Distribuția veniturilor și a tipurilor acestora

Distribuția veniturilor în întreaga istorie a lumii a fost inegală și rămâne și astăzi. Această situație se datorează unei varietăți de circumstanțe, atât obiective, cât și subiective.

Pentru a explica motivele acestei inegalități, este în primul rând necesar să înțelegem veniturile. În sensul cel mai obișnuit, venitul este o anumită sumă de bani primită de un subiect pentru orice perioadă. Iar formele de generare a veniturilor pot fi diferite - salariu, taxă, chirie, dobândă, profit, diferite plăți ale bunului de transfer (prestații sociale, șomaj, beneficii familii mari și altele asemenea).

Veniturile populației, parametrii structurii, nivelul, gradul de diferențiere și sursele de primire sunt cei mai importanți indicatori ai stării economice și sociale a societății și influențează în mod decisiv distribuția venitul național. Deoarece veniturile acționează ca sursă principală de satisfacere a nevoilor, considerarea lor presupune corelarea acestui concept cu conținutul mai larg și mai amplu - nivelul de trai al populației, iar problema distribuției veniturilor este una din cele mai importante în știința economică.

Este important să înțelegem ce înseamnă veniturile și structura lor, care sunt sursele care stau la baza formării lor.

Conceptul de "venit" este o categorie economică complexă. Această complexitate se explică prin faptul că este extrem de complexă.

În știință, sub venituri personale, este obișnuit să se ia în considerare mijloacele primite de individ, care pot fi exprimate în forme naturale și monetare și care servesc la asigurarea unui nivel decent al existenței.

Cu conceptul de "distribuire a veniturilor", problema este legată în mod obiectiv inegalitățile sociale, a cărei sursă este tocmai inegalitatea în distribuirea lor.

Unul dintre aspectele fundamentale ale politicii sociale moderne, practic în orice stat, este politica de stat privind veniturile.

Pentru persoane fizice sau gospodării, veniturile sunt clasificate în numerar și în natură. Primul dintre acestea sunt sumele de bani pe care o persoană le primește pentru a-și satisface nevoile de viață.

Veniturile naturale sunt cele care ajung la individ ca rezultate ale activităților agricole, creșterea vitelor, precum și diferitele lucrări și servicii care sunt produse și consumate în natură.Venitul monetar este suma de bani care vine de la o persoană pe o anumită perioadă de timp și servește ca mijloc de a plăti pentru elementele care asigură consumul său personal.

Pentru o înțelegere corectă a naturii veniturilor, ele sunt clasificate și definite de concepte: nominale, disponibile și reale.

Nominal - toate acestea sunt venituri, a căror sumă nu depinde de acțiunile sistemului de impozitare și de nivelul predominant al prețurilor de pe piață.

Distribuitorul este același venit nominal, doar suma taxelor plătite și alte plăți obligatorii sunt deduse din acesta.

Venitul real este suma beneficiilor pe care o persoană le poate câștiga pentru valoarea venitului disponibil.

În practică, distribuția veniturilor se bazează pe abordări și teorii diferite. Una dintre ele este teoria productivității marginale, care este suficient de simplă: cu cât o persoană produce mai mult, cu atât este mai mare venitul pe care îl are ca recompensă pentru ceea ce a produs.

Cu toate acestea, aplicarea acestei abordări nu este întotdeauna justificată. Acest lucru se datorează faptului că:

  1. Concurența imperfectă nu reflectă întotdeauna în mod adecvat cantitatea de muncă petrecută pentru producerea unui anumit tip de bunuri.
  2. Inegalitatea în distribuirea și redistribuirea veniturilor este un factor obiectiv în dezvoltarea societății.
  3. În fiecare societate, numărul de venituri este întotdeauna mai mic decât cei care devin proprietari, deci cererea principiile justiției este extrem de relativ și limitat.

Începând de la aceasta, este necesar să se includă mecanisme de redistribuire, care reconfigurează fluxurile de venit în conformitate cu prioritățile societății și legile acesteia. Prin urmare, există și alte mecanisme și varietăți ale funcționării sistemului de distribuție. De exemplu, repartizarea veniturilor în rândul diferiților factori de producție existenți dobândește proprietățile distribuției funcționale care formează și veniturile corespunzătoare - chiria, profitul și diferitele tipuri de salarii. Ele sunt numite factoriali sau primari. Ele formează secundar - care rezultă ca urmare a sistemului redistributiv - pensii, beneficii și alte plăți de transfer diferite.

Toate veniturile sunt cea mai importantă condiție pentru dezvoltarea armonioasă a societății și asigurarea stabilității sociale. Un rol semnificativ în formarea și reglementarea lor ar trebui să fie jucat de stat, iar rolul său în cadrul acestei funcții este în continuă creștere.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Inegalitatea veniturilor: cauze și consecințeInegalitatea veniturilor: cauze și consecințe
Venitul amânat este un venit care nu a fost încă câștigatVenitul amânat este un venit care nu a fost încă câștigat
Venitul nominal și reflectarea sa în salariiVenitul nominal și reflectarea sa în salarii
Cheltuielile și veniturile bugetului federal: structura și surseleCheltuielile și veniturile bugetului federal: structura și sursele
Plăți de transfer de stat. Plățile de transfer sunt ...Plăți de transfer de stat. Plățile de transfer sunt ...
Impozitul pe venitul personalImpozitul pe venitul personal
Venitul disponibil este ... Valoarea venitului disponibil. Venit național disponibilVenitul disponibil este ... Valoarea venitului disponibil. Venit național disponibil
Care este profitul? Structura de profit, planificarea, distribuția și utilizarea acesteia în…Care este profitul? Structura de profit, planificarea, distribuția și utilizarea acesteia în…
Intreprinderi profit: esență, specie, semnificațieIntreprinderi profit: esență, specie, semnificație
Care sunt veniturile brute și cum se calculează?Care sunt veniturile brute și cum se calculează?
» » Distribuția veniturilor și a tipurilor acestora