Care sunt programele de stat? Programe de stat medicale, educaționale, economice

În Federația Rusă, se depun multe eforturi pentru dezvoltarea și implementarea programelor de stat. Oportunitățile de resurse sunt limitarea și principalul criteriu în alegerea problemelor pentru dezvoltarea fiecărui program. Adesea, aceasta conduce la apariția problemelor actuale față de cele strategice. Zeci de programe sunt aprobate în fiecare an când se formează bugetul federal, care va trebui să fie finanțat din bugetul federal.

Program de stat: definiție și semnificație

Programul de stat rusesc este cel mai important mijloc de realizare a sistemului intern politica de stat, un impact semnificativ asupra dezvoltarea socială, economică sfere ale vieții și ar trebui să fie direcționate către implementarea unor proiecte științifice și de investiții majore responsabile pentru rezolvarea problemelor complexe care sunt sfera de activitate a autorităților federale, regionale și locale. În plus, acesta este asociat cu calendarul, interpreții și colectarea de resurse de cercetare industrială, economice, științifice, sociale, alte activități economice și mulți care au ca scop organizarea și asigurarea dezvoltării statului în diverse domenii și domenii de activitate.

Programele de stat sunt elaborate și puse în aplicare de autoritățile executive sau de alți administratori majori ai fondurilor bugetare, ale căror atribuții includ implementarea politicii publice împreună cu alți executanți și participanții la program.

programe de stat

Structura programului

Fiecare program din Federația Rusă include:

 • proiectele și / sau subprogramele guvernului federal;
 • activitățile principale și / sau programele țintă departamentale;
 • activități specifice care vizează rezolvarea unei anumite sarcini de program.

Structura programului standard este următoarea:

 • formularea problemei și dovada necesității soluționării acesteia prin metodele programului;
 • obiective, obiective, termene și etape de implementare a programului;
 • un complex de activități de program: tehnică, economică, procedurală, de cercetare etc.
 • dimensiunea și surse de finanțare, susținerea resurselor de activități;
 • mecanism de implementare;
 • organizarea și controlul gestionării implementării;
 • Determinarea eficacității implicațiilor și rezultatelor programului;
 • pașaportul.

Sunt determinați parametrii pe care trebuie să le îndeplinească programul, se conturează prognoza rezultatelor finale care caracterizează schimbarea statului, de exemplu sfera socială, calitatea și nivelul de trai al populației, securitatea publică, economia, sănătatea etc.

Programele de stat se bazează pe instrucțiunile aprobate de guvernul Federației Ruse pentru o anumită perioadă, prevederile care definesc conceptul de dezvoltare socială și economică a RV, deciziile președintelui și guvernul Federației Ruse - legi federale.

Clasificarea programelor de stat

Programele de stat pot fi clasificate din diferite motive:

 • privind direcția și sursa de alocare a fondurilor (federale, regionale, municipale);
 • la nivelul problemelor rezolvate (interbranch, sectorial, local);
 • prin natura problemelor care trebuie rezolvate (integrate, de cercetare, socio-economice, științifice și tehnice etc.);
 • prin termeni de implementare (pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung).

Tendințele din ultimii ani sunt de așa natură încât programul de stat vizează nu numai la un nivel de rezolvare a problemei, de exemplu, la nivel federal, dar și la nivel local sau chiar local. Prin urmare, simultan cu programul nivelului federal de implementare, se dezvoltă un program regional, luând în considerare caracteristicile și problemele locale.

Etape de dezvoltare a programelor de stat

Parte a oricărui program de stat este un studiu aprofundat al componentei sale de reglementare și juridică. Orice activitate, un subprogram, este susținută de un cadru legal. Trebuie remarcat faptul că scopul și conținutul programului nu pot viola, nu contravin legilor și reglementărilor de bază ale țării, nu încalcă drepturile și libertățile cuiva.

Procesul, conținutul și starea programului de stat se stabilesc ținând seama de actele legislative și normative existente, autoritățile legislative și executive, organizațiile și asociațiile științifice și publice participă la dezvoltarea lor.

Este inadmisibilă includerea în principalele prevederi și conținuturi ale formulelor de programe care conțin interese întemeiate.

programe medicale de stat

Programele de stat în dezvoltarea lor se suprapun mai multor etape interdependente:

 1. Identificarea problemei. Că programul a avut dreptul să existe, trebuie să ofere o justificare a importanței sale și a identifica problemele de conținut care trebuie să fie rezolvată prin tehnici de programare;
 2. Dezvoltarea conceptului. Conceptul este o parte integrantă a oricărui program, este necesar să se formuleze și să se justifice cele mai eficiente opțiuni, căi sau modalități de rezolvare a problemei;
 3. Pregătirea propunerilor. În acest stadiu, se acordă o atenție deosebită propunerilor specifice de rezolvare a problemei, se definește un grup de sarcini și se dă analize financiare și economice;
 4. Luarea deciziilor. Guvernul Federației Ruse sau alt organism autorizat decid cu privire la începerea procesului de dezvoltare a programului.
 5. Creați un proiect. Munca organizatorică începe cu elaborarea proiectului de program, cu obiectivele și sarcinile, etapele și termenii de implementare, resursele și executorii sunt formulați;
 6. Dezvoltarea evenimentelor. Conținutul programului, o cerere bugetară preliminară și un plan de afaceri sunt elaborate în mod direct;
 7. Examinare. În ceea ce privește tipul și natura programului trece examenul efectuat :., juridice, tehnice și de alt proiect de program economic coordonat cu ministerele, entitățile autorităților publice implicate în punerea sa în aplicare.

Ciclul de viață al programului dezvoltat

După efectuarea examinării, efectuând corecții, proiectul programului de stat trece mai multe cicluri de viață:

 • Decizia autorității publice. Guvernul Federației Ruse, ministerul sau altă autoritate autorizată decide în mod oficial despre începutul programului;
 • Realizare. Numit responsabil pentru implementarea secțiunilor programului, controlul evenimentului și utilizarea finanțării. Dacă este necesar, se ia o decizie de ajustare;
 • În procesul de implementare a programului, finanțarea se face numai în conformitate cu cererea de buget.
 • Evaluarea rezultatelor și eficacitatea.

Implementarea programelor de asistență de statProgramele de ajutor de stat devin din ce în ce mai solicitate. Monitorizarea problemelor sociale face posibilă identificarea domeniilor prioritare de lucru. Așadar, de mai mulți ani funcționează programul "Asistență pentru ocuparea forței de muncă a populației" (din 2012), care vizează asigurarea unor condiții instituționale, legale și economice pentru dezvoltarea eficientă a pieței forței de muncă. Rezultatele programului ar trebui să fie reducerea tensiunilor în materie de ocupare a forței de muncă, păstrarea competențelor și a sănătății lucrătorilor și protejarea drepturilor lor profesionale.

Nu mai puțin urgentă este programul „sprijin social al cetățenilor“, destinate să îmbunătățească formele și metodele de asistență socială pentru diverse categorii de săracului, câștigurile de bunăstare, îndeplinirea obligațiilor de stat la serviciile sociale și sprijinul cetățenilor.

Implementarea programelor educaționale

Programele educaționale de stat reprezintă un mecanism de reformare a acestei sfere. Una dintre ele - "Dezvoltarea Educației" - a fost dezvoltată înainte de 2020. Datorită activităților planificate este planificată realizarea dezvoltării tuturor nivelurilor de învățământ, accesibilitatea și calitatea acestuia, elaborarea unui sistem de evaluare a calității. Sarcinile includ, de asemenea, optimizarea mecanismelor de management educațional, crearea de schimb de date de rețea între instituțiile de învățământ. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție informațiile necesare, instruirea, instrumentele metodologice pentru a lucra cu elevii - acestea sunt, de asemenea, activități cheie pe care le implică programul de stat. Educația reprezintă o șansă pentru generația tânără de a-și asigura un viitor bun pentru ei înșiși.

programe federale de stat

Implementarea programelor de sănătate

Programele medicale de stat sunt concepute pentru a rezolva problemele acute în sfera protecției sănătății cetățenilor ruși. Începând cu anul 2012, se implementează Programul de stat pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate din Rusia. Potrivit dezvoltatorilor, acesta este un sistem complet diferite metode de îmbunătățire a infrastructurii, crearea unei singure profsredy, pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea serviciilor de îngrijire medicală, de formare kadrov.V plus față de programul său de garanții de stat a fost aprobat, kotoroyzaklyuchaetsya esență, pentru a crea condițiile pentru a oferi îngrijire medicală gratuită cetățenilor. În cadrul evenimentelor se aprobă o listă de condiții, forme și tipuri de asistență medicală, se elaborează o listă a bolilor în care asistența medicală este oferită gratuit și se formează tarife. A fost aprobat pentru 2014 și planificat pentru 2015-2016.

programe de ajutor de stat

Implementarea programelor în domeniul economiei

Programele economice de stat, ținând cont de instabilitatea financiară și de criză, au devenit mijloace semnificative de ieșire a Rusiei de la situații dificile.

Deoarece 2013 a pus în aplicare un program de „dezvoltare economică și economie inovatoare“, care vizează reglementarea de stat, punerea în aplicare a priorităților în domeniul dezvoltării economice orientate spre punct de vedere social și inovatoare. În prezent este planificată crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, asigurarea creșterii eficacității formelor de conducere ale statului, atragerea de investiții suplimentare în dezvoltarea economiei. Un alt program - "Dezvoltarea activității economice externe" pentru perioada 2013-2018. - vizează consolidarea pozițiilor rusești în economia globală, îmbunătățirea calității performanței în mediul economic extern.

implementarea programului de stat

Alte tipuri de programe guvernamentale

Programul de dezvoltare de stat are aproximativ 40 de nume. Fiecare satisface nevoile reale ale nivelului de macro și micro-economice de dezvoltare a statului, care vizează rezolvarea problemelor urgente în sectoare înguste ale economiei și societății ruse :. Ecologie, managementul faunei sălbatice, militare, de aplicare a legii, internet, silvicultură etc. De exemplu, în cadrul programului " dezvoltarea agriculturii și reglementarea produselor agricole, materii prime și produse alimentare pentru 2013-2020 „punerea în aplicare a măsurilor menite să asigure independența alimentară a statului, de mai sus uw competitivității produselor naționale și dezvoltarea stabilității financiare. Accesând „Reproducerea și utilizarea resurselor naturale“ Programul are ca scop organizarea de utilizare rațională a resurselor naturale ale țării, industriile furnizoare de minerale și care caută informații cu privire la locul de bogate depozite de minerale.

programe educaționale de stat

Factorii de eficacitate a programului

Punerea în aplicare a programului de stat nu este lipsită de elaborare, și formularea de instrumente de evaluare pentru a determina eficacitatea acestuia. Parametrii programului de stat dezvoltat ar trebui să se reflecte în prognoza dezvoltării economice și sociale a statului pe termen mediu. Natura lor integrată presupune că, în stadiul de dezvoltare a bugetului federal, se prevăd condițiile relevante, considerate ca fiind componente ale eficienței și eficacității programelor bugetare.

Factorii care asigură eficiența programului de stat:

 • claritatea obiectivului principal al sub-programelor subprogramelor;
 • prezența unei structuri logice;
 • repartizarea responsabilității pentru implementarea activităților planificate ale programului de stat al fiecărui minister implicat în implementare;
 • crearea unui sistem de stimulare pentru indicatorii realizați.

stat rus program

Criteriile de performanță ale programului

Principalele criterii pentru eficacitatea procesului de implementare a programelor bugetare sunt:

 1. Eficiență: realizarea costurilor minime posibile pentru toate tipurile utilizate de program, resurse.
 2. Productivitate: stabilirea raportului dintre numărul de lucrări efectuate și suma cheltuită în acest scop.
 3. Eficacitate: completitudinea îndeplinirii obiectivelor stabilite, conformitatea dimensiunilor cheltuielilor publice și rezultatele obŃinute cu utilizarea acestora.

Trebuie remarcat faptul că, în plus față de criteriile generale pentru un anumit tip de program (sociale, medicale, economice, de mediu, și altele.), A dezvoltat indicatori specifici care îndeplinesc obiectivul declarat. Dacă după rezultate evaluarea eficacității rezultate decente au fost obținute, atunci programul poate fi prelungit pentru o anumită perioadă, dar numai după efectuarea ajustărilor corespunzătoare.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Politica regionalăPolitica regională
Politica socială a statuluiPolitica socială a statului
Veniturile bugetare, structura și tipurile acestoraVeniturile bugetare, structura și tipurile acestora
Impozite și taxe federale: tipuri și conținutImpozite și taxe federale: tipuri și conținut
Veniturile și cheltuielile bugetului de stat ca instrumente juridice și economice de reglementare…Veniturile și cheltuielile bugetului de stat ca instrumente juridice și economice de reglementare…
Alocări bugetare și angajamenteAlocări bugetare și angajamente
Programul de investiții este o sursă financiară pentru construcția de spitale și școliProgramul de investiții este o sursă financiară pentru construcția de spitale și școli
O întreprindere formată în oraș: importanță, dezvoltareO întreprindere formată în oraș: importanță, dezvoltare
Finanțarea activităților de inovareFinanțarea activităților de inovare
Fonduri extrabugetare de statFonduri extrabugetare de stat
» » Care sunt programele de stat? Programe de stat medicale, educaționale, economice