Conceptul și semnificația controlului financiar, obiectivele și obiectivele acestuia

valoare controlul financiar

este dificil să se supraestimeze. La urma urmei, este una dintre formele de verificare a legalității fluxului de numerar al oricărei legături. Existența unui astfel de concept se datorează faptului că fondurile monetare din orice stat au o funcție de control. În practică, aceasta este pusă în aplicare tocmai din cauza controlului financiar, care are rolul de a verifica punerea în aplicare a activităților economice în ceea ce privește legitimitatea, fezabilitatea economică și legalitatea.

Aspecte de bază

Conceptul și semnificația controlului financiar sunt considerate ca fiind:

1. Activitățile special create de organele de control de stat care monitorizează conformitatea cu regulamentul. disciplina.
2. Unul dintre elementele principale ale gestionării fluxului de numerar la niveluri micro și macroeconomice, care vizează asigurarea eficacității și oportunității operațiunilor economice.

conceptul și importanța controlului financiarAceste două aspecte, care definesc conceptul, precum și importanța controlului financiar, sunt strâns legate între ele. Acestea diferă numai prin metode și scopuri, precum și subiectele supuse verificării. Dacă în prima variantă se consideră cât mai mult posibil partea cantitativă și, în plus, cea juridică a disciplinei monetare, atunci în al doilea, accentul principal se pune pe partea analitică a lucrării.

Ce este controlul financiar?

Există mai multe tipuri de verificări. Unii dintre aceștia iau în considerare activitățile întreprinderilor și organizațiilor din sfera mediului, altele verifică disciplina sanitară etc. Cu toate acestea, toate aceste activități și multe alte activități nu fac parte din conceptul și sensul controlului financiar. Disciplina financiară este subiectul principal care este luat în considerare în cadrul acestor inspecții. Când sunt efectuate, sunt studiate categoriile legate de costuri. Acestea sunt indicatori precum veniturile și profitul, costul și rentabilitatea, taxa pe valoarea adăugată și costurile, alocările pentru anumite fonduri și pentru diverse scopuri. Acești indicatori sunt sintetici și acoperă, prin urmare, toate aspectele activităților comerciale și de producție, precum și interdependențele monetare ale întreprinderilor.

Astfel, conceptul și semnificația controlului financiar pot fi descrise pe scurt ca un set de diverse activități desfășurate de organizații special create în acest scop. Sarcina unui astfel de control este de a verifica banii și operațiunile conexe ale organelor de stat, ale entităților municipale, ale entităților juridice de orice formă de proprietate, precum și ale populației. Toate acestea sunt necesare pentru a crea o politică financiară solidă și un mecanism financiar funcțional.

Obiectul și subiectul controlului

Auditul financiar la orice nivel afectează sistemul relațiilor monetare. Nu este interesată nici de starea mediului nostru, nici de mecanismele tehnice. Cele mai importante pentru ea sunt procesele monetare care au loc în formarea, distribuția și utilizarea bugetelor locale. Acesta este obiectul unui astfel de control. Și subiectul ei este:

- indicatori bugetari -
- componentele financiare ale activităților persoanelor juridice -
- indicatorii care indică relațiile monetare, și anume, decontările efectuate cu participarea băncilor comerciale,
- indicatori care caracterizează piața asigurărilor.

conceptul și semnificația disciplinei financiare a controlului financiarAsta este tot ce este conținut în documente contabile, estimări, rapoarte etc.

Pentru completarea temei de acoperire este important să se ia în considerare o altă întrebare importantă. Anume, conceptul, sensul și conținutul controlului financiar. Ce se înțelege prin menținerea unei funcții atât de importante a statului? Acest concept include diverse tipuri de operațiuni, care sunt efectuate sub formă de audituri și verificări fie de organele de stat, fie de autoritățile locale. Uneori banca acționează ca organizație de control. Toate aceste operațiuni vizează asigurarea eficacității activităților financiare ale municipalităților și entităților de stat. Astfel de operațiuni de control includ:

- controale menite să identifice integralitatea îndeplinirii obligațiilor financiare față de buget din partea nu numai a organizațiilor, ci și a persoanelor fizice -
- controalele privind utilizarea țintă a sumelor alocate din fonduri de stat și locale, precum și bugetele-
- verificarea implementării corecte a disciplinei de numerar, precum și respectarea regulilor de primire și utilizare a câștigurilor de schimb valutar -
- verificarea performanței financiare și economice globale a întreprinderilor etc.

Obiective și obiective

Controlul financiar contribuie la implementarea cu succes a politicii monetare a entităților economice și a statului. Dacă luăm în considerare conceptul și semnificația controlului financiar, obiectivele și obiectivele sale, devine clar că asigură în cele din urmă eficiența formării, precum și distribuția și utilizarea ulterioară a fluxului de numerar bugetar.

conceptul de semnificație și tipuri de control financiar

Acesta este scopul său principal. În ceea ce privește sarcinile, controalele efectuate de organismele special create în acest scop sunt solicitate:

- pentru a asigura respectarea legislației bancare, bugetare și civile în sfera financiară -
- pentru a dezvălui plata anticipată și incompletă a obligațiilor fiscale în bugetul-
- promovarea utilizării direcționate și eficiente a fluxurilor de numerar -
- Identificați o rezervă care poate ridica nivelul resurselor financiare -
- asigura acuratețea rapoartelor și contabilității.

Conceptul și importanța controlului financiar în auditul sferei bugetare sunt largi. În acest caz, aspecte precum:
- bugetele bugetare competente la diferite niveluri, precum și corectitudinea execuției lor -
- respectarea principiilor buh. contabilitate, precum și legislația fiscală actuală -
- precum și eficiența investițiilor de fonduri în fonduri bugetare și extrabugetare -
- identificarea unei rezerve de economii și o creștere cantitativă a fondurilor publice -
- suprimarea infracțiunilor legate de sfera bugetară -
- efectuarea de lucrări explicative și preventive în scopul îmbunătățirii disciplinei financiare.

metode

Conceptul, sensul și conținutul controlului financiar pot fi determinate pe baza metodelor utilizate în implementarea acestuia. Aplicarea unei anumite metode depinde în mod direct de mai mulți factori, și anume:

- particularitățile formei de activitate și statutul juridic al organismelor de control -
- scop și obiect de control-
- motivele pentru efectuarea auditului etc.

Ce înseamnă controlul financiar? Conceptul, înțelesul, tipurile, disciplina financiară - toți acești termeni trebuie decriptați numai atunci când se stabilește o metodă specifică pentru efectuarea auditului. Cum sunt clasificate metodele folosite de specialiști?

Conform metodologiei, controlul financiar efectuat poate fi împărțit în:

- inspecții, în timpul cărora se desfășoară activități economice, studierea documentelor de cheltuieli și a documentației de raportare,
- anchete care acoperă un strat destul de larg al activităților financiare și economice ale entității și determină situația financiară a întreprinderii, precum și perspectivele viitoarei sale activități,
- Supravegherea exercitată de organismele de reglementare pentru entitățile care dețin o licență de desfășurare a activităților financiare -
- o analiză care implică o analiză detaliată a situațiilor financiare anuale sau periodice pentru a face o evaluare globală a entității economice,
- monitorizarea (observarea), care este în mod constant condusă de instituțiile de credit în raport cu clienții lor -
- audit, adică un sondaj complet al rezultatelor activității financiare și economice a unei entități juridice, în vederea verificării corectitudinii, legalității, eficienței și oportunității acesteia.

Tipuri de verificări

În funcție de competența organului de stat sau a subiectului autoguvernării locale, se aplică una sau altă metodă de exercitare a controlului. Deci, există controale:

- Tematica, studierea aspectelor individuale ale întreprinderii -
- documentar, efectuând analize numai pe baza rapoartelor, bilanțurilor etc. -
- fiscale, care sunt un fel de tematică și sunt efectuate de către oficiali ai IMNS.

conceptul sensului și al conținutului controlului financiarPe baza rezultatelor inspecțiilor, se întocmește un act. O excepție este doar un rezumat al lucrărilor reprezentanților Camera de Conturi a Federației Ruse. Aici, la finalul auditului, se încheie o concluzie.

Actele reflectă fapte de încălcare a legislației fiscale și au prezentat propuneri de eliminare a acestora.

principii

Toate auditurile și auditurile efectuate sunt imposibile fără publicitate și planificare. Toate aceste concepte se referă la principiile de bază ale controlului financiar. Aceasta include și legitimitatea și federalismul.

Luați în considerare conceptul, principiile și importanța controlului financiar:

1. Aceasta este, mai presus de toate, statul de drept. În activitățile financiare, acest concept înseamnă că crearea, distribuția și utilizarea continuă a fluxurilor de trezorerie este reglementată de normele aprobate privind dreptul financiar. Dacă sunt respectate, este posibil să se aplice contravenientului diferite măsuri coercitive. În cazul în care o persoană juridică nu respectă cerințele actelor normative și ale altor acte normative, aceasta va conduce în mod inevitabil la instabilitatea relațiilor financiare și va avea, de asemenea, multe alte consecințe negative.2. Publicitate. Acest principiu funcționează în implementarea unei activități financiare. Se manifestă prin faptul că informarea cu privire la conținutul proiectelor de acte financiare și juridice, precum și la rezultatele lucrărilor efectuate prin audituri și inspecții este adusă în atenția cetățenilor prin diverse mijloace de informare în masă.

3. Federalism. Acest principiu se manifestă prin faptul că, în conformitate cu Constituția Federației Ruse, există anumite distincții în competența subiecților Federației Ruse în domeniul finanțelor legate de emisiunea de bani, reglementarea creditării a impozitelor etc.

4. Planificat. Respectarea acestui principiu conduce la faptul că activitățile financiare globale efectuate de stat au ca bază un întreg sistem de acte financiare și de planificare. Structurile acestora, procedura de întocmire, aprobarea și executarea ulterioară sunt stabilite în actele legislative și de reglementare relevante.

Pe lângă principiile generale, construcția controlului financiar se realizează pe anumite principii specifice, și anume independența, obiectivitatea și competența organismelor de control.

Tipuri de control

După cum puteți vedea, efectuarea de controale în domeniul utilizării corecte a fluxurilor de numerar acoperă diferite domenii ale vieții societății.

conceptul și importanța controlului financiar în Federația Rusă

De aceea, eficiența unei astfel de activități depinde în mod direct de organizarea acesteia, de formele și metodele sale.

Luați în considerare conceptul și semnificația controlului financiar și tipurile acestuia. Are distincții, în funcție de ce subiect este verificat, în momentul deținerii etc.

clasificare

Luați în considerare conceptul, semnificația și tipurile de control financiar, în funcție de diferite motive. De exemplu, în funcție de timpul întâlnirii. Acest control financiar este împărțit atât în ​​prealabil, cât și în cel curent și ulterior. Toate aceste tipuri de teste sunt comune în activitatea organismelor care veghează asupra respectării disciplinei fluxurilor de numerar. În ceea ce privește controlul preliminar, aceasta se realizează chiar înainte de formarea, distribuirea ulterioară și utilizarea ulterioară a fondurilor. Care este conceptul și importanța controlului financiar de acest tip? Acesta este conceput pentru a preveni încălcarea disciplinei financiare.

Verificările operaționale sau în curs se efectuează deja atunci când se efectuează tranzacții în numerar. Acestea controlează primirea și utilizarea în continuare a fluxurilor de trezorerie. Sarcina lor este de a lua în considerare oportunitatea și corectitudinea îndeplinirii obligațiilor financiare față de țară etc.

Care este scopul principal al auditurilor ulterioare? Aceștia controlează cheltuielile după încetarea anumitor tranzacții financiare. Și în acest caz, conceptul și importanța controlului financiar sunt mari. Disciplina financiară este cea mai evidentă în inspecțiile ulterioare. Aici puteți identifica cu ușurință toate încălcările sale, precum și puteți recomanda modalități de a le preveni și de a lua măsuri diferite pentru a le elimina.

conceptul și importanța controlului financiar al obiectivelor și obiectivelor saleDe asemenea, tipurile de control care sunt în vigoare sunt clasificate ca obligatorii și proactive. Prima se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare. Al doilea - la inițiativa organelor competente ale sferei de stat.

Conceptul, semnificația și tipurile de control financiar pot fi descrise în funcție de modul în care sunt efectuate de organisme (subiecți). În acest caz, se fac următoarele verificări:

- organele care exercită autonomia locală și puterea de stat -
- președintele-
- organelor executive.

Controlul de stat

Este necesar să se implementeze politica financiară a țării și să se creeze condițiile cele mai favorabile pentru stabilizarea economică.

Conceptul, semnificația și rolul controlului financiar din partea statului nostru sunt mari. Aceasta nu numai că verifică exhaustivitatea și corectitudinea bugetului federal. Acesta include atât controlul asupra utilizării resurselor monetare și de credit, cât și datoria externă și internă, furnizarea de beneficii și beneficii fiscale și financiare.

Controlul asupra fluxului de bani din partea statului de către organele legislative și crearea în mod special a acestor scopuri a autorităților executive. Acestea includ:

- Trezoreria federală-
- Camera de Contabilitate din Rusia -
- Banca centrală -
- Serviciul de control bugetar și financiar.

Legislația a aprobat necesitatea unor auditări complete anuale, precum și a unor controale tematice de către organismele financiare și de control, nu numai în organele executive ale statului, ci și în alte organizații, precum și la întreprinderi.

Alte tipuri de control

Controlul financiar este, de asemenea, delimitat pe sectoarele intracomunitar, departamental, audit și public. Să le analizăm mai detaliat.

Deci, este dedicată conceptului și importanța organismelor de control financiar de control financiar în punerea în aplicare a auditurilor departamentale. Pentru organizațiile, chemate să stea în paza disciplinei monetare, în primul rând este posibil să se desfășoare ministerul. Organele sale de audit efectuează inspecții ale activităților acelor instituții care fac parte din sistemul corespunzător. Aceeași muncă este efectuată de diferite departamente. Dar controlul la fermă a utilizării fluxului de numerar sunt destinate să mențină acele entități de afaceri care nu sunt incluse în orice sistem.

În unele cazuri, care sunt specificate direct în actele legislative, entitățile economice efectuează un audit obligatoriu. Acest tip de control poate fi, de asemenea, proactiv. În acest caz, auditorii sunt invitați prin decizia administrării întreprinderii. Scopul unui astfel de audit este de a stabili fiabilitatea situațiilor financiare ale entităților economice.

Activitatea Ministerului de Finanțe

Care este conceptul și importanța controlului financiar în Federația Rusă? Este atât de mare încât unul dintre subiectele sale principale este Ministerul de Finanțe al Rusiei. Acest organ executiv exercită funcții legate de dezvoltarea politicii de stat, precum și de reglementarea și reglementarea juridică a unor domenii precum asigurarea și moneda, sectorul bancar și auditul. De asemenea, Ministerul Finanțelor analizează aspecte legate de contabilitate și contabilitate, audit, prelucrare, producție și circulație a pietrelor și metalelor prețioase etc.

conceptul și importanța controlului financiar și a tipurilor acestuiaConceptul și importanța controlului financiar în Federația Rusă se datorează în mare parte activităților acestui organism. În activitatea sa, Ministerul Finanțelor este ghidat de Constituția Rusiei, precum și actele Președintelui, legi de stat, acordurile internaționale, etc.

Modalități de îmbunătățire

În prezent, organismele de supraveghere au sarcina de a spori eficiența și eficacitatea inspecțiilor lor. În acest caz, cele mai importante priorități sunt:

- adoptarea unui concept unificat în domeniul controlului financiar care va permite stabilirea unor baze juridice și metodologice uniforme pentru efectuarea inspecțiilor care se vor baza pe evoluțiile științifice și metodologice în cadrul evaluării activităților organismelor de control -
- trecerea la un audit, care implică monitorizarea de către organele de reglementare a economiei și eficiența utilizării bugetului federal.

Una dintre cele mai importante probleme ale controlului este procentul redus al returnării fondurilor bugetare utilizate în mod incorect. De aceea, merită în mod constant îmbunătățirea eficacității auditurilor și auditurilor care sunt efectuate ca principală metodă de control în sfera financiară.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Conceptele fundamentale de bază ale gestiunii financiareConceptele fundamentale de bază ale gestiunii financiare
Controlul fiscal este un instrument eficient al politicii fiscaleControlul fiscal este un instrument eficient al politicii fiscale
Controlul financiar al auditului. Auditul întreprinderiiControlul financiar al auditului. Auditul întreprinderii
Controlul finanțelor, tipurile, scopul. Sistemul de control financiar. Control financiar și auditControlul finanțelor, tipurile, scopul. Sistemul de control financiar. Control financiar și audit
Analiza fluxului de numerarAnaliza fluxului de numerar
Controlul monetar este unul dintre tipurile de control din sfera comerțului exteriorControlul monetar este unul dintre tipurile de control din sfera comerțului exterior
Funcții de finanțareFuncții de finanțare
Contabilitatea de numerar în casierieContabilitatea de numerar în casierie
Control bugetarControl bugetar
Controlul financiar de statControlul financiar de stat
» » Conceptul și semnificația controlului financiar, obiectivele și obiectivele acestuia