Institutul este o categorie legală despre care ar trebui să știe fiecare avocat!

Institutul legal este una dintre cele mai importante categorii de jurisprudență. Acest concept este strâns legat de aproape fiecare categorie de lege, este interconectat cu norme și inextricabil cu teoria statelor și a legii.

institutul este

Studiul termenului

Institutul de Drept este un grup de norme juridice care acționează, care, pentru anumite trăsături, sunt separate și interconectate. Ei pot regla o relație socială omogenă, pot fi uniți printr-un obiect și pot fi subdivizați în mai multe subcategorii interne. Este important să înțelegem că instituția este doar un grup separat de norme, este legată în mod inextricabil de alte elemente ale legii.

institutul de drept este

Direcții de bază de înțelegere

În domeniul jurisprudenței, în prezent, principalele domenii de înțelegere sunt:

  • Institutul de Drept este unirea a mai multor norme într-un singur grup. Un exemplu frapant al acestui lucru poate servi ca articole ale Codului Muncii al Federației Ruse care reglementează procedura de încheiere a contractului, esența și conținutul acestuia.
  • Institutul de Drept este un set de norme juridice unite pe baza reglementării relațiilor sociale identice.

După cum știm, împărțirea dreptului în industrii este condiționată de diferite tipuri de relații. În același timp, instituția este doar un anumit tip de interacțiune între oameni. În comparație, institutul are o dimensiune mai mică, dar nu într-un mod semnificativ o direcție legală.

În industrie, putem distinge nenumărate instituții. Și în timp ce acestea sunt calitativ diferite unul față de celălalt. Astfel, de exemplu, în dreptul penal, se menționează instituția de infracțiune, instituția pedepsei, instituția răspunderii penale sau eliberarea din pedeapsă.

institutul legal este

Semne și caracteristici principale

Un institut legal este una dintre numeroasele categorii juridice care pot fi identificate prin următoarele criterii:

  1. Un singur conținut real.
  2. Omogenitate juridică.
  3. Completitudinea relațiilor supuse reglementării. Aici este important să rețineți că nerespectarea acestei caracteristici generează lacune în lege.
  4. Izolarea legislativă. Adesea, instituțiile sunt combinate în capitole și secțiuni.

Institutul este, în afară de ceea ce sa spus, o categorie divizibilă. Un exemplu în acest sens îl constituie dreptul civil și dreptul muncii, unde, împreună cu procedurile civile, reclamantul și inculpatul se deosebesc de instituții separate. Împreună cu aceștia există statutul de limitări, reprezentare, soluționarea litigiilor înainte de judecată și așa mai departe.

instituțiile societății

Despre clasificareInstituțiile societății sunt o categorie care constă într-un set ordonat de norme legale, omogen, calitativ, dar cu unele diferențe.

În primul rând, instituțiile de drept pot fi subdivizate în funcție de domeniul reglementării relațiilor sociale. Deci, știința și practica sunt familiarizate cu normele civile, penale, constituționale, administrative, bugetare, ramuri penale-executive și așa mai departe.

În funcție de obiectul reglementării, ele pot fi subdivizate în materiale și procedural. Material - acestea sunt prevederile care stabilesc posibilitatea originii unui fapt legal. Normele de procedură sunt acele dispoziții care reglementează procedura de punere în aplicare a anumitor acțiuni.

Printre altele, instituțiile pot fi subdivizate în sectoare sectoriale, care sunt orientate strict către relații sociale omogene și complexe care combină articole din diferite domenii ale dreptului.

sistemul instituțiilor este

Instituții simple și complexe ca fiind una dintre bazele clasificării

Recent, din ce în ce mai mult în stat și știință juridică au început să formeze ramuri de drept relativ noi. Sistemul de instituții este un concept cu mai multe fațete, așadar divizarea în ramuri simple și complexe (complexe) este unul dintre principalele motive pentru clasificare.

Astfel, o instituție simplă se concentrează strict pe normele care reglementează relații sociale similare. Un exemplu viu este instituirea încetării căsătoriei, reflectată în mod clar în legislația familială, instituția de gaj în relațiile civile, instituția de jocuri de noroc.

Un institut complex este, de asemenea, numit integrat. Este un set de norme care sunt legate de relații sociale calitativ diferite, dar sunt legate de un singur motiv sau altul. Unul dintre exemplele cele mai izbitoare este instituția de proprietate, care, după cum se poate vedea, reflectă în esența sa nu numai normele dreptului civil, dar și al familiei, administrativ și alte. În ciuda eterogenității articolelor enumerate, institutul complex al dreptului are un singur subiect.

Suprafața legii

Toate instituțiile de drept sunt alcătuite din subsectoare diferite. Sistemul acestuia din urmă este o legătură intermediară între industrie și institut:

  • dreptul de inventie, dreptul de autor apartine dreptului civil;
  • impozite - sub-sectorul de finanțe;
  • iar municipiul aparține raporturilor juridice administrative.

Un subsector este agregatul celor mai mari instituții care reglementează mai multe domenii ale relațiilor sociale omogene. Ca parte a Constituției, putem distinge dreptul parlamentar, electoral, prezidențial și așa mai departe. Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de institut, acest concept nu este obligatoriu, de exemplu, în legea funciară, nu există subinstituții.

Importanța instituțiilor juridice, a industriilor, a subsectoarelor se reduce la faptul că aceste componente determină esența fiecărei reguli, precum și limitele de funcționare a acesteia.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Concept și elemente ale sistemului de drept - baza științei juridice a organizării societățiiConcept și elemente ale sistemului de drept - baza științei juridice a organizării societății
Definiția legii este ... Definirea dreptului internațional. Drepturile omuluiDefiniția legii este ... Definirea dreptului internațional. Drepturile omului
Sucursale de dreptSucursale de drept
Esența legii și a teoriilor de bază cu privire la conținutul eiEsența legii și a teoriilor de bază cu privire la conținutul ei
Structura statului de dreptStructura statului de drept
Clasificarea legislației în legislația națională și în dreptul internaționalClasificarea legislației în legislația națională și în dreptul internațional
Concepte de bază ale înțelegerii juridice și ale conștiinței moderneConcepte de bază ale înțelegerii juridice și ale conștiinței moderne
Doctrină juridică: definiție și esențăDoctrină juridică: definiție și esență
Legea financiară: concept, baze, normeLegea financiară: concept, baze, norme
Comportament legal: conceptul, tipurile, mecanismeleComportament legal: conceptul, tipurile, mecanismele
» » Institutul este o categorie legală despre care ar trebui să știe fiecare avocat!