Reglementarea statală a activității de asigurare în Federația Rusă

În procesul de înființare a instituțiilor sociale în Rusia, sa acordat o mare atenție reglementării activităților de asigurare. Acest lucru se datorează nivelului înalt de semnificație socială a acestui tip de muncă. Apariția unui eveniment asigurat poate dăuna întregii economii naționale. Reglementarea de stat a activităților de asigurare are loc prin raportare, verificarea conformității informațiilor cu rezultatele efective și reglementarea reglementărilor.

supraveghere

Reglementările de stat și supravegherea activităților de asigurare sunt împărțite în preliminare, actuale și ulterioare. În primul caz, este vorba despre verificarea conformității întreprinderilor cu cerințele în baza cărora se eliberează o licență, înregistrarea asigurătorilor. Supravegherea curentă este de a verifica respectarea legislației de către participanții la piață: analiza rapoartelor, revocarea licențelor, excluderea brokerilor din registru etc. Mai detaliate, acestea vor fi luate în considerare în continuare.

reglementarea de stat a activității de asigurare

public reglementarea juridică activitatea de asigurare se desfășoară prin Legea Federației Ruse "Despre organizarea activității de asigurări" și Ministerul Finanțelor. Se aplică participanților profesioniști de pe piață, intermediarilor și beneficiarilor acestora.

Obiective, funcții, sarcini

Obiectivele reglementării de stat a activităților de asigurare:

 • asigurarea funcționării stabile a pieței;
 • respectarea de către subiecți a actelor normative;
 • asigurarea îndeplinirii obligațiilor de către părțile la tranzacție;
 • protecția pieței interne de companii străine;
 • transferul la starea impozitelor și taxelor.

Direcțiile reglementării de stat a activității de asigurare:

 • adoptarea de legi și regulamente, monitorizarea respectării acestora de către agențiile guvernamentale;
 • reglementarea solvabilității asigurătorilor și asigurarea îndeplinirii obligațiilor acestora;
 • controlul asupra plății impozitelor de către participanții la piață;
 • impunând sancțiuni participanților la piață.

Organele de supraveghere îndeplinesc următoarele funcții:

 • să emită o licență de conducere a afacerii;
 • face înregistrări în Registrul de stat al asigurătorilor și brokerilor;
 • controlul formării tarifelor;
 • stabilește norme pentru alocarea de rezerve, înregistrări contabile ale tranzacțiilor;
 • elaborarea documentelor normative și metodice;
 • elaborarea și prezentarea de propuneri privind dezvoltarea cadrului legislativ.

Drepturile organelor de control de stat

 • Primirea de la asiguratori, raportarea activităților, clienților și băncilor - informații despre situația financiară.
 • Să efectueze verificări privind conformitatea informațiilor furnizate și situația financiară reală.
 • În caz de dezvăluire a încălcărilor de către societăți de cerințe legislative pentru a da instrucțiuni privind eliminarea problemelor. Dacă nu sunt îndeplinite, suspendați licențele până când încălcările sunt complet eliminate.
 • Solicitați instanței o plângere pentru lichidarea asigurătorului și companiile care operează fără licențe.

stat reglementarea activității de asigurare în Federația Rusă

Regulamentul financiar

În practica mondială în acest domeniu, se efectuează un audit periodic al companiilor de asigurări. În Rusia, această problemă se află încă în stadiul de examinare.

Reglementarea de stat a activităților societăți de asigurări în ceea ce privește solvabilitatea și stabilitatea financiară, constă în calcularea tarifelor pentru anumite servicii, formarea rezervelor, evaluarea proiectelor de investiții. Asiguratorii evaluează anual angajamentele asumate. Rezultatele sale se reflectă într-o concluzie separată, care este transmisă agenției de stat.

Lipsa unui sistem de audit stabilit afectează negativ întreaga industrie. Metodele de formare a rezervelor devin rapid caduce, dar rareori revizuite. Etapele implementării auditului sunt construite doar la nivel legislativ, însă scopurile, obiectivele, programul și mecanismele nu sunt definite în practică.

Asociații de asigurări

Pe piața rusă există asociații de asigurări de stat și regionale. Acestea se formează în funcție de tipurile de activitate: asigurare medicală, auto, etc. Aceste sindicate reprezintă o resursă a autoreglementării pieței. Problema lor principală este legată de pregătirea propunerilor de acte legislative, formarea fondurilor de protecție, dezvoltarea unor politici și programe, activități de sprijin metodologice, de formare și așa mai departe. D.

Uniunea de protecție a consumatorilor din Federația Rusă a înregistrat o evoluție slabă. Sarcina sa principală este de a identifica companiile fără scrupule, de a proteja interesele consumatorilor, de a elabora reguli, de programe de asigurare etc.

Activitățile sindicatelor de pe ambele părți ar trebui să se desfășoare în cooperare. Luarea în considerare a intereselor asigurătorilor și ale clienților acestora este o condiție importantă pentru dezvoltarea pieței.

direcțiile de reglementare de stat a activității de asigurare

Practica mondială

Contractele de asigurare sunt documente complexe din punct de vedere juridic. O persoană fără educație specială este dificil de înțeles toate formulările. În țările occidentale, reglementarea de stat a activităților de asigurare a tranzacțiilor cu persoane fizice este mult mai dificilă decât în ​​cazul contractelor cu persoane juridice. Acestea din urmă pot atrage avocați calificați pentru a determina conformitatea termenilor documentului cu actele normative.

În regiunile din Federația Rusă, reglementarea statală a activităților de asigurare este efectuată de autoritățile locale de supraveghere. În cadrul capabilităților lor, acestea sunt asistate de serviciul fiscal, de Banca Centrală și de cabinetul antimonopol. În majoritatea țărilor din Europa, se utilizează un sistem unic de supraveghere. În Canada, unele aspecte sunt reglementate de organismele federale, iar principalele puteri sunt transferate autorităților locale din provincie. Nu există nicio reglementare globală de stat a activității de asigurare în SUA. Fiecare stat are propriile reguli.

sistem

Reglementarea statală a activităților de asigurare atunci când se utilizează sistemul public este aceea că societățile ar trebui să raporteze rezultatele activităților în publicații deschise și să ofere autorităților de supraveghere. Consumatorii de servicii pot, pe baza acestor informații, să compună o idee despre organizație și să decidă cu privire la oportunitatea încheierii unui contract.

Acesta este un sistem liberal. O persoană fără studii speciale nu poate înțelege situațiile financiare. Interesele persoanelor care au încheiat contracte în fața asigurătorului au probleme, nu sunt asigurate în nici un fel. Controlul statului asupra executării tranzacțiilor nu este efectuat.

particularitățile reglementării de stat a activității de asigurareSistemul reglementar de reglementare este că statul stabilește în plus aceleași cerințe pentru toate organizațiile implicate în activități de asigurare. Acestea pot fi asociate cu securitatea financiară (conformitatea obligațiilor valoarea capitalului), forme de proprietate asiguratorilor, calendarul de raportare și așa mai departe. D. În cazul neîndeplinirii acestor cerințe impuse sancțiuni asupra societății. Acest sistem a funcționat de mult și cu succes în Regatul Unit și a apărut recent în UE.

Caracteristici de reglementare de stat de asigurare a activității sistemului de supraveghere financiară este faptul că asigurătorii publică rapoarte privind activitățile sale, precum și autoritățile de supraveghere să monitorizeze punerea în aplicare a termenilor de contracte, dimensiuni de pariuri, formarea de rezerve. În teorie, acest sistem de activitate respectă interesele tuturor părților la tranzacție și nu există niciun dumping. În acest mod, se efectuează reglementarea de stat a activităților de asigurare în Federația Rusă.

Sistemul material este mai amplu decât cel normativ prin numărul de obiecte acoperite. Principiul său principal este că toate acțiunile trebuie să fie convenite anterior cu autoritățile statului. Pe de o parte, un astfel de sistem limitează sever activitățile asigurătorilor. Companiile care dezvoltă un produs nou trebuie să o aprobe în organele de supraveghere. Pierderea timpului se va reflecta în profitul pierdut. Pe de altă parte, interesele consumatorilor de servicii sunt protejate.

stat reglementarea și supravegherea activităților de asigurare

Înregistrarea asigurătorului

În Federația Rusă, Ministerul Finanțelor emite o licență pentru desfășurarea activităților de asigurare. Pentru a le primi, trebuie să formați și să plătiți capitalul social, în funcție de tipul de activitate ales:

 • minim 25 mii salarii minime - toate serviciile cu excepția asigurărilor de viață;
 • minim 35 mii salarii minime - toate tipurile de asigurare;
 • mai mult de 49 mii salarii minime - numai de asigurare de viață.

În limitele acestor limite, fondurile trebuie transferate în numerar. Deasupra acestor valori, contribuțiile sunt luate sub formă de proprietate, drepturi de utilizare, rezultate ale activității intelectuale și așa mai departe.

În plus, trebuie să prezentați Ministerului de Finanțe următoarele documente:

 • cerere;
 • documente constitutive (cartă, procesele-verbale ale ședinței, extras din registrul de stat).
 • plata pentru transferul de fonduri către contul de capital autorizat;
 • caz de afaceri activități;
 • regulile de asigurare, exemple de contracte;
 • calcularea tarifelor cu o interpretare detaliată a metodologiei utilizate;
 • date despre lider și deputații săi.

Ca o justificare economică, se acceptă:

 • planul anual de afaceri;
 • planul de reasigurare în cazul în care datoria maximă la risc este mai mare de 10% din fondurile proprii;
 • algoritmul de formare a rezervelor și un plan de plasare a acestora;
 • bilanț, situație financiară.

Decizia de a elibera o autorizație autorității de supraveghere are loc în termen de 60 de zile de la primirea documentelor. Baza de refuz poate fi neconformitatea documentelor cu cerințele legislative. Organismul de stat informează în scris persoana juridică cu privire la acest lucru.

Etape de

Reglementarea statală a activității de asigurare în Federația Rusă se desfășoară în trei etape: preliminare, actuale și ulterioare. Să luăm în considerare fiecare dintre ele în detaliu.

reglementarea de stat a companiilor de asigurări

Control preliminar

În primul rând, există o selecție între firmele care doresc să obțină o licență. Nu fiecare organizație poate desfășura activități de asigurare.

Accesul pe piață poate fi realizat în două moduri. În primul caz, compania se înregistrează pur și simplu în registrul asigurătorului, după care poate începe să funcționeze. O astfel de recunoaștere clară este inerentă sistemului de publicitate.

Dacă se folosește o metodă concesionară, autoritățile de supraveghere trebuie să emită o licență pentru desfășurarea activităților. Este necesar să se furnizeze documente care să confirme posibilitatea îndeplinirii cerințelor financiare. Această schemă este folosită în majoritatea țărilor lumii.

Supravegherea curentă

Organele de stat autoritățile analizează contabilitatea prezentată, gestionarea rapoartelor. În caz de necesitate, sunt solicitate date suplimentare. De asemenea, în competența lor este luarea în considerare a cererilor cu propuneri, plângeri, punerea în aplicare a inspecțiilor. Aceasta înseamnă că reglementarea de stat a activității de asigurare a unei organizații de asigurare este redusă pentru a evalua în timp util capacitățile financiare ale companiei pentru riscuri, verificarea regulilor de formare a rezervelor, conformitatea disponibilității fondurilor cu standardele stabilite.

stat reglementarea activității de asigurare în Federația Rusă

Urmărirea controlului

În acest stadiu, se iau decizii în ceea ce privește asigurătorii, ale căror rezultate de performanță nu îndeplinesc nici o cerință (recuperare, lichidare). Reglementarea statală a activităților de asigurare în Federația Rusă în acest stadiu este de a minimiza pierderile clienților companiilor fără scrupule. Autoritățile de supraveghere pot impune restricții privind încheierea de noi contracte, modificarea ratelor tarifare, ajustarea activităților privind alte aspecte. Aceasta se realizează sub formă de instrucțiuni, adică ordine scrise care obligă asigurătorul să elimine încălcările în perioada specificată.

Motivele impunerii restricțiilor sunt:

 • activități în zone care nu sunt acoperite de licență;
 • implementarea activităților interzise de lege;
 • încălcarea ordinii de formare a rezervelor;
 • reducerea tarifului nejustificat;
 • nerespectarea raportului dintre active și pasive stabilite;
 • raportarea, alte documente solicitate cu încălcarea timpului sau a ordinului;
 • incoerența informațiilor furnizate datelor reale;
 • încălcarea termenelor de notificare a modificărilor aduse charterului, reguli privind furnizarea serviciilor, structura ratelor;
 • transferarea unei licențe unei alte organizații;
 • emiterea unei politici fără aplicarea regulilor;
 • încheierea de contracte pe termen mai lung, decât cele prevăzute de norme.

În cazul nerespectării cerinței, autoritatea de supraveghere poate limita valabilitatea licenței. Acest lucru poate fi exprimat atât în ​​interzicerea încheierii de noi contracte, cât și în prelungirea vechilor pentru anumite activități sau pe teritoriul specificat.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Politica de asigurare LCA - ce este?Politica de asigurare LCA - ce este?
Ce este o franciză în asigurări?Ce este o franciză în asigurări?
Asigurăm siguranța economiilor cu ajutorul DIA. Asigurarea depozitelor în Rusia.Asigurăm siguranța economiilor cu ajutorul DIA. Asigurarea depozitelor în Rusia.
Tipurile de activități care fac obiectul licențelor și excepțiile de la acesteaTipurile de activități care fac obiectul licențelor și excepțiile de la acestea
Difracție cu raze X. Verificarea Policis: sfaturi pentru autovehicule cum să dobândească o politică…Difracție cu raze X. Verificarea Policis: sfaturi pentru autovehicule cum să dobândească o politică…
Asigurare voluntarăAsigurare voluntară
Asigurarea supravegherii în Federația RusăAsigurarea supravegherii în Federația Rusă
Asigurări obligatorii în Federația RusăAsigurări obligatorii în Federația Rusă
Legea asigurărilorLegea asigurărilor
Cumulul este un set de riscuri de asigurareCumulul este un set de riscuri de asigurare
» » Reglementarea statală a activității de asigurare în Federația Rusă