Rentabilitatea produselor arată rezultatul costurilor curente

Profitabilitatea vine de la cuvântul "chirie", iar chiria, literalmente, înseamnă venituri. Continuând, profitabilitatea este rentabilitatea, profitabilitatea. În termeni simpli, aceasta este o situație în care veniturile depășesc cheltuielile. În acest caz, din punct de vedere economic, orice întreprindere care realizează un profit poate fi considerată profitabilă.

Indicatori de profitabilitate a da o caracterizare a întreprinderii, arată cât de profitabile direcții diferite ale activității sale. Ei mai bine decât profitul rezultatelor finale dau caracteristica managementului, deoarece valoarea lor indică raportul dintre rezultatul (efectul), cu disponibilitatea și consumul de resurse în timpul producției. Ele sunt mai mici decât indicatorii de profit, depind de inflație. Indicatorii de profitabilitate sunt utilizate pentru a evalua activitatea întreprinderii, ca instrument în politica de investiții, precum și de stabilire a prețurilor.

Există mai multe grupuri de indicatori de rentabilitate:

  1. Indicatori care caracterizează rentabilitatea activităților principale și investiționale.
  2. Indicatori care caracterizează rentabilitatea vânzărilor sau rentabilitatea cifrei de afaceri.
  3. Indicatori care demonstrează cât de mult este disponibil capitalul sau părțile sale.

Profitabilitatea produselor și a întreprinderilor

Se calculează ca întreg pentru întreprindere și pentru fiecare tip de produs. Dimensiunea acestui indicator depinde de cantitatea și structura produselor produse de întreprindere.

Rentabilitatea producției este determinată de raportul dintre profit și cost.

P = P / C * 100, (%).

Rentabilitatea produselor arată ce produse sunt mai profitabile pentru producție, adică ce produse merită să producă și ce nu. Costul de producție trebuie să corespundă costului.

Rentabilitatea produselor arată dimensiunea profitului atribuită rublei costurile curente. Aceasta înseamnă raportul dintre profit și costul de producție, vânzările de produse. Este rata profitului.

R de producție = (prețul - prețul costului) / prețul de cost * 100, (%).

Rentabilitatea produselor arată dacă producția este eficientă și cât de mult și în general eficacitatea întreprinderii.

Rentabilitatea produselor arată ce rezultă din costurile curente.Rentabilitatea producției se calculează după formula:

P total = Profit / (Active fixe + Active curente) * 100, (%).

Nivelul de rentabilitate calculat prin formula: УР = П / С, unde

P - profit net;

Costul vânzărilor.

Pentru a crește acest indicator, este necesar să se sporească profiturile și să se reducă costurile de producție.

Pentru proiectele de investiții, se calculează indicele de rentabilitate:

IR = Profitul / valoarea investițiilor.

Rentabilitatea vânzărilor Suma profitului / venitului.

Rentabilitatea capitalurilor proprii este estimată folosind rentabilitatea capitalului. Este raportul dintre profit și valoarea (media anuală) a capitalului investit.

În procesul de funcționare a întreprinderii există un proces circulația capitalului, care este continuă. Structura fondurilor, sursele de formare a acestora, resursele disponibile și nevoia întreprinderii de a schimba resursele financiare, se schimbă financiară a întreprinderii. Manifestarea externă a acesteia este solvabilitatea întreprinderii. Partea internă se caracterizează prin stabilitate financiară, reflectând echilibrul veniturilor și cheltuielilor, mijloacele și, în consecință, sursele de formare a acestora.

Pentru a spori nivelul rentabilității, o întreprindere trebuie să conducă în mod necesar o politică flexibilă în producția și vânzarea de produse, concentrându-se pe volatilitatea pieței.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Care este rentabilitatea și cum se calculează?Care este rentabilitatea și cum se calculează?
Cum se calculează și se analizează rentabilitatea produselor vândute?Cum se calculează și se analizează rentabilitatea produselor vândute?
Rentabilitatea activelor fixe este un indicator important al eficienței producțieiRentabilitatea activelor fixe este un indicator important al eficienței producției
Calculul rentabilității întreprinderii: indicatori de bază.Calculul rentabilității întreprinderii: indicatori de bază.
Planificarea profitului și profitabilității întreprinderilor pe baza resurselor intangibilePlanificarea profitului și profitabilității întreprinderilor pe baza resurselor intangibile
Cum se calculează profitabilitatea unei organizațiiCum se calculează profitabilitatea unei organizații
Profit din vânzări de produse și modalități de creștere a acestoraProfit din vânzări de produse și modalități de creștere a acestora
Rentabilitatea brută. Valoarea indicelui de rentabilitate pentru o unitate economică.Rentabilitatea brută. Valoarea indicelui de rentabilitate pentru o unitate economică.
Non-profitabilitatea este o lipsă de profit, un semn de ineficiență în activitatea unei…Non-profitabilitatea este o lipsă de profit, un semn de ineficiență în activitatea unei…
Profitabilitatea întreprinderiiProfitabilitatea întreprinderii
» » Rentabilitatea produselor arată rezultatul costurilor curente