Lupta împotriva corupției în Rusia. Comisia pentru combaterea corupției

Corupția este extragerea de beneficii personale de la folosirea de către un funcționar a drepturilor și puterilor încredințate lui prin folosirea conexiunilor, oportunităților, statutului și autorității sale. Astfel de acțiuni sunt contrare legii. Cu alte cuvinte, asta devine mită de către un funcționar.

Anti-corupție combină lupta cu ea. A fost creat un corp special. Lupta împotriva corupției include o serie de metode aplicate cu succes în unele țări, de exemplu China, Singapore, Suedia etc.combaterea corupției

Metode de combatere a corupției

Lupta împotriva corupției în Rusia este o misiune foarte complexă. Tendința la această crimă este pătrunsă aproape în toate sferele vieții. Dacă eliminăm autoritățile corupte, vom crea alte probleme. Prin urmare, este necesar să se lupte cu problema în cauză. Este important să se aplice corect metodele de eliminare a acesteia.

Metodele de combatere a corupției includ mai multe abordări.

1. Adoptarea de legi care pun în pericol pedeapsa.

2. Creșterea veniturilor funcționarilor.

3. Crearea concurenței (care va reduce profitul potențial din această crimă).

Mecanismele de luptă

Lupta împotriva corupției este împărțită în mecanisme de supraveghere internă și externă. Luați în considerare.

Mecanismele interne acționează prin stimularea unei delimitări clare a sarcinilor îndeplinite. Supravegherea organismelor autorizate se efectuează pentru funcționarii care lucrează în mod autonom.

Mecanismul extern funcționează independent de autoritățile executive. De exemplu, astfel de mijloace de monitorizare pot fi sistemul judiciar, mass-media, libertatea de exprimare.legislația anticorupție

Măsuri preventive de combatere a corupției

Legea anticorupție include mai multe măsuri preventive menite să asigure prevenirea acestei infracțiuni în țară. Aceste metode de influență sunt.

1. Formarea unei atitudini negative în societate față de corupție.

2. Controlul, care este responsabil de respectarea legislației ruse de către instituțiile publice și parlamentare.

3. Analiza trimestrială a practicilor de aplicare a legii pentru identificarea încălcărilor, luarea măsurilor necesare, prevenirea sau eliminarea încălcărilor corupției.

4. Stabilirea responsabilității ca demitere din funcția deținută, eliberarea din funcție înlocuită sau utilizarea altor măsuri de răspundere juridică. Sancțiuni pentru eșec sau, dimpotrivă, oferă informații cu bună știință false cu privire la venituri, active, cheltuieli și angajamente din partea funcționarului, soțul său (soția) și copiii sub vârsta majoratului.

5. Verificarea informațiilor furnizate de cetățenii care solicită un anumit post sau de înlocuirea unui post de angajat de stat sau municipal.

6. Introducerea în activitatea de personal a structurilor statale și municipale a practicii îndeplinirii efective și impecabile a îndatoririlor oficiale de către funcționar.combaterea corupției în Rusia

Principiile de combatere a corupției

Lupta împotriva corupției are principii fundamentale, adică principii bazate pe următoarele norme.

1. Cu privire la statul de drept.

2. Protecția, recunoașterea și asigurarea libertăților și drepturilor unui cetățean și ale unei persoane.

3. Cu privire la deschiderea și publicitatea activităților organelor.

4. Responsabilitatea obligatorie a funcționarilor care au comis corupție.

5. Să utilizeze informații, propagandă, politice, juridice, organizaționale, socio-economice și alte măsuri în combaterea crimei în cauză.

6. În ceea ce privește cooperarea statală cu organizațiile internaționale, instituțiile societății civile și indivizii.

7. Aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea manifestării infracțiunii în cauză.

În Rusia, sunt create comisii și comisii speciale pentru a distruge acest rău. În unele structuri de stat funcționează departamentul anticorupție.metodele de combatere a corupției

responsabilitate

Fără îndoială, fiecare dintre fapte merită o anumită pedeapsă. Legea privind lupta împotriva corupției presupune răspunderea disciplinară, administrativă, civilă și penală. Acesta este determinat în funcție de tipul de infracțiuni în ceea ce privește persoanele juridice și fizice, cetățeni ai Rusiei, rezidenților străini și persoanele fără cetățenie care au comis acte de corupție.

Comisia pentru combaterea infracțiunilor de corupție

Comisia pentru combaterea corupției este o organizație creată pentru prevenirea și contracararea infracțiunii în cauză. Este implicat în toate sferele vieții. Comisia intenționează, de asemenea, să stimuleze comportamentul anticorupție.

Structura acestei organizații include o listă de persoane aprobate de președintele Rusiei.comisie anticorupție

Obiectivele comisiei

Principalele obiective ale Comisiei pentru combaterea corupției sunt:

1. Asistența agențiilor de aplicare a legii.

2. Asistență în implementarea intereselor legitime și a drepturilor cetățenilor.

3. Asistență juridică acordată persoanelor pentru protejarea drepturilor lor împotriva atacurilor de corupție.

4. atragerea atenției publicului și a mijloacelor de informare în masă asupra asistenței în lupta împotriva corupției.

Sarcinile comisieiLupta împotriva corupției în Rusia include mai multe sarcini de bază.

1. Sprijinul public al structurilor de stat, al asociațiilor și al organele de drept pentru a asigura ordinea, legalitatea și lupta împotriva corupției.

2. Ajută la ridicarea nivelului legal de informare a publicului.

3. Participarea la elaborarea recomandărilor științifice și practice, în acțiuni și programe federale, regionale, internaționale de combatere a problemei în cauză.

4. Raport anual privind problemele legate de corupție.

5. Asistența acordată cetățenilor pentru protecția libertăților fundamentale și a drepturilor care sunt încălcate prin acțiuni sau, dimpotrivă, prin nerealizarea serviciilor de către structurile corupte.

6. Furnizarea de informații publicului, a autorităților de stat prin mass-media cu privire la cazurile dezvăluite de corupție.

7. Ocupația prin publicare.

8. Protecția drepturilor și intereselor participanților și membrilor comisiei.

9. Dezvoltarea cooperării internaționale.

10. Analiza opiniei publice și desfășurarea de sondaje de opinie.

11. Expertizarea activității organelor autoguvernării locale și a organelor de stat.

12. Analiza legilor federale.

13. Pregătirea propunerilor și elaborarea măsurilor.

Prin acțiunile sale, comisia demonstrează că lupta împotriva oficialilor corupți poate fi realizată fără atragerea de fonduri bugetare, pe baza dorinței și inițiativei cetățenilor.comisia anticorupție

Comitetul anti-corupție

Comitetul, datorită profesionalismului angajaților săi, potențialul intelectual înalt, este capabil să rezolve sarcini specifice și să lupte împotriva corupției.

Pentru angajații săi, Comitetul Federal acordă asistență juridică pentru orice problemă. Lupta împotriva corupției în Rusia are loc prin înființarea acestui comitet la nivel federal. Care este scopul său? Aceasta este lupta împotriva corupției și a terorismului. Comitetul este un organism public care oferă forme juridice, sociale și de altă natură pentru prevenirea, prevenirea și facilitarea luptei împotriva corupției

Scopul comitetului

Obiectivele comitetului sunt:

1. Protecția bunăstării, a libertății, a garanțiilor sociale și a securității cetățenilor.

2. Îmbunătățirea situației juridice și socio-economice din Rusia.

3. Protecția intereselor legitime și a drepturilor cetățenilor, întreprinderilor întreprinderilor mijlocii și mici.

4. Controlul populației asupra obiectivității prețurilor în sfera socială.

5. Asigurarea protecției cetățenilor, întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, antreprenorilor de arbitrajul de corupție.

6. Crearea unui parteneriat social și de afaceri între societate și putere.

7. Educația în rândul cetățenilor a unei poziții active, cu scopul de a crea un echilibru echitabil și legal între putere și societate.

8. Crearea unei forțe progresive, creative, extrem de morale, intelectuale, influente combinând publice forțele într-un singur sistem, cu scopul de a combate corupția, supravegherea și controlul respectării de către oficialități a legilor Federației Ruse.

9. Restaurarea justiției sociale, a democrației și a legalității în lupta împotriva arbitrarității birocratice și a corupției.

10. Crearea unui sistem de asociații de tineret care să influențeze și să creeze procese în lupta împotriva corupției.

11. Asigurarea protecției sociale și a garanțiilor acordate pensionarilor, veteranilor, persoanelor cu dizabilități, ofițerilor de poliție și personalului militar - care participă la formarea societății civile.

12. Asistență în lupta pentru dezvoltarea autonomiei locale și a federalismului, susținând integritatea și unitatea țării, îndreptate împotriva separatismului și naționalismului.

13. Asigurarea participării tinerilor la guvernare.lupta internațională împotriva corupției

Lupta internațională împotriva corupției

Nu există frontiere naționale pentru comiterea infracțiunilor avute în vedere. Prin urmare, cooperarea internațională în combaterea corupției constă în unificarea statelor care urmăresc un scop comun. Cum se întâmplă acest lucru? În acest scop, tratatele internaționale, acordurile, convențiile etc. sunt adoptate.

Statele schimbă informații, dau oamenilor corupți. Acestea introduc, de asemenea, măsuri sociale destinate prevenirii încălcărilor în cauză. Acesta este modul în care se desfășoară lupta împotriva corupției.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Reglementarea juridică reglementară a activităților anticorupție. 273-FZ din 25 decembrie 2008…Reglementarea juridică reglementară a activităților anticorupție. 273-FZ din 25 decembrie 2008…
273-FZ "Despre contracararea corupției": caracteristica generală a legii273-FZ "Despre contracararea corupției": caracteristica generală a legii
Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice: Funcții, Sarcinile, IstoriaDepartamentul pentru Combaterea Crimelor Economice: Funcții, Sarcinile, Istoria
Mă scuzați de funcționar. Medierea în mită. CC RFMă scuzați de funcționar. Medierea în mită. CC RF
Combaterea corupției în Rusia. Planul național anticorupțieCombaterea corupției în Rusia. Planul național anticorupție
Cauzele corupției. Legea RF privind corupțiaCauzele corupției. Legea RF privind corupția
Când și de ce a apărut Ziua Internațională împotriva Corupției?Când și de ce a apărut Ziua Internațională împotriva Corupției?
Ce este politica anticorupție? Care sunt rezultatele?Ce este politica anticorupție? Care sunt rezultatele?
Criminalitatea și corupția în Rusia: specii, daune economieiCriminalitatea și corupția în Rusia: specii, daune economiei
Convenția ONU împotriva corupției: esența, perspectiveleConvenția ONU împotriva corupției: esența, perspectivele
» » Lupta împotriva corupției în Rusia. Comisia pentru combaterea corupției