303 Din Codul penal al Federației Ruse: "Falsificarea dovezilor și a rezultatelor activităților operaționale și de investigație". Comentarii

Cuvântul "falsificare" înseamnă falsificare, distorsiune, substituire a adevăratului pentru fals, în timp ce definiția este înțeleasă ca intenție. Acest termen este reflectat în Codul penal al Federației Ruse în ceea ce privește, de exemplu, dovezile luate în considerare în procedură. În legislația Federației Ruse există articolul 303 din Codul penal al Federației Ruse "Falsificarea dovezilor". Să analizăm în detaliu care sunt semnele compoziției acestei infracțiuni și sancțiunile pentru făptuitorii care au comis acest act.

303 Articol укрф

Diferite tipuri de infracțiuni

Articolul 303 din Codul penal al Federației Ruse conține 4 părți. Să luăm în considerare fiecare dintre ele în detaliu. În același timp, articolul 303 partea 1 din Codul penal al Federației Ruse ia în considerare următorul subiect al infracțiunii în cazul civil: dovezi (materiale și scrise). Atacatorii îi pot falsifica pentru a distorsiona rezultatul anchetei.

Articolul 303 din Codul penal al Federației Ruse din părțile 2 și 3 stabilește că probele dintr-o cauză penală pot fi informații pe baza cărora autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare stabilesc circumstanțele relevante pentru anchetă. Ca atare, se permite: mărturia victimei și a martorului, precum și a suspectului și acuzatului, concluziile expertului și specialistului, lucrurile, acțiunile de investigare, precum și alte tipuri de documente.

În partea 3 Art. 303 din Codul penal cu comentarii este o chestiune a acestor dovezi false care au condus la condamnarea pentru închisoare pe viață sau, dimpotrivă, ca urmare a faptului că instanța a decis să elibereze pe vinovat de răspundere.

Partea obiectivă din Partea 4 implică acțiuni care vizează distorsionarea deliberată a rezultatelor RAN.

Articolul 303 al Federației Ruse cu observații

evidență

Ele sunt împărțite în materiale și scrise. Printre primele - elementele care, pentru totalitatea semnelor, constituie un mijloc de stabilire a circumstanțelor necesare investigației. Ca un certificat scris, se folosesc contracte, acte, certificate, corespondență de afaceri, hotărâri judecătorești și sentințe, protocoale, alte tipuri de reglementări etc.

Plecând de la partea 2, dovezile fizice pot fi obiecte care au fost folosite în săvârșirea unei infracțiuni sau care au păstrat urme, precum și cele obținute prin acțiuni penale. Pot fi alte elemente care determină într-un fel sau altul circumstanțele infracțiunii.

Falsificarea dovezilor

Această definiție se referă la denaturarea datelor factuale care acționează ca dovezi, la distrugerea acestora, la crearea de informații false, la introducerea unor informații denaturate în document.

Falsificarea cauze penale în producția este, de exemplu, că dovezile materiale în mod deliberat distrus, există faptul de falsificare a opiniei expert sau înregistrarea compilate de interogare, care de fapt nu a fost, și de a efectua alte acțiuni similare.

Articolul 303 al Federației Ruse privind falsificarea probelor

Momentul sfârșitului crimei

Atunci când dovezile falsificate sunt transferate sistemului judiciar, infracțiunea din acel moment este considerată a fi terminată (în cazul unui caz civil). În procedurile penale situația este diferită: atunci când investigatorul, procurorul sau anchetatorul au falsificat dovezile, infracțiunea sa încheiat. În cazul în care, în rolul infractorului, avocatul apărării a acționat, fapta este încheiată în cazul falsificării unei dovezi contrafăcute autorităților de aplicare a legii și autorităților judiciare.

Chiar dacă dovezile falsificate nu au afectat în niciun fel evoluția cauzei sau nu au fost luate în considerare, simplul fapt al prezenței sale și comiterea unui act ilegal se referă la infracțiunea descrisă în art. 303 din Codul penal cu comentarii (Codul penal al Federației Ruse).

Articolul 303 din Federația Rusă

Subiectul

Articolul 303 din Codul penal al Federației Ruse precizează entitatea - o persoană care, în momentul comiterii faptei ilicite, a împlinit 16 ani. Este un participant în afaceri civile sau reprezentantul său. În acest caz, persoana trebuie să fie sănătoasă.

În partea a doua, subiectul este investigatorul, procurorul, anchetatorul sau avocatul. În partea a 3-a, lista de mai sus include și participanții la dosarul civil sau reprezentanții acestora.

Dacă luăm în considerare 4 părți ale articolului care este comentat, atunci subiectul este persoana care este autorizată să desfășoare activități de căutare operativă.articolul 303 partea 1 din Legea nr

caracteristici

Motivele și scopurile infracțiunii nu sunt afectate de calificările (pentru părțile 1, 2 și 3), însă acestea sunt luate în considerare de instanță atunci când pedeapsa este aplicată făptuitorului. În ceea ce privește corpus delicti privind falsificarea rezultatelor PRD, această parte descrie în mod clar scopul cu care este comis: urmărirea penală o persoană care nu este implicată în aceasta, precum și prejudiciază demnitatea, onoarea și reputația afacerii.

penalități

Pentru partea 1, persoana vinovată de săvârșirea unui act se pedepsește cu amendă de la 100 la 300 de mii de ruble sau cu o valoare a venitului pe o perioadă de 1 până la 2 ani. În plus, instanța poate obliga persoana vinovată la muncă obligatorie (până la 480 de ore) sau la corecție (până la 2 ani). Arestarea pentru o perioadă de până la 4 luni poate fi aplicată și ca pedeapsă.

Pedeapsa în conformitate cu partea. 2 se exprimă în limitarea libertății pe o perioadă de până la 3 ani de muncă forțată pentru aceeași perioadă, persoana este îndepărtată într-o anumită perioadă de birou, poate fi, de asemenea, lipsit de libertate pe un termen de 5 ani.

st 303 UkrF cu comentarii Codul penal al Federației Ruse

Articolul 303 din Codul penal (partea 3) prevede pedeapsa cu închisoarea pentru o perioadă de până la 7 ani cu ridicarea din funcție.

În cazul în care rezultatele au fost fraudate OSA, instanța a determinat următorul pas în raport cu persoana vinovată: o amendă de până la 300 de mii de ruble, sau venitul persoanei condamnate, el a primit pentru anul, sau privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții timp de cinci ani. De asemenea, o persoană condamnată poate fi privată de libertate pentru o perioadă de până la 4 ani.

Partea obiectivă și subiectivă a crimei

În partea 1, partea obiectivă este exprimată prin falsificarea circumstanțelor în cazul civil. În părțile 2 și 3 - falsificarea dovezilor în cauzele penale. Singura diferență este că, în partea a treia, denaturarea dovezilor și a rezultatelor grave și mai ales grave. Partea obiectivă din această parte este exprimată prin falsificare, ceea ce a dus la consecințe grave. În acest caz, putem vorbi despre cazurile penale și civile.

Partidul subiectiv în toate tipurile de infracțiuni este vina sub forma intenției directe. Aceasta înseamnă următoarele: persoana vinovată înțelege că prin acțiunile sale conduce la o denaturare a informațiilor probatorii, în conformitate cu care se poate lua o decizie procedurală care contravine normelor de procedură judiciară.

st 303 UkrF cu comentarii

Articolul 303 din Codul penal al Federației Ruse cu observații (Codul penal al Federației Ruse)

Obiect - relații publice, necesare pentru atingerea scopului acțiunii în justiție. Falsificarea dovezilor conduce la faptul că deciziile procedurale sunt luate pe baza informațiilor false. În acest caz, nu vor îndeplini cerințele de validitate și legalitate.

Partea obiectivă a crimei este acțiunile care sunt exprimate prin falsificare, substituire și denaturare a informațiilor. Există un fapt de falsificare, în care falsul este emis pentru autentic pentru un anumit scop.

Activitate de căutare operațională

Este identificarea, suprimarea, prevenirea și divulgarea infracțiunilor, identificarea persoanelor care se pregăteau pentru fapte sau care le-au comis. În plus, această definiție include căutarea persoanelor, care caută informații despre evenimente sau acțiuni care reprezintă o amenințare pentru societate.

Subiectul și obiectul infracțiunii

Obiectul infracțiunii este o probă materială și scrisă, care a fost transmisă autorităților competente pentru investigarea cazului.

Fapta sa încheiat în momentul în care sunt furnizate dovezile false pentru a fi atașate cazului. În primul caz, această infracțiune este prevăzută în partea 1, în a doua - partea 2.

Subiecții sunt persoane care poartă o anumită funcție pe care o exercită în timpul procedurilor într-un anumit caz. În conformitate cu partea 1 - reclamant civil și pârâtul, în conformitate cu partea 2 - procurorul, investigatorul, apărătorul, anchetatorul.

Dacă acțiunile au fost întreprinse de alte persoane care nu sunt incluse în această listă, atunci în acest caz se poate spune despre complicitatea în infracțiune, și anume în falsificarea dovezilor.

Scopul comiterii unui astfel de act poate fi atât eliberarea vinovatului de pedeapsă, cât și, în schimb, condamnarea unei persoane care nu a săvârșit acte ilegale.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Articolul "Frauda" din Codul penal al Federației Ruse: caracterizarea și delimitarea…Articolul "Frauda" din Codul penal al Federației Ruse: caracterizarea și delimitarea…
Articolul "Calomnie" din Codul penal în lumina recentelor modificări ale legislațieiArticolul "Calomnie" din Codul penal în lumina recentelor modificări ale legislației
162, Codul penal al Federației Ruse: comentarii. Diferența dintre jaf și jaf162, Codul penal al Federației Ruse: comentarii. Diferența dintre jaf și jaf
111 Din Codul penal al Federației Ruse (modificări)111 Din Codul penal al Federației Ruse (modificări)
186 Articolul din Codul penal cu observații186 Articolul din Codul penal cu observații
Crimele împotriva sănătății și vieții: articolul 122 din Codul penal al Federației RuseCrimele împotriva sănătății și vieții: articolul 122 din Codul penal al Federației Ruse
Arta aplicației. 64 din Codul penalArta aplicației. 64 din Codul penal
Articolul 306 din Codul penal al Federației Ruse cu explicațiiArticolul 306 din Codul penal al Federației Ruse cu explicații
Numărul articolului 319 din Codul penal al Federației Ruse - protecția reprezentanților puterii de…Numărul articolului 319 din Codul penal al Federației Ruse - protecția reprezentanților puterii de…
Articolul 330 din Codul penal al Federației Ruse "Auto-justificare" cu observații. Cum să…Articolul 330 din Codul penal al Federației Ruse "Auto-justificare" cu observații. Cum să…
» » 303 Din Codul penal al Federației Ruse: "Falsificarea dovezilor și a rezultatelor activităților operaționale și de investigație". Comentarii