Libertatea conștiinței și libertatea religioasă. Drepturile constituționale ale cetățenilor Federației Ruse

Fiecare stat poate fi caracterizat de gradul de libertate al cetățenilor săi. Până în prezent, acest principiu este esențial în procesul multor țări. Cu toate acestea, au existat momente când pur și simplu nu exista libertatea personală. În același timp, viața umană a fost supusă unor reglementări stricte de către autoritățile statului. Desigur, această stare de lucruri nu a fost potrivită nimănui. Prin urmare, perioada modernă este considerată revoluționară. De vreme ce oamenii încep o luptă activă pentru drepturile și libertățile lor. Această perioadă într-o oarecare măsură continuă până în prezent. Dar în secolul XXI, drepturile și libertățile persoanelor din multe state sunt garantate și menținute.

Federația Rusă în această chestiune nu face excepție. Viața de zi cu zi a cetățenilor săi este construită pe principiile constituționale elaborate și confirmate de ani de zile. În același timp, dispozițiile privind libertatea de conștiință și religie sunt de o importanță deosebită. Ele garantează drepturile fundamentale ale omului, precum și le afectează în mod direct viața. Dar libertatea de conștiință și libertatea religioasă sunt nu numai norme separate ale legii de bază, ci și un întreg sistem de reglementare reglementară a relațiilor juridice specifice în societate.libertatea conștiinței și libertatea religioasă

Constituția și normele acesteia

Trebuie reamintit faptul că libertatea de conștiință și libertatea religioasă - este, în primul rând, prevederile constituționale și legale sau principiile pe care să se construiască o viață a individului și a societății în ansamblu a Federației Ruse. În acest caz, principala lege ține de legea fundamentală. El este cel care dă viață categoriilor prezentate. Este necesar să menționăm importanța Constituției. Este un act de forță juridică superioară, care stabilește dispozițiile privind structura politică și juridică a țării. Principiile constituției au, de asemenea, putere supremă și sunt baza pentru elaborarea regulilor într-o anumită sferă. Dacă vorbim de drepturi și libertățile omului, toate, fără excepție, PNA emise în această sferă nu ar trebui să încalce posibilitățile constituționale ale societății, care includ libertatea de conștiință și libertatea religioasă.

Principiile statutului constituționalității personalității

Activitățile umane în toate cazurile ar trebui să se desfășoare în cadrul legii. Tot ceea ce depășește granițele stabilite va fi o ofensă. Principalele prevederi care reglementează activitățile umane sunt principiile constituționale. Ele arată gama de oportunități pe care fiecare dintre noi posedă. În același timp, principiile constituționale se referă la diferite sfere ale vieții umane. Aceste dispoziții de bază care coordonează direct existența societății sunt numite principiile statutului constituțional al individului. Acestea sunt clasice și într-un fel principalele prevederi ale principalei legi. Aceste principii includ: egalitatea, libertatea de exprimare, înstrăinarea drepturilor, nerestricționarea drepturilor, garantarea puterilor, libertatea de conștiință și libertatea religioasă.

Ce este libertatea? credință și conștiință?

Legislația actuală a RF stabilește un set de principii-cheie pentru viața populației. În plus, Constituția, după cum știm, garantează libertatea conștiinței, libertatea religioasă. În cele mai multe cazuri, oamenii nu înțeleg care sunt conceptele de mai sus. În ciuda faptului că oportunitățile prezentate de indivizi sunt reprezentate într-o singură normă constituțională, ele sunt construcții juridice absolut diferite. În concordanță cu aceasta, se pot distinge conceptele lor. Libertatea conștiinței este o oportunitate de a avea orice fel de convingeri pe care nimeni nu le poate influența. Și libertatea religioasă este o oportunitate de a preda oricare dintre religiile existente.privind libertatea conștiinței și asociațiile religioase

Identitatea conceptelor

De mult timp, dreptul la libertatea de conștiință și religie a fost identificat sub forma unui drept unic. Se credea că termenii sunt absolut egali. Cu toate acestea, această afirmație este falsă. Problema este că libertatea conștiinței caracterizează capacitatea unei persoane de a avea gândurile și convingerile sale despre orice evenimente și fenomene care îl înconjoară. Asta este, fiecare dintre noi are tot dreptul de a critica actualul guvern, legea, economia, și așa mai departe. N. Când vorbim despre libertatea religioasă, avem în vedere posibilitatea neîngrădită de a fi un adept al oricăror credințe religioase. În plus, acest principiu protejează drepturile subiecților. La urma urmei, în conformitate cu el, nimeni nu poate fi asuprit pentru convingerile lor religioase, etc. Având în vedere caracteristicile prezentate, putem spune cu încredere că libertatea de conștiință și de religie - .. Este lucruri absolut diferite.Legislația rusă privind libertatea de conștiință și religie

Istoria formării principiilor

Dezvoltarea libertății religiei și a conștiinței se desfășoară mult timp. Ultimul principiu a apărut în timpul Reformei europene. Ideologii acestei mișcări au susținut că Biserica Catolică, cu convingerile și ierarhia ei, nu este absolut necesară pentru societate. În plus, dispoziția privind libertatea conștiinței este reflectată în limba engleză Bill of Rights și Declarația drepturilor omului, care a fost inventat în Franța. Bineînțeles, importanța cheie în această listă este Declarația Universală a Drepturilor Omului ONU. Este principalul act juridic internațional care consolidează principiul prezentat. În ceea ce privește libertatea religioasă, această situație sa dezvoltat de mult timp în cadrul oportunității de a avea convingeri. Cu toate acestea, oamenii de știință au aflat că deja în Roma antică au existat aspecte ale principiului libertății religioase. În plus, aceasta a contribuit, de asemenea, la formarea Actului în limba engleză a Toleranței, conferința de la Varșovia, decretul rus „Cu privire la consolidarea toleranței religioase a început“, abolirea Imperiului Rus în Pale decontării, și așa mai departe. N.

Legislația rusă privind libertatea de conștiință și religie

Dacă vorbim de statul nostru, astăzi a dezvoltat un întreg sistem de acte normative relevante care reglementează problemele menționate în articol. În conformitate cu sistemul normativ existent, întrebările prezentate sunt coordonate de prevederile diferitelor domenii juridice, și anume:

  • prevederile Constituției;
  • Codul civil al Federației Ruse;
  • legislația federală corespunzătoare.

În primul rând, legea rus cu privire la libertatea de conștiință și de religie este atașat la nivel constituțional, și anume la articolul 28. În conformitate cu dispozițiile sale, toată lumea este garantat dreptul de a deține propriile lor convingeri, și așa mai departe. N. În acest caz, libertatea religioasă este caracterizată prin faptul că persoana este dată posibilitatea de a alege în mod liber , să disemineze credințele de natură adecvată.Încălcarea dreptului la libertatea de conștiință și la libertatea religioasă

FZ "Cu privire la libertatea conștiinței și la asociațiile religioase"

După cum sa menționat mai devreme, în Federația Rusă există acte legislative corespunzătoare care reglementează puterile civile în sfera religiei și ideologiei interne. Aceasta este Legea federală "Cu privire la libertatea conștiinței și la asociațiile religioase". După Constituție, acest act poate fi numit principalul coordonator al relațiilor juridice relevante. Această lege federală consolidează în sine forme specifice de garantare a libertății de conștiință. Funcționarea sa se bazează pe faptul că Federația Rusă este un stat secular în care nu ar trebui să existe o religie dominantă sau dominantă. Prin urmare, este permisă libertatea completă a activității religioase. Trebuie menționat faptul că această lege reglementează și activitățile unui astfel de subiect interesant precum asociațiile religioase.

Caracteristici ale asociațiilor de natură religioasă

Legea introdusă privind libertatea conștiinței conține norme care reglementează activitățile anumitor grupuri sociale. Asemenea asociații religioase. Astfel de formațiuni sunt grupuri care există pe bază voluntară. În același timp, membrii asociațiilor trebuie să locuiască permanent pe teritoriul Federației Ruse și să folosească propriile lor formațiuni pentru predicarea generală a unei anumite credințe. În plus, o asociație religioasă este considerată ca atare dacă există în următoarele scopuri, și anume:- efectuarea ritualurilor și a ceremoniilor;

- învățătură religioasă;

- mărturisirea credinței etc.

În același timp, activitatea asociațiilor religioase poate fi oprită prin decizia autorităților de stat relevante dacă aceasta contravine legislației actuale a Rusiei sau încalcă drepturile și libertățile cetățenilor.

asociații religioase

Garanții pentru realizarea libertății de conștiință și religie

Normele Constituției și legislația actuală stabilesc o serie de prevederi care asigură drepturile omului menționate în articol. În primul rând, libertatea conștiinței, libertatea religioasă este garantată de prevederile Constituției. Acesta conține următoarele standarde de aplicare:

  • libertatea conștiinței și a religiei nu poate fi restricționată de nimeni, excepția este necesitatea statului;
  • nu pot exista avantaje sau discriminări în religie;
  • oamenii nu pot raporta afilierea lor religioasă;
  • Mărturisirea este protejată de lege și este un secret.

În plus, legea federală "Cu privire la libertatea conștiinței și asociațiile religioase" are, de asemenea, o serie de garanții. Majoritatea prevederilor actului normativ sunt repetate constituționale, dar există unele particularități. De exemplu, conform legii, o persoană poate schimba serviciul militar la un serviciu alternativ dacă contrazice credințele sale religioase.libertatea conștiinței este garantată libertatea religioasă

Răspunderea pentru încălcarea libertății de conștiință și religie

Garantarea capacităților umane implică existența mai multor niveluri de protecție juridică, care se manifestă în responsabilitatea unui accent diferit sectorial. În acest caz, rolul foarte important îl are încălcarea dreptului la libertatea de conștiință și libertatea religioasă și consecințele negative pe care le produce. Prima poziție de responsabilitate este consacrat în Constituție, și anume în partea 5 din articolul 3. În conformitate cu activitățile sale normale destinate să împiedice realizarea dreptului omului la libertatea de conștiință și de religie, împreună cu utilizarea violenței este pedepsită prin lege federală. În conformitate cu această regulă, există forme de răspundere administrativă și penală. În primul caz, infracțiunea este prevăzută la articolul 5.26 din Codul cu privire la contravențiile administrative ale Federației Ruse. În ceea ce privește răspunderea penală, aici rolul principal jucat de norma articolului 148. desfășoară activități care au ca scop un obstacol sau o încălcare a dreptului la libertatea de conștiință și libertatea religioasă. dreptul la libertatea de conștiință și religie

Separarea bisericii și a statului

Libertatea conștiinței și a religiei este destul de ambiguă în statele în care biserica nu este separată de puterea politică. În aceste țări, principiile prezentate în articol sunt, de fapt, identice. Un exemplu poate fi numit sharia, care se bazează atât pe prevederile legale, cât și pe cele religioase. Astfel, într-o stare în care biserica este și o forță politică, libertatea umană fundamentală de conștiință și de religie nu este asigurată de fapt. Articolul din Constituție într-o astfel de țară nu va juca niciun rol sau nu are forță juridică. Acesta este un factor extrem de negativ, deoarece arată în mod clar încălcarea drepturilor omului.

concluzie

Astfel, în articol am încercat să luăm în considerare drepturile constituționale, libertatea conștiinței, religia. În concluzie, trebuie remarcat faptul că aceste principii reprezintă un element important în calea construirii unei noi societăți europene care să nu fie constrânsă de prejudecăți ideologice.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Statutul juridic administrativ al cetățenilor ruși: unele caracteristiciStatutul juridic administrativ al cetățenilor ruși: unele caracteristici
Drepturile constituționale ale cetățenilor din RusiaDrepturile constituționale ale cetățenilor din Rusia
Libertatea de alegere este ... Libertatea de alegere: exempleLibertatea de alegere este ... Libertatea de alegere: exemple
Drepturile și obligațiile de bază ale oamenilor. Drepturile constituționale, libertățile,…Drepturile și obligațiile de bază ale oamenilor. Drepturile constituționale, libertățile,…
Libertatea este ... Libertatea cetățenilor. Legea și libertateaLibertatea este ... Libertatea cetățenilor. Legea și libertatea
Principii constituționale. Constituirea reglementării legalePrincipii constituționale. Constituirea reglementării legale
Legea constituțională a RusieiLegea constituțională a Rusiei
Obligațiile constituționaleObligațiile constituționale
Ce determină Constituția țării noastre? Fundamentele ordinii constituționale, drepturile și…Ce determină Constituția țării noastre? Fundamentele ordinii constituționale, drepturile și…
Sistemul de drept internațional în lumea modernăSistemul de drept internațional în lumea modernă
» » Libertatea conștiinței și libertatea religioasă. Drepturile constituționale ale cetățenilor Federației Ruse