Structura Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Structura unităților MAI

Structura Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, a cărei schemă constă din mai multe nivele, este formată astfel încât realizarea funcțiilor acestei instituții să se desfășoare cât mai eficient posibil. Obiectivele principale ale sistemului includ dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii publice și a reglementării și reglementării legale în domeniul cazurilor interne, inclusiv migrației. Să analizăm în continuare structura Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Structura elementelor, sarcinilor și funcțiilor sale, pe care le execută sistemul, este prezentată în continuare în articol. Structura MWD

Informații generale

Ce elemente sunt structura Ministerului Afacerilor Interne? Schema include:

 1. Departamentele principale pentru districtele federale.
 2. Ministerul Afacerilor Interne al republicilor.
 3. Principalele departamente ale altor subiecți ai țării, inclusiv orașe de importanță federală.
 4. Departamentele aviației militare privind transportul aerian, feroviar și naval.
 5. Managementul în formațiuni administrativ-teritoriale de tip închis, regim și obiecte deosebit de importante.
 6. Unități militare și conexiuni de aeronave.
 7. Reprezentări în străinătate.
 8. Alte organizații și unități de personal ale Ministerului Afacerilor Interne, formate în conformitate cu procedura prevăzută de lege pentru implementarea sarcinilor relevante.

Principii cheie

Acestea influențează ordinea, conform căreia se formează structura Ministerului Afacerilor Interne. Structura elementelor Institutului asigură o interacțiune internă constantă. Aceasta, la rândul său, contribuie la implementarea cea mai eficientă a sarcinilor. Structura Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile:

 1. Respectarea și respectarea libertăților și drepturilor indivizilor și cetățenilor.
 2. Umanismul.
 3. Statul de drept.
 4. Combinații de instrumente și metode nedescoperite și vocale.
 5. Interacțiunea cu statul, autoritățile regionale, autoritățile locale, organizațiile publice și reprezentanțele țărilor străine.

sarcini

Structura Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse este constituită pentru:

 1. Elaborarea și implementarea strategiei în cadrul politicii interne interne de stat.
 2. Îmbunătățirea reglementării reglementare.
 3. Asigurarea protecției libertăților și drepturilor persoanelor și cetățenilor aflați în autoritatea lor.
 4. Avertizări, detectarea, suprimarea infracțiunilor administrative.
 5. Asigurarea protecției legii și ordinii, siguranța traficului rutier.
 6. Exercitarea controlului asupra circulației armelor.
 7. Protecția de stat a proprietății.
 8. Oficiul Afacerilor Interne, trupele interne, organizarea activității lor.

schimbarea structurii mwd

Caracteristicile Institutului

Conceptul de "afaceri interne" al țării poate fi considerat atât într-un sens larg, cât și în cel restrâns. În primul caz, ei își asumă activitatea autorităților de stat în sferele politice, sociale, economice și de altă natură ale țării. Într-un sens restrâns, afacerile interne înseamnă menținerea ordinii publice, securitatea cetățenilor, protejarea formelor de proprietate existente și lupta împotriva criminalității. Structura Ministerului Afacerilor Interne este institutul federal de putere executivă. El este subordonat președintelui în chestiuni care îi sunt atribuite autorității, precum și guvernului țării. În activitățile sale, instituția este condusă de prevederi constituționale, norme ale altor legi, decrete, ordine ale celor mai înalți autorităţile principii universale recunoscute, tratate internaționale. Un act cheie care determină ordinea prin care structura organizatorică Ministerul Afacerilor Interne, sarcinile, atribuțiile și funcțiile sale, este Regulamentul privind Ministerul Afacerilor Interne.

personalul de conducere

Structura Ministerului Afacerilor Interne include înalți funcționari. Ei sunt ministrul, primii și alți deputați. Aceste persoane sunt numite în funcții și sunt eliberate din funcții la recomandarea guvernului de către președintele țării. Ministrul are responsabilitatea individuală pentru îndeplinirea sarcinilor care sunt îndeplinite de structura Ministerului Afacerilor Interne. Direcționarea sferei afacerilor interne se realizează direct și centralizat. Aceasta din urmă reprezintă o influență de control asupra Ministerului însuși, a Ministerului Afacerilor Interne și a administrațiilor regionale și prin intermediul acestora către departamentele raionale și municipale. Gestionarea directă și coordonarea activităților se desfășoară în ceea ce privește organismele și serviciile subordonate. Acestea includ, în special, autoritățile de transport din VD, instituțiile de cercetare, trupele interne, departamentele raionale de sprijin militar și logistic, alte departamente ale Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.

Principalele domenii de activitate

Ghidat de legile obiective ale dezvoltării societății, ținând seama de situația economică și socială, precum și de situația criminală din țară, se poate spune că structura Ministerului Afacerilor Interne este formată din următoarele organisme:

 1. Definirea strategiei de lucru a întregii instituții în ansamblu și a elementelor sale individuale în particular.
 2. Implementarea activităților de îmbunătățire a cadrului de reglementare, a structurii organizatorice, a activităților de personal, a cercetării, a sintezei și a utilizării sfaturilor științifice și a celor mai bune practici.
 3. Dezvoltarea metodelor de service.
 4. Analiza situației operaționale și prezicerea stării sale.
 5. Dezvoltarea măsurilor de prevenire (de avertizare).
 6. Asigurarea coordonării activității organelor Ministerului de Interne, serviciilor și departamentelor.

Numărul de angajați

La fel ca structura institutului, este aprobată de președinte. În special, prin decretul șefului statului din data de 19.07.2004, este permis să aibă doi miniștri adjuncți în minister, dintre care unul poate fi primul deputat. De asemenea, este permisă formarea a până la 15 departamente care desfășoară activități în domenii-cheie, Comisia de Investigații, precum și Comandamentul Principal al Ministerului de Interne. Schimbarea structurii Ministerului Afacerilor Interne este, de asemenea, responsabilitatea președintelui. O structură mai detaliată și un tabel de personal pentru fiecare departament, etc., regulamentele departamentelor și alte elemente ale sistemului sunt aprobate în ordinele ministrului. structura sistemului MWD

Aparatul central

Este de o importanță majoră în domeniul gestionării sistemelor. Aparatul central dezvoltă liniile principale de lucru pentru toate elementele ministerului. Aici se formează legăturile principale ale sistemului, se determină obiectivele și sarcinile acestora, precum și modalitățile de realizare și realizare a acestora. În conformitate cu ordinul ministrului afacerilor interne nr. 730 din 10.11.2004, structura Ministerului Afacerilor Interne este formată din următoarele departamente:

 1. Administrativ.
 2. Protecția proprietății de stat.
 3. Personal.
 4. Asigurarea siguranței pe șosele.
 5. Privind combaterea terorismului și a crimei organizate.
 6. Acordarea de legi și ordine cu privire la regim și facilități închise.
 7. Siguranța proprie.
 8. Asigurarea statului de drept în domeniul transporturilor.
 9. Spate.
 10. Cu privire la protecția ordinii publice.
 11. Ancheta penală.
 12. Securitatea economică.
 13. Organizarea și inspecția.
 14. Legal.
 15. Financiare și economice.

Ministerul Afacerilor Interne acționează ca persoană juridică. Organizația are un sigiliu pe care sunt reprezentate emblema de stat și numele său.

Structura Ministerului Afacerilor Interne

Formarea de către președintele districtelor federale a provocat o transformare a întregului sistem de putere executivă. Prin urmare, reformele au generat o schimbare în structura Ministerului Afacerilor Interne. Decretul prezidențial nr. 644 din 4.06.2001, în special, a stabilit că departamentele raionale ale ministerului sunt departamentele principale ale districtului federal. Șeful țării a stabilit că principalele atribuții ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:

 1. Controlul, analiza și coordonarea activității organelor de radiodifuziune în raioanele respective.
 2. Organizarea activității ATS de combatere a criminalității, care are un caracter organizat și interregional.
 3. Asigurarea interacțiunii organelor VD cu reprezentanți autorizați ai șefului statului în raioanele respective.

Ministrul, conform decretului președintelui, a aprobat prevederile conform cărora a fost stabilită structura unităților MVD în fiecare IF.

Elemente de sistem ale Direcțiilor Principale

Structura subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne include un aparat de conducere. Acesta include șeful departamentului și sa format sub el:

 1. Secretariatul.
 2. Interacțiunea de grup cu Ministerul Afacerilor Interne.
 3. Serviciul de presă.
 4. Grup de suport juridic.
 5. Departamentul de personal.
 6. OSB.

Aparate administrative

Șeful Direcției Principale este autorizat să aibă 3 deputați. Următoarele subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne pentru DC sunt subordonate primului:

 1. Prin coordonarea analizei.
 2. În interacțiunea cu organizațiile și autoritățile publice.
 3. Cu privire la controlul și interacțiunea cu ATS.


Compoziția include, de asemenea:

 1. Departamentul de organizare și planificare.
 2. Stație de taxare.
 3. Secția informatică și analitică.

subdiviziunile Ministerului de Interne

Al doilea adjunct este șeful serviciului operativ de investigație. Departamentele subordonate lui:

 1. Analiză și informații.
 2. În contracararea grupurilor criminale interregionale.
 3. Pentru a combate manifestările teroriste și răpirea.
 4. Cu privire la contracararea crimelor economice.
 5. pe lupta împotriva corupției.

Al treilea adjunct este șeful adjunct pentru logistică. Este responsabil pentru activitățile departamentelor de asistență economică, financiară și economică și logistică, auto-cabinet și comandant.

Punct important

Candidații pentru funcții de conducere în Direcțiile principale ale Direcției pentru Afaceri Interne pentru Oficiu sunt aprobați la propunerea ministrului de către președintele țării. O procedură similară se aplică procedurii de îndepărtare. Formarea IP se efectuează în cadrul numărului total de personal al organismelor VD. structura rusiei

Autoritățile locale și raionale

În desfășurarea activităților sale, fiecare departament de linie este condus de prevederile Constituției, legile federale și alte acte normative din industrie ale organelor regionale ale puterii de stat, autoguvernării locale și altor documente. Funcțiile organelor raionale și orășenești sunt principalele direcții ale activității lor. Realizându-le, ei oferă soluția sarcinilor atribuite sistemului VD. Structura subdiviziunilor include:

 1. Șef și adjuncții săi.
 2. Servicii care oferă suport și funcții de bază.
 3. Sediul central care îndeplinește sarcinile de gestionare.

Acesta din urmă colectează și rezumă informații despre starea situației operaționale pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa, pregătirea proiectelor de planuri de lucru, deciziile administrative, monitorizarea implementării prevederilor legislative și a actelor departamentale. Succesele funcțiilor:

 1. Poliția criminală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.
 2. Ancheta penală.
 3. Serviciul de combatere a crimelor economice.
 4. PPP.
 5. Poliția rutieră.
 6. Serviciu de acordare a licențelor și de acordare de licențe și de control al implementării activităților de securitate și private detectivi.
 7. Unitățile de securitate publică.
 8. Servicii de asigurare și coordonare a activității ofițerilor de poliție autorizați.

structura diviziilor

Ca servicii independente, departamentele de investigație acționează. Funcțiile de furnizare sunt atribuite grupurilor de personal, servicii și logistică, departament tehnic, parte financiară. În cazul ATS, se formează serviciul de securitate ne-departamentală. Acționează ca persoană juridică și are propriul sigiliu cu emblema de stat, un cont de decontare într-o organizație bancară, un echilibru independent.

Puterile ministerului

Ministerul Afacerilor Interne este responsabil pentru:

 1. Formarea principalelor direcții de implementare a politicii de stat în domeniul migrației, securității publice și legii și ordinii.
 2. Elaborarea și prezentarea către guvern și președinte a proiectului de FZ, a actelor și a altor documente pentru care este necesară o aprobare adecvată.
 3. Luarea deciziilor în chestiuni legate de sfera afacerilor interne.
 4. Determinarea principalelor domenii de activitate ale Afacerilor Interne și ale Trupelor Interne, coordonarea activităților acestora.
 5. Generalizarea practicii de aplicare a prevederilor legislative, implementarea analizei implementării politicii de stat, elaborarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței funcționării Ministerului Afacerilor Interne.
 6. Participarea la crearea programelor federale vizate în cadrul competențelor sale.
 7. Pregătirea proiectelor de revizuiri și concluzii privind actele legislative și alte acte normative.
 8. Elaborarea și implementarea măsurilor de îmbunătățire a sistemului de ordine în țară.

Activități practice

structura organizatorică a MAI

Ministerul Afacerilor Interne organizează și execută, în conformitate cu normele stabilite prin lege:

 1. Realizarea anchetei preliminare și a anchetei.
 2. Activitate de căutare operațională.
 3. Căutați proprietăți și persoane furate.
 4. Expert-activitate criminalistică.
 5. Controlul circulației de serviciu și arme civile, siguranța și fondurile împușcate starea tehnică a avut loc în utilizarea temporară a persoanelor juridice care efectuează sarcini de reglementare specifice, cu respectarea prevederilor legislației relevante.
 6. Licențierea unei anumite categorii de activități.
 7. Eliberarea autorizațiilor pentru achiziționarea, transportul, depozitarea și utilizarea armelor și cartușelor, transportul acestora, importul în și din țară.
 8. Controlul activităților de securitate privată și de detectiv.
 9. Eliberarea autorizațiilor pentru transportul explozivilor de uz industrial prin toate tipurile de transport.
 10. Protecția regimului și a obiectelor deosebit de importante, bunurile speciale, proprietățile organizațiilor și cetățenilor în contracte, birouri consulare și misiuni diplomatice pe teritoriul țării.
 11. Organizarea procedurilor în materie administrativă aflate în competența Ministerului Afacerilor Interne.
 12. Acordarea protecției de stat a judecătorilor, a angajaților de control și de control organele de aplicare a legii, securitatea participanților la procedurile penale și a rudelor acestora.
 13. Îndeplinirea înregistrării amprentelor digitale.
 14. Furnizarea de reglementări militare și de urgență atunci când acestea sunt introduse pe teritoriul țării sau în regiunile sale individuale, care realizează măsuri de prevenire și lichidare a situațiilor de urgență.
 15. Organizarea și furnizarea de formare de mobilizare, monitorizare și coordonare a activităților FMS în acest domeniu.
 16. Participarea la apărarea teritorială a Rusiei în cooperare cu forțele armate, alte trupe și formațiuni care protejează statul.
 17. Asigurarea punerii în aplicare a măsurilor privind apărarea civilă, creșterea sustenabilității funcționării Ministerului de Interne, FMS și a trupelor interne în timpul războiului, precum și în situații de urgență.
 18. Participarea la asigurarea îndeplinirii de către cetățeni a obligației militare stabilite pentru aceștia, organizarea și păstrarea evidențelor subiecților militari în ordinea stabilită.
 19. Organizarea transportului special în Rusia în interesul ATS, pe baza reglementărilor guvernamentale și a acordurilor inter-agenție.
 20. Participarea la lucrările de standardizare, certificare și metrologie.
 21. Asigurarea efectuării observațiilor statistice în conformitate cu metodologia oficială.
 22. Organizarea lucrărilor de personal, recalificarea, formarea, dezvoltarea profesională, stagiul angajaților, elaborarea și implementarea măsurilor de protecție socială și juridică a angajaților.
 23. Dezvoltarea și implementarea de tratament, prevenire, wellness, stațiuni de sănătate și măsurile de reabilitare care vizează consolidarea funcționarii de sănătate și a familiilor lor, pensionarii sistemului FMS și Ministerul de Interne, precum și alte persoane, dintre care sunt prevăzute în cadrul Ministerului.

departamentele de personal ale MAI

Funcțiile serviciului

Autoritatea Ministerului Afacerilor Interne include următoarele:

 1. ATS și trupe interne cu echipament special, de luptă și criptografie, muniție, armament, alte materiale și mijloace tehnice și finanțare din bugetul federal.
 2. Desfășurarea de concursuri și încheierea contractelor de stat pentru plasarea comenzilor pentru producerea de lucrări, furnizarea de servicii și furnizarea de bunuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.
 3. Implementarea dezvoltărilor științifice și tehnice, experiența pozitivă în activitatea afacerilor interne și a trupelor interne, dezvoltarea gestionării automatizate și a comunicațiilor.

Ministerul elaborează și implementează măsuri de dezvoltare și consolidare a autorităților de logistică WA, trupele interne, participă la organizarea și îmbunătățirea ofertei de FMS. Ministerul Afacerilor Interne poate, de asemenea, să exercite alte funcții dacă acestea sunt prevăzute de prevederile legilor constituționale și ale altor legi federale, ale actelor guvernului și ale președintelui țării. Activitățile de control ale Oficiului efectuate ministerele republici, teritorii, regiuni, orașe federale, regiuni autonome / zone, precum și organisme în cadrul sistemului administrației publice locale în cadrul competențelor ce le sunt acordate prin lege. Șefii și departamentele adjuncți poartă responsabilitate individuală pentru activitățile lor. Pentru încălcări ale cerințelor legislației, reglementărilor și instrucțiunilor sunt prevăzute sancțiuni disciplinare, administrative sau penale.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Felicitări pentru Ziua Ministerului Afacerilor InterneFelicitări pentru Ziua Ministerului Afacerilor Interne
Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice: Funcții, Sarcinile, IstoriaDepartamentul pentru Combaterea Crimelor Economice: Funcții, Sarcinile, Istoria
Ofițerul de poliție de serviciu. Serviciul de taxe al Ministerului Afacerilor InterneOfițerul de poliție de serviciu. Serviciul de taxe al Ministerului Afacerilor Interne
Organele afacerilor interne ale Federației Ruse. Sistemul de Afaceri Interne al Federației RuseOrganele afacerilor interne ale Federației Ruse. Sistemul de Afaceri Interne al Federației Ruse
Ziua trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne din Rusia și Ziua expertului-criminalistZiua trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne din Rusia și Ziua expertului-criminalist
Unde este Muzeul Central al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia?Unde este Muzeul Central al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia?
Ziua sediului central al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei: data și istoria originiiZiua sediului central al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei: data și istoria originii
Ministerul Afacerilor Interne este una dintre cele mai importante structuri de putere ale țăriiMinisterul Afacerilor Interne este una dintre cele mai importante structuri de putere ale țării
Cum funcționează miniștrii federali în Rusia?Cum funcționează miniștrii federali în Rusia?
Omsk Academia din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei - în domeniul păcii legii și…Omsk Academia din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei - în domeniul păcii legii și…
» » Structura Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Structura unităților MAI