Semne ale statului de drept.

Cel legal este, în primul rând, un stat democratic, în care sunt garantate statul de drept, statul de drept, egalitatea tuturor cetățenilor. În inima organizației sale se află principiul împărțirii puterii la justiție, executiv și legislativ. Cetățenii statului au anumite drepturi și libertăți reglementate, pot participa la exercitarea puterii (prin reprezentanți sau direct). Acest lucru este posibil datorită mai degrabă dezvoltat societatea civilă, prezența partidelor politice și a organizațiilor publice care funcționează, libertatea de exprimare, cultura politică, precum și cea juridică.

Care sunt semnele statului de drept?

Statul de drept prevalează în toate sfere ale vieții publice. Acesta este un fel de protecție și organizare a drepturilor și libertăților omului. Regulamentul reglementează regulile de conduită care sunt obligatorii pentru toți principiile justiției și egalitate. Legea are cea mai mare forță juridică. El reglementează alte acte juridice și controlează cele mai importante aspecte ale vieții sociale și politice.

Constituția este un set de legi fundamentale ale statului. Aceasta reflectă principiile juridice ale vieții și activității publice și de stat. Constituția este un model ideal al unei societăți juridice.

Semnele de mai sus ale statului de drept fac posibilă crearea în țară a unui regim de legalitate și o ordine dreaptă în societate.

Dezvoltarea liberă a personalității. Realitatea drepturilor ei. Aceste semne ale statului de drept sunt orientate către viața social-politică a societății. Libertatea unei persoane este dreptul său inalienabil. Prin urmare, fiecare individ are o anumită sferă de libertate, care nu este supusă intervenției guvernamentale.

O persoană are următoarele drepturi statutare: inviolabilitatea, securitatea socială, educație, protecție judiciară etc.Responsabilitatea reciprocă a individului și a statului. Relațiile dintre aceste două părți ar trebui să se bazeze pe principiile justiției și egalității. Statul (ca purtător al puterii politice) asigură respectarea lor față de fiecare cetățean al societății. Autoritățile, sub rezerva normelor legale, nu pot încălca prescripțiile, deoarece poartă o anumită responsabilitate pentru neîndeplinirea sarcinilor. Sistemul de garanții reglementate (responsabilitatea guvernului și adjuncții alegătorilor și agențiile de stat, răspunderea penală și disciplinară a funcționarilor pentru neglijență în serviciu, etc.) împiedică apariția arbitrariului administrativ. Respectarea legii este obligatorie pentru aparatul de stat.

Responsabilitatea unei persoane față de stat este construită pe aceleași baze juridice. Utilizarea formelor de constrângere nu trebuie să încalce principiile libertatea individului.

Aceste semne ale statului de drept asigură corectitudinea și egalitatea.

Separarea puterii la executiv, judiciar și legislativ. Acest principiu vă permite să obțineți un echilibru, echilibru în relațiile dintre organele de stat, să stabiliți controlul reciproc. Fiecare ramură a puterii funcționează independent, în limitele competenței sale, și nu intervine în activitățile altui.

Principalele trăsături ale statului de drept includ pluralismul ideologic și politic. Aceasta constă în funcționarea liberă a partidelor, asociațiilor, organizațiilor de diferite orientări, care funcționează exclusiv în conformitate cu normele constituției. Acest principiu presupune și existența diverselor curente, concepte și opinii ideologice.

Toate caracteristicile de mai sus caracterizează statul de drept. Semnele structurii statului sunt garantul stabilității, legalității și ordinii într-o societate.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Conceptul și trăsăturile statului de drept sunt declarate și realeConceptul și trăsăturile statului de drept sunt declarate și reale
Garantarea drepturilor și libertăților omului: statul de drept și trăsăturile acestuiaGarantarea drepturilor și libertăților omului: statul de drept și trăsăturile acestuia
Orice stat se caracterizează prin ... Semne specifice fiecărui statOrice stat se caracterizează prin ... Semne specifice fiecărui stat
Societatea civilă și statul: pe scurt despre relațieSocietatea civilă și statul: pe scurt despre relație
Ce diferențiază statul de celelalte organizații politice? Semne ale statului care o deosebesc de…Ce diferențiază statul de celelalte organizații politice? Semne ale statului care o deosebesc de…
Statul de drept este ceea ce?Statul de drept este ceea ce?
Legea constituțională a RusieiLegea constituțională a Rusiei
Baza juridică este ... Definiția, conceptul și structuraBaza juridică este ... Definiția, conceptul și structura
Conceptul și caracteristicile legii în lumina științei juridiceConceptul și caracteristicile legii în lumina științei juridice
Sistemul de drept și sistemul de legislație sunt puncte de divergențăSistemul de drept și sistemul de legislație sunt puncte de divergență
» » Semne ale statului de drept.