b) obligatorie - oferirea unui model specific de comportament într-o relație juridică strict stabilită;c) autorizează - dă dreptul la un comportament specific sau oferă mai multe opțiuni pentru posibile acțiuni și / sau inacțiuni;

- de protecție - sunt metode fixe de pedeapsă pentru încălcarea regulilor (de exemplu, normele legea fiscală, în cazul în care, pentru nerespectarea dreptului fiscal, ar trebui impusă o sancțiune sub forma unei amenzi);

- securitatea - acționează ca un mecanism de garantare a executării comportamentului legal;

- declarativ - sunt planuri stabilite în mod legal pentru dezvoltarea societății într-un anumit stat sau organizație;

- diffinativ - să stabilească esența anumitor fenomene sociale;

- conflict - să acționeze ca autoritate de reglementare pentru soluționarea eventualelor ciocniri de forță juridică egală;

- operaționale - vizează rezolvarea problemelor tehnice legate de funcționarea actelor de reglementare, cum ar fi intrarea în vigoare sau încetarea acțiunii.

Alte clasificări sunt împărțirea în imperativ (stabilirea unui singur model de comportament posibil), recomandare (recomandă un comportament specific) și dispozitiv (oferind mai multe opțiuni pentru comportament). Toate aceste tipuri se bazează pe componentele normei.

legea fiscalăStructura este un exemplu al statului de drept"în secțiune »

În ciuda faptului că norma este baza formării surse de drept, are propria sa structură triplă care unifică ipoteza, dispunerea și sancțiunea.

Ipoteza definește relația socială considerată în norma dreptului.

Dispoziția dictează modul de a acționa într-o anumită relație socială.

Sancțiunea, de regulă, descrie posibilele consecințe ale nerespectării regulilor specificate în dispoziții.

Este de remarcat faptul că structura declarată cu trei unități nu este statică. Sistemele legislative existente demonstrează că sunt posibile situații în care nu există sancțiuni sau că regula în sine este complicată prin introducerea de ipoteze, dispoziții sau sancțiuni suplimentare.

În acest sens, putem concluziona că, în ciuda caracterului său inițial al elementului sistemului juridic, statul de drept este un fenomen complex, atât în ​​structură, cât și în calități de caracterizare.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Sistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridiceSistemul de drept. Clasificarea instituțiilor juridice
Garantarea drepturilor și libertăților omului: statul de drept și trăsăturile acestuiaGarantarea drepturilor și libertăților omului: statul de drept și trăsăturile acestuia
Norma discreționară de drept este ... Principiul disposabilității. Metodă de reglementare juridicăNorma discreționară de drept este ... Principiul disposabilității. Metodă de reglementare juridică
Legea constituțională a RusieiLegea constituțională a Rusiei
Sucursale de dreptSucursale de drept
Structura statului de dreptStructura statului de drept
Conceptul și caracteristicile legii în lumina științei juridiceConceptul și caracteristicile legii în lumina științei juridice
Concept și tipuri de norme financiare și juridice, structură, caracteristiciConcept și tipuri de norme financiare și juridice, structură, caracteristici
Semne ale statului de drept.Semne ale statului de drept.
Legea financiară: concept, baze, normeLegea financiară: concept, baze, norme
» » Statul de drept este baza reglementării activității vieții