Societatea civilă și statul: pe scurt despre relație

Înainte de a vorbi despre relația dintre stat și societatea civilă, este necesar să se determine ce este societatea civilă. Cum diferă de orice alt tip de societate? În societatea civilă, fără nici o excepție, drepturile și libertățile oamenilor sunt asigurate. Statul joacă un rol-cheie în acest proces, deoarece este garantul bunăstării locuitorilor săi. Guvernul modern ales democratic nu poate să prevaleze asupra oamenilor. Nu împiedică societatea să trăiască în modul de autoguvernare.

Asemănări și diferențe

Actuala societate civilă și statul, pe scurt, nu pot coexista fără o pluralitate de opinii. Libertatea de exprimare este un atribut important al acestei relații. În același timp, există multe diferențe între societatea civilă și stat.

Caracteristica fundamentală a aparatului electric este subordonarea - regula de subordonare a funcționarilor unul altuia în funcție de scara de nomenclatură. Societatea liberă același lucru se bazează pe principiul coordonării libere. Oamenii din acest sistem sunt pe picior de egalitate. Cooperarea lor începe cu aceleași aspirații și dorințe.

societatea civilă și statul

Caracterul general

Statul nu poate exista fără societate, de la care este alocată. Persoanele care trăiesc împreună au nevoie de o anumită organizare politică și de o putere suverană. Este necesar să se protejeze interesele comune. Pe acest principiu se bazează relația dintre astfel de structuri precum societatea civilă și statul. Pe scurt, despre "vecinii" lor, filozofii încă învechiți. De exemplu, gânditorii din Grecia antică au construit teorii diferite despre natura puterii politice.

Primul este starea populației, care este societatea umană. Acesta poate fi, de asemenea, numit o națiune. Cu toate acestea, între acești doi termeni au unele diferențe. Oamenii - este un grup social mare, ai cărei membri împărtășesc trăsături culturale comune și a conștiinței istorice. Oamenii unei națiuni, de regulă, se opun reprezentanților altor grupuri etnice. Astăzi, în multe țări trăiesc mai multe națiuni. Pentru toate diferențele lor, acestea sunt distribuite în mod egal puterea politică. Relația societății civile și a statului, pe scurt, trebuie să excludă posibilitatea unor conflicte între popoare, care trăiesc într-o „casă“.

societatea civilă și statul de drept

Originea societății civile

Timp de mai multe secole, societatea civilă și statul s-au dezvoltat în paralel. Descrieți pe scurt această evoluție poate fi după cum urmează.

La etapa inițială, a existat o pliere a premiselor pentru apariția societății civile. În primul rând sub forma unei idei teoretice. Termenul "societatea civilă" a apărut în secolul al XVIII-lea. Și cercetătorii din acea vreme au folosit această formulă într-un sens ușor diferit decât astăzi. De exemplu, în 1767, filosoful scoțian Adam Ferguson a numit societatea civilă principalul semn al civilizației europene în general.

Acest exemplu prezintă o caracteristică importantă a conștiinței locuitorilor din Lumea Veche a acelei ere. În antichitate, în Evul Mediu și până în secolul al XIX-lea, oamenii au crezut că nu există astfel de diferențe care să aibă între ei o societate civilă și statul. Explicați pe scurt această logică se poate considera că populația nu a fost recunoscută ca independentă. Nu s-au format încă instituții democratice, instrumente de autoreglementare. Oamenii s-au uitat întotdeauna la putere ca pe un zeu dat un drept natural și nelimitat de monarhi. Pentru a merge împotriva acestui principiu și a contesta, a fost considerată, dacă nu o crimă, o prostie.

Vizualizare științifică

Astăzi noțiunea de societate civilă a apărut prin lucrările lui Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Charles Montesquieu și alți gânditori. În secolul XVIII a început etapa nașterii primelor democrații moderne. Lupta împotriva monarhiilor absolute a dat naștere la înțelegerea schimbărilor din societatea europeană.

Treptat, știința umanitară a reușit să formuleze un principiu care să interacționeze societatea civilă și statul de drept (poate fi descris pe scurt ca un "contract social"). Puterea și oamenii au nevoie de anumite setări, "regulile jocului", care reglează relația lor. Societatea civilă apare într-un moment în care sistemul politic recunoaște dreptul unei persoane la libertate, subliniază importanța proprietății private, independența economică. Personalitate independentă - aceasta este cea mai dezvoltată societate progresistă. Fără ea, creșterea bunăstării și a stabilității este imposibilă.

raportul dintre societatea civilă și stat

Legarea legislației

În ce alte sfere se manifestă interacțiunea societății civile și a statului? Pentru a le pune pe scurt punctele de intersecție, este imposibil să nu menționăm partea legislativă a acestei probleme. Fundamentele vieții publice și ale statului sunt stabilite în Constituție. Această lege principală este un model juridic al societății. Cu ajutorul constituției, cetățenii își pot proteja interesele în eventualitatea unor conflicte și dispute. Aplicarea normelor stabilite stabilește o ordine juridică fermă și eficientă în societate.

Constituția este principala lege, dar pe lângă aceasta există multe alte legi. Împreună, ele sunt împărțite în mai multe grupuri care reglementează o anumită sferă a societății. Există, de asemenea regulamente, Ele ajută la clarificarea fiecărui caz specific al aplicării lor.

Factorul judiciarO instanță independentă este un alt instrument care determină relația dintre statul de drept și societatea civilă. Pe scurt, trebuie să menționăm influența sa, dacă numai pentru că este cu ajutorul lui că oamenii pot realiza implementarea legilor.

Instanța este principalul dirijor al Constituției. Și dacă documentul în sine este doar o declarație, atunci printr-un proces competitiv, societatea traduce aceste principii scrise în practică.

relația dintre societatea civilă și stat

Protecția intereselor publice

Pentru funcționarea unui model politic eficace, este nevoie de o responsabilitate reciprocă, cu care societatea civilă și statul trebuie să se relaționeze unul cu celălalt. Filozofia a răspuns succint și în același timp capabil la întrebarea despre formatul în care ar trebui să existe aceste relații.

Statul își asumă responsabilitatea de a-și proteja toți cetățenii. Principalul instrument care corectează comportamentul puterii este legea. El exclude arbitrariul administrativ și nu permite statului să distrugă o societate civilă independentă.

corelarea statului de drept și a societății civile pe scurt

Separarea puterilor

Activitățile statului sunt împărțite în mai multe tipuri: executiv, juridic și legislativ. Autorul acestui concept a fost Montesquieu. Formându-și teoria epocii în cartea "Despre spiritul legilor", el sa bazat pe căutarea pentru predecesorii săi: Aristotel, Platon și Locke. Principiul separării puterilor a constituit temelia Declarației drepturilor omului, adoptată în Franța în 1879.

Aplicarea acestui model este cel mai bun exemplu al modului în care statul, legea și societatea civilă coexistă împreună. Descrieți pe scurt această relație poate fi pe exemplul parlamentului - organismul legislativ. Într-un stat bazat pe lege, el este independent de președinte și ia decizii independente. Astfel, aceste două instituții reprezintă o contrabalansare reciprocă. Acestea sunt, de asemenea, însoțite de o instanță independentă. Această triadă dă naștere unui echilibru de interese. Nici o forță nu poate stabili o dictatură și nu își poate impune opinia asupra restului. Aceasta respectă drepturile și libertățile tuturor locuitorilor țării, deoarece atât președintele, cât și parlamentul sunt aleși de oameni. Astfel, principiul reprezentării populare este pus în aplicare. La luarea deciziilor, deputații nu pun în practică decât aspirațiile constituenților lor. Deci societatea civilă afectează viața în țară, o face mai bună și mai convenabilă. Dacă parlamentul sau președintele încalcă drepturile oamenilor, aceștia pot merge în instanță și, din nou, își pot proteja interesele cu ajutorul unor instrumente legitime.

interacțiunea dintre societatea civilă și stat

Egalitatea de putere

În mod tradițional se crede că legislatură este suprem, pentru că legile sunt imuabile pentru toți. Dar nici nu este absolut. Filiala executivă are multe drepturi, în special poate introduce inițiative legislative, precum și dreptul de veto. În același timp, este obligat să respecte Constituția și alte norme adoptate oficial.

În ceea ce privește tribunalul, este la fel de important atât pentru o persoană, cât și pentru întregul stat. Această instituție ar trebui să fie independentă de disputele politice, intrigi și simpatii individuale. Numai în acest fel va fi capabil să mențină un echilibru echitabil între societatea civilă și stat. Examinând pe scurt principiile muncii tuturor ramurilor puterii, trebuie de asemenea remarcat faptul că diviziunea lor nu înseamnă în niciun caz o contradicție fundamentală. În cazul unei lupte între instituțiile statului, ca o continuare logică, corupția începe să crească, urmată de o recesiune economică și de o scădere a bunăstării oamenilor.

societatea civilă și filosofia de stat

Drepturile și libertățile

Drepturile și libertățile cetățenilor pot fi împărțite în trei grupuri principale. Primul este politic. Aceasta include libertatea de întrunire pașnică, dreptul de a participa la alegeri (să fie aleși și aleși) și în administrarea statului. Un grup civil mult mai serios. Se compune din aspectele fundamentale ale libertății umane: mișcarea, viața, libertatea de exprimare, gândirea etc.

Dacă statul nu protejează aceste principii, se lansează pe calea dictaturii și a totalitarismului. De asemenea, este important cel de-al treilea grup de libertăți și drepturi, care afectează aspectele economice, culturale și sociale ale vieții oamenilor. De exemplu, acesta include cel mai important principiu al inviolabilității proprietății private.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Ce este societatea civilă: caracteristici și istorieCe este societatea civilă: caracteristici și istorie
Societatea civilă: concept, semne, structură. Funcțiile societății civileSocietatea civilă: concept, semne, structură. Funcțiile societății civile
Concept, semne, obiective principale ale societății civileConcept, semne, obiective principale ale societății civile
Statul democratic este cea mai progresistă formă de guvernareStatul democratic este cea mai progresistă formă de guvernare
Cum se formează statul și care sunt funcțiile sale: o scurtă trecere în revistă a principalelor…Cum se formează statul și care sunt funcțiile sale: o scurtă trecere în revistă a principalelor…
Institutul pentru Societatea Civilă este ceea ce?Institutul pentru Societatea Civilă este ceea ce?
Societatea și structura acesteiaSocietatea și structura acesteia
Semne ale statului de drept.Semne ale statului de drept.
Esența statuluiEsența statului
Ce este un stat socialCe este un stat social
» » Societatea civilă și statul: pe scurt despre relație