Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal: un eșantion, consecințele

În 2006, guvernul țării a adoptat o lege privind datele cu caracter personal. Colectarea totală a informațiilor personale a început numai odată cu introducerea unui sistem de servicii municipale. Pe lângă departamentele financiare și juridice de stat și private, alte organizații, cum ar fi școlile și grădinițele, magazinele și grupurile sociale, au început să acumuleze informații despre clienții lor.

Conceptul de date cu caracter personal

Câțiva cetățeni s-au gândit la ceea ce se ascunde sub expresia "Admitem la prelucrarea datelor cu caracter personal". Și aceasta este orice informație despre o anumită persoană. Operatorul, adică persoana care colectează datele au efectiv dreptul la libera alegere de a dispune de informațiile primite, le organiza, de a exploata sau de a transfera către terțe părți. Pur și simplu pune, dându-și acordul, clientul este o organizație de încredere de către operator pentru a distribui informații personale către anumite persoane (nu putem fi siguri că datele nu se încadrează în mâini greșite). Și aceasta este o oportunitate de fraudă. Singura cale de ieșire din această situație este retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

retragerea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal

Când se recomandă anularea consimțământului

Anularea acordurilor anterioare privind informațiile cu caracter personal este de dorit în următoarele cazuri:

- în cazul în care împrumutul bancar este rambursat în întregime, dar banca trimite în continuare toate tipurile de oferte la telefon sau e-mail;

- dacă împrumutatul datorează instituția de credit și financiară și există riscul ca problema să fie transferată agenției de colectare;

- schimbarea locului de reședință sau a muncii.

De fapt, este mai bine să emită un răspuns consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă relația cu o persoană juridică sau cu o persoană este încheiată.

cererea de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Acord de împrumut

O problemă obișnuită este faptul că creditul a fost rambursat, iar corespondența și tot felul de informații de la bancă nu se opresc. Firește, la semnarea unui contract de împrumut, împrumutatul a fost de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Prin urmare, un astfel de debitor este încurajat să contacteze banca și să emită o retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

La nivelul legislației, forma cererii nu este definită, dar anumite practici s-au format deja pe această temă. Cerințe pentru document:

  • în antetul documentului este necesar să se descrie complet detaliile instituției bancare, adresa;
  • sub datele solicitantului sunt scrise în antet;
  • numele documentului;
  • în corpul documentului se recomandă să se facă trimitere la normele legislației, pentru a fi mai precise, la punctul 2. Art. 9 din Legea RF nr. 152-FZ și să înregistreze cererea sa de revocare;
  • la sfârșit scrieți detaliile de contact ale solicitantului, numele complet, semnătura și data documentului.

Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal este cel mai bine trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată, la adresa sucursalei unde se află solicitantul și la adresa legală a băncii.

Pentru ca o bancă să găsească rapid informații despre clientul său, este mai bine să atașați o scrisoare de copie a contractului și a pașaportului său.

Aplicația poate fi emisă personal de către bancă sau puteți veni cu un document gata. Trebuie să fie făcută în dublu exemplar, astfel încât pe unul dintre ei angajatul a pus un semn la primire. În mod ideal, în termen de 3 zile banca trebuie să oprească prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Un exemplu de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Șeful băncii "Iğrk"

adresa filialei băncii ...

adresă juridică ...

Solicitantul Ivan Ivanovich

adresa de reședință ...

Nr. Contractului de împrumut ...

data ...

Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal

Eu, solicitantul (numele complet), pe baza f ... ... numărul articolului ...- FL, retracție prin prezenta acordul meu dat de mine în pregătirea creditului (contractul ... othellip-), prelucrarea mea datele personale.

După ce primim o recenzie, solicit să nu mai folosiți datele mele personale în decurs de 3 zile.

detalii de contactnumărul de telefon

data, semnătura, numele complet

Dacă există un împrumut restante

Nu fiecare debitor este în imposibilitatea de a rambursa la timp și în angajamente complete, de împrumut, și apoi există un risc foarte mare ca afacerea va fi transferat la colecționari. În acest caz, ar trebui să citiți cu atenție contractul. Este clar că banca nu are dreptul de a divulga informații primite de informații cu caracter personal ale clienților săi, dar cu siguranță precizate în contract, că, pentru acțiunile sale, el poate descurca. Retragerea consimțământului dvs. în această situație nu va funcționa, dar există o altă cale de ieșire. Împrumutatul poate aplica instituției financiare cu o cerere de a interzice transferul colectoarelor sale personale de informare.

La elaborarea unei cereri de a interzice poate utiliza retragerea consimțământului necompletat la prelucrarea datelor cu caracter personal, ușor la corectat. Deși Curtea Supremă de Justiție are în 2016 a decis că băncile nu poate transfera nicio informație către terți, și anume colectoare, mai bine sigure și de a proteja tine si familia ta.

consecințele retragerii consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă banca îngrijorează rudele și prietenii, angajatorul

Procedura de solicitare a unui împrumut presupune colectarea de informații nu numai despre garanți, ci și despre cercul interior al împrumutatului. Atunci când împrumutatul are dificultăți, apoi îngrijorat de rambursarea împrumutului, mediul debitorului începe de asemenea. Cu toate acestea, astfel de oameni nu dau niciun consimțământ, astfel încât acțiunile angajaților instituției financiare sunt absolut ilegale, mai ales când sunt obișnuiți să-și atingă propriile obiective.

În acest caz, ar trebui să faceți același lucru și să întocmiți o declarație utilizând formularul de acord de retragere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, redactând ușor textul. Pe lângă cererea de interzicere a transferului datelor cu caracter personal către orice persoană, trebuie menționat faptul că rudele și persoanele apropiate nu au dat niciun consimțământ. Exemplul de text ar putea arăta astfel:

„Hellip-am vă informez că prietenii mei, colegii și rudele (cel mai bun pentru a transfera persoanele care sunt preocupați de angajatul băncii) nu a dat banca“ Titlu „și organizațiile asociate (numele biroului sau birourilor colectorului de asemenea, ar trebui să fie specificate), nu de acord cu colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor lor personale.Prin urmare, dacă persecuția nu se oprește, va trebui să mă adresez poliției ...

De asemenea, vă reamintesc că banca "Name" are posibilitatea să mă contacteze întotdeauna direct, telefonic hellip-, mailhelp- adresa e-mail ... ".

Firește, textul declarației trebuie să fie întotdeauna ajustată, în funcție de situație, în cazuri extreme, ar putea fi necesar să se consulte avocați, autoritățile de aplicare a legii sau instanța de judecată, dar trebuie să fie urmat retragerea generală a consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal.

formă de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

"Părăsirea" cu angajatorul

Desigur, toată lumea sa obișnuit deja cu acest lucru, în momentul angajării, fiecare angajat semnează o mulțime de documente. Acest lucru se datorează faptului că angajatorul nu poate emite nici măcar o carte personală fără consimțământul subordonaților săi sau să efectueze alte acțiuni referitoare la el.

Atunci când consimțământul angajatului nu este necesar

Deși există situații în care angajatorul nici nu trebuie să ceară consimțământul pentru prelucrarea datelor, chiar dacă persoana a demisionat:

  • dacă informațiile sunt necesare pentru desfășurarea activității fiscale și contabile;
  • dacă societatea are un regim de admitere, dar cu condiția ca toate activitățile să fie în concordanță cu convenția colectivă și să nu contravină legislației în vigoare;
  • la calcularea și plata contribuțiilor obligatorii la bugetele de pensii și sociale, alte fonduri.

De asemenea, toate informațiile despre angajat trebuie păstrate în arhiva companiei pentru o anumită perioadă de timp, o perioadă minimă de cel puțin 5 ani și înregistrările de personal rămân timp de 75 de ani. Având în vedere acest lucru, atunci când este demis, angajatorul nu este obligat să accepte colectarea și prelucrarea datelor de la angajat.

consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când este necesar consimțământul

În cazul în care înregistrările contabile sau de personal sunt menținute de o organizație externă, atunci va trebui să fie obținută de la fiecare angajat. Într-un astfel de document, ar trebui să se precizeze în mod clar informațiile despre o organizație care se ocupă de prelucrarea informațiilor despre oameni și, în ce măsură și în ce scop vor fi folosite datele lor personale.

Situații în care un angajat poate scrie o recenzie

Scrieți o recenzie este recomandată în 2 cazuri:

  • dacă angajatul are faptele că informațiile sale sunt utilizate în mod abuziv, să dezvăluie terților, angajatorul nu respectă regimul de confidențialitate;
  • la concediere.

Bineînțeles, nu va fi posibilă refuzarea stocării datelor cu caracter personal, dar rezultă în continuare din transfer și prelucrare.

procedura de revocare a consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal

efecte

Bineînțeles, orice acțiune implică anumite consecințe. Există consecințe ale retragerii consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal. Este clar că acțiunile operatorului sunt încă în faza de testare, depunerea consimțământului și feedback-ul acestora fiind format în practică. Dar, în mod clar este clar că acordul de aprovizionare cu drepturi practic nelimitate, cu atât mai mult angajatorul sau conducerea universității, care va stoca și vom utiliza informațiile de 75 de ani - este de practici dăunătoare. Și, dacă se ia în considerare speranța medie de viață, este viața în posesia unor informații despre persoana.

În cazul în care solicitantul sau studentul nu își dă acordul, sau încearcă să reducă puterile operatorului, acesta din urmă nu poate permite persoanei să lucreze sau examene. Aceeași situație are loc în spitale, în plus față de faptul că există o să date privind conturile de pensii și asigurări medicale, astfel încât această informație are dreptul de a utiliza timp de cel puțin 25 de ani. Analizând ceea ce se întâmplă în jur, puteți înțelege că statul dorește să controleze în totalitate fiecare cetățean.

consimțământul angajatului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Și, din păcate, până în prezent, retragerea de către angajat a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este o formalitate, și nu un operator nu o ia în serios. Cel mai adesea, înainte de primirea unui răspuns, toate informațiile au fost deja trimise terților. Refuzul de a furniza date cu caracter personal sau retragerea consimțământului implică metode de influență practic represive.

Banca nu emite un împrumut, instituția de învățământ nu admite la examene sau nu emite o diplomă, angajatorul nu permite să lucreze și instituția medicală refuză să ajute. Ce să spun despre serviciile publice care nu vor fi furnizate și cererile nu sunt acceptate pentru examinare! Poate că situația se va schimba în viitor, dar până în prezent autoritățile doresc doar să aibă informații complete despre fiecare cetățean, ceea ce îi permite să manipuleze întreaga societate.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Care ar trebui să fie politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu…Care ar trebui să fie politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu…
Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal: particularitățile aplicării…Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal: particularitățile aplicării…
Proprietarul efectiv este ... Identificarea beneficiarului efectivProprietarul efectiv este ... Identificarea beneficiarului efectiv
Politica de confidențialitate pentru site. Politica de confidențialitatePolitica de confidențialitate pentru site. Politica de confidențialitate
Legea privind stocarea datelor cu caracter personal în cuvinte simple. Protecția datelor cu…Legea privind stocarea datelor cu caracter personal în cuvinte simple. Protecția datelor cu…
Datele personale ale copilului și protecția acestora. O cerere de probă pentru prelucrarea datelor…Datele personale ale copilului și protecția acestora. O cerere de probă pentru prelucrarea datelor…
Datele personale ale copiilor: ce se referă la acestea, cum să le protejațiDatele personale ale copiilor: ce se referă la acestea, cum să le protejați
Transferul transfrontalier de date cu caracter personal este ceea ce?Transferul transfrontalier de date cu caracter personal este ceea ce?
Responsabilitatea pentru divulgarea datelor cu caracter personal este administrativă și penală.…Responsabilitatea pentru divulgarea datelor cu caracter personal este administrativă și penală.…
Legea federală a Federației Ruse din 27 iulie 2006 "Cu privire la datele cu caracter…Legea federală a Federației Ruse din 27 iulie 2006 "Cu privire la datele cu caracter…
» » Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal: un eșantion, consecințele