Conectarea tehnologică la rețelele electrice: aplicare, conectare

Orice obiect nou construit de sferă de afaceri, de producție, publică sau de locuințe este în primul rând conectat la rețelele electrice. Multe întrebări în rândul consumatorilor sunt cauzate de succesiunea acțiunilor care determină conexiunea. Rațiunea tehnologică pentru un proces complex este stabilită în regulamentele și orientările guvernamentale, în care procedura generală de conectare este împărțită în secțiunile corespunzătoare pentru a simplifica activitatea.

Tipuri de obiecte permise pentru conectare tehnologică

conexiune tehnologică

În documentele de reglementare se înregistrează o listă de consumatori care sunt conectați la rețelele electrice generale:

 • clădirile care sunt puse în funcțiune pentru prima dată;
 • clădiri, exploatate anterior, dar din diferite motive necesită o capacitate sporită;
 • obiecte, fără a crește capacitatea, ci schimbarea categoriei de fiabilitate datorată trecerii la un alt tip de producție sau activitate.

Regulile de conectare tehnologică stipulează că procedura de conectare repetată nu se efectuează atunci când proprietarul proprietății este schimbat în proprietate. Orice reclamații din partea proprietarului rețelei cu privire la procedura de plată a plăților nu sunt legale.

Procedură pentru conectarea la rețelele electrice

Conexiunile se desfășoară într-o ordine strict definită și includ pașii:

 • consumatorul, conform eșantionului standard, se aplică pentru conectarea tehnologică la rețelele electrice;
 • se încheie un acord pentru a desfășura o activitate între proprietarul instalației și proprietarul rețelei;
 • O organizație care deține o rețea electrică se pregătește condițiile tehnice conform reglementărilor existente, acestea sunt aprobate de operatorul de sistem și de proprietarii de rețele învecinate;
 • ingineria și personalul tehnic al serviciului de rețea produc documente de proiectare în conformitate cu specificațiile;
 • consumatorul comandă proiectul la institut pe cont propriu, toate cerințele condițiilor tehnice trebuie să fie îndeplinite;
 • în unele cazuri, legislația Rusiei privind construcția orașelor a anulat dezvoltarea proiectelor de conectare;
 • părțile îndeplinesc condițiile contractului în legătură cu conexiunea;
 • proprietarul rețelei organizează un audit de control al executării caietului de sarcini de către client;
 • birourile juridice și antreprenorii care lucrează cu un consum de energie mai mare de 100 kW și persoane cu aceeași rată de peste 15 kW sunt obligați să inspecteze instalațiile electrice în prezența unui reprezentant al companiei Rostekhnadzor;
 • după inspecție, lucrătorii din rețea produc conexiunea reală a consumatorului și furnizează electricitate.

Condiții în care este realizată conexiunea tehnologică la rețelele electrice

regulile de conectare tehnologică

Pentru structura de conectare temporară a proprietarului, pentru o perioadă de cel mult șase luni, cu condiția ca distanța de linii electrice din punctul de consum la 300 m, timpul de rulare este de 15 zile lucrătoare. firme de avocatură și de fabricație, care necesită pentru puterea sa de activitate nu este mai mare de 100 kW și persoanele care se conectează la rețelele cu tensiunea de până la 20 kW, sunt în așteptare pentru conectarea de până la șase luni, în cazul în care sursa de alimentare este situat în orașul nu mai mult de 300 m, în sat - 500 m.

Până la un an, se efectuează conectarea la rețelele electrice cu o capacitate de cel mult 750 kW. Dacă consumatorul are nevoie de o conexiune rapidă, termenele sunt stabilite în acordul dintre proprietarul clădirii și administrarea rețelei. Timp de mai mult de doi ani, conexiuni au fost făcute pentru industriile a căror echipare necesită peste 750 kW pentru funcționare. Termenii pot fi întinși prin acordul părților până la 4 ani, dar nu mai mult.

Alegerea unei organizații de rețea

În apropierea teritoriului entității comerciale pot fi amplasate mai multe linii electrice, cabluri de cablu, stații de transformare, la care se face legătura. Pentru a începe activitatea, consumatorul determină cu ce organizație va lucra, ținând seama de următorii factori:

 • domeniul sursei de alimentare de la receptor;
 • tensiune în rețelele din apropiere.

Distanța de la limitele sitului este determinată de o linie dreaptă până la cea mai apropiată unitate sau rețea electrică. Regulile legăturii tehnologice prevăd că consumatorul conectează echipamentul la rețelele electrice din clasa indicată în aplicație. În cazul în care proprietarul producției dorește să conecteze site-ul la liniile electrice mai înalte, atunci așteaptă lucrări costisitoare pe dispozitivul stației de step down.

Dacă mai multe linii echivalente în ceea ce privește conexiunea trec în apropierea granițelor comerciantului privat, atunci cererea de conectare tehnologică este trimisă oricărei organizații de rețea. Absența unor surse de energie mai mici de 300 m de pe site le dă dreptul consumatorului să coopereze cu orice proprietar din apropiere.

Ca raspuns la cererea depusa in termen de 15 zile, proprietarul sursei de conexiune trimite clientului, puterea de conectare a acestuia fiind determinata in intervalul de la 100 la 750 kW, contractul semnat pentru partea sa si specificatiile cerute. Dacă întreprinzătorul privat nu a indicat toate informațiile solicitate în cerere sau dacă lipsesc documentele necesare, proprietarii rețelei îl notifică despre acest fapt și explică lista cu documentele necesare.

Reguli de înregistrare a cererii

conexiune tehnologică la rețelele electrice

Cererea de conectare la rețeaua de alimentare se face în două exemplare și se trimite prin poștă la adresa organizației de rețea prin scrisoare recomandată cu notificarea de returnare. Se adaugă o listă în plic - un inventar al tuturor documentelor trimise. În cazul aplicării consumatorilor care conectează electricitatea pentru nevoi interne (nu mai mult de 15 kW), sunt indicate următoarele informații:

 • adresa și locul de reședință al solicitantului;
 • numele și adresa site-ului, casei, cladirii, care sunt pregătite pentru conectare;
 • termenii de punere în aplicare a proiectului și revizuirea introducerii echipamentului de recepție a energiei cu indicarea timpului pentru fiecare etapă;
 • mărimea puterii maxime solicitate, care este utilizată pentru a conecta, raționamentul tehnologic pentru sarcina energetică.

Cererea pentru persoanele juridice și antreprenorii

Cererea de conectare la energie electrică a firmelor de avocatură sau a întreprinzătorilor, al căror nivel de producție necesită o putere de cel mult 100 kW, conține patru puncte de informare suplimentare la lista de informații de mai sus:

 • Numele companiei și adresa proprietarului instalațiilor de producție, firmele de avocatură indică numărul din registru, întreprinzătorii individuali - în număr de EGRIP și termenul de sediul său în registru, cetățenii fizice indică numele, prenumele, numele de mijloc și datele din pașaport;
 • distribuirea capacității pentru toate cozile de punere în funcțiune și indicarea categoriei de fiabilitate separat pentru toate dispozitivele și dispozitivele electrice;
 • tipul de sarcină energetică viitoare cu indicarea tipului de activitate economică planificată;
 • Propunerile proprietarului privind efectuarea decontărilor în numerar și condițiile de acordare a plăților în rate pentru lucrările efectuate de organizația de rețea.

Documentele aplicației

conectarea la rețelele de alimentare

Fără îndoială, consumatorii de toate categoriile atașează următoarele documente de informare:

 • Desen sau o reprezentare schematică a locației echipamentului care este conectat la sursa de alimentare;
 • schemă de stabilire a rețelelor de consumatori privați, cu ajutorul căruia se realizează conectarea tehnologică la rețele;
 • lista și indicatorii tehnici ai tuturor dispozitivelor care pot fi conectate la dispozitivele automatelor de comandă de urgență;
 • copii ale valorilor mobiliare care confirmă dreptul de proprietate sau alte motive legale pentru facilitățile pentru consumatori;
 • dacă o altă persoană este angajată în legătură cu proprietarul, atunci împuternicirea pentru desfășurarea activității de către reprezentantul clientului.

Procedura de încheiere a unui acord

A semnat un acord unilateral de a conecta spre înainte de administrare de rețea la consumator în termen de 15 zile de la primirea cererii sale de aderare. fundamentarea și condițiile în această perioadă tehnologică sunt trimise persoanelor juridice și a întreprinzătorilor, capacitatea de conectare este de până la 100 kW, sau entități fizice care sunt conectate la rețelele cu tensiunea de până la 15 kW (pentru consumul intern).

Dacă este vorba despre alți consumatori care nu se încadrează în această descriere, documentele tehnice le sunt trimise în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. După ce a primit condițiile și contractul, solicitantul studiază documentele și, în cazul unui acord cu aceștia, semnează acordul și trimite documentele într-un exemplar la biroul proprietarului rețelei și lasă a doua selecție la sine.Dacă viitorul consumator nu este de acord cu anumite clauze ale contractului sau consideră că nu respectă standardele, el are dreptul să trimită organizației un refuz informat de a semna și să solicite corectarea prevederilor contractului în conformitate cu legea. Pentru a preveni conflictul, aceste documente sunt trimise prin scrisoare recomandată cu notificarea de returnare a livrării.

conexiune ilegală la rețelele de alimentare

Administrarea rețelei este obligată să efectueze un studiu al valorilor mobiliare primite și să trimită un răspuns consumatorului în termen de 5 zile de la primirea scrisorii de respingere. Pentru a semna contractul sau un refuz motivat, consumatorului i se acordă o perioadă de o lună. Dacă după această perioadă nu există nicio acțiune din partea sa, atunci cererea de conectare este anulată.

Clauze importante ale contractului

Orice contract conține următoarele condiții importante pentru conectare:

 • lista măsurilor care trebuie efectuate în cazul în care se efectuează conectarea tehnologică a dispozitivelor electrice;
 • obligațiile celor două părți de a-și îndeplini contractul;
 • data de încheiere a fiecărei etape de conectare tehnologică;
 • determinarea răspunderii în caz de încălcare a fiecărei clauze a contractului, stabilită în conformitate cu normele legii;
 • măsura responsabilității operaționale a părților și măsurarea limitelor proprietății bilanțului asupra rețelelor electrice;
 • plata pentru conectarea tehnologică în conformitate cu normele;
 • ordinul de plată pentru muncă și metoda de transfer al finanțării.

Administrarea organizației de rețea nu poate forța consumatorul să realizeze acțiuni care nu sunt specificate în condițiile de conectare tehnologică. Compania nu are dreptul să solicite consumatorului să semneze contracte cu terțe părți, de exemplu, cu organizații pentru dezvoltarea de proiecte, cu contractori pentru instalarea de structuri și rețele și altele. Contractul de interacțiune cu administrarea rețelei intră în vigoare de la data primirii, semnată de consumator.

Taxa de conectare la rețea

Pentru abonații care se conectează la o rețea cu o capacitate de până la 15 kW, luând în considerare echipamentele existente, costul este de 550 de ruble pentru fiecare kilowatt de energie care determină conexiunea. Rațiunea tehnologică și specificațiile tehnice sunt incluse în costul. preț pentru a se alătura obiectelor întreprinderilor mari și mijlocii este mult mai mare.

Cetățenii care sunt membri ai asociațiilor non-profit, alimentarea cu energie electrică se realizează pe tejghea, iar totalul se calculează prin înmulțirea numărului de membri ai personalului și suma de 550 de ruble, cu condiția ca fiecare dintre ele nu consuma mai mult de 15 kW.

Restul categoriilor de utilizatori plătesc pentru conectare la tarifele stabilite de autoritățile locale în ceea ce privește reglementarea de stat a prețurilor. Taxa poate fi calculată pe baza ratelor standardizate pentru construirea centralelor electrice sau a ratelor tipice de conectare. Conectarea tehnologică la rate standard înseamnă că organizația rețelei calculează taxa utilizând profilul electrotehnic aprobat de REC.

conectarea electricității la casă din post

Consumatorul are dreptul de a construi rețele pe cont propriu cu condiția de a îndeplini toate condițiile tehnice dacă consideră că această opțiune este mai benefică pentru el. În acest caz, plata din acesta se face numai pentru capacitatea necesară, conexiunea tehnologică fiind întocmită de organizația de rețea fără nici o pretenție în acest sens.

Conectarea neautorizată la rețelele electrice

Unii consumatori lipsiți de scrupule se alătură surselor de energie electrică, aplicându-l în folosul propriu sau în uz casnic, fără să plătească costul curentului consumat. Pentru o astfel de încălcare neautorizată a legii, se prevăd amenzi grave.

Se utilizează în scopuri mercenare energia electrică care eludează contra-sancțiunile financiare care se calculează separat pentru fiecare încălcător individual. Conexiunea ilegală la rețelele electrice este determinată de formula, principalele componente ale cărora includ durata conexiunii neautorizate și capacitatea liniei la punctul de conectare. Această regulă de calcul operează la fel pentru o casă cu mai multe etaje și pentru sectorul privat. Determinarea amenzii se efectuează:

 • ținând seama de tarifele de consum pentru acest grup și în conformitate cu clasa de tensiune;
 • consumul zilnic de energie electrică estimat la un anumit punct este luat;
 • este numărul de zile în care a avut loc o încălcare în timpul utilizării energiei electrice.

Conectați electricitatea la casă din stâlp

Întrebările legate de electrificare sunt tratate, respectiv, de companiile de rețea care eliberează autorizații speciale pentru conectarea independentă la o sursă de tensiune, dar produc și astfel de legături. Pentru conectarea electricității la clădirea rezidențială, se solicită permisiunea de conectare și utilizare a curentului electric în condițiile oferite de companie.

După ce ai obținut permisiunea, poți conectați electricitatea la casă mâinile proprii. Nu durează mult, dar mai întâi trebuie să decideți cum să amplasați cablul pentru a conecta casa la rețeaua electrică:

 • de stabilire în aer;
 • cablare într-un mod ascuns (subteran).

Prin post este efectuată cu aer. Aceasta este cea mai obișnuită metodă de aducere a energiei electrice în casă, se realizează cu ajutorul unui cablu cu un cablu de susținere sau a unui fir armat. Un fir metalic puternic, cu o secțiune transversală de cel puțin 3 mm, este atașat la cablul simplu al secțiunii transversale necesare cu ajutorul clemelor de fixare.

act de conexiune tehnologică

cablu armat Ready este cablu de antenă cuplată, care este compus din conductori conductoare de electricitate, izolație, și se află în interiorul cablului, care dă cablul puterea dorită împotriva rafalelor de vânt și glazură de iarna. Pentru uz casnic marca SIP-4 cablu privat, în care firele sunt realizate din aluminiu sau oțel. alegerea cablurilor se face în funcție de faptul dacă, cât de mult este cablarea și modul în care aceasta va afecta situația financiară a consumatorului.

Pentru a fixa firul utilizați cleme speciale de tipul ancorelor, care pun unul pentru fiecare venă. Distribuția aerului se face cu ajutorul ancorelor de tipul de gemeni. Prin perete, cablajul trece prin țeavă, apoi este conectat la contor. Dacă în afara casei se prevede instalarea unui stabilizator, atunci pentru fixarea sa se face un scut.

În concluzie, trebuie remarcat faptul că toate regulile și reglementările, care se realizează conexiunea tehnologică a dispozitivelor de putere sunt descrise în documentele SNIP, ghidate prin care, utilizatorul poate efectua cu ușurință conexiunea metodei coloana de aer. După inspectarea lucrării, reprezentantul organizației de supraveghere trebuie să întocmească un document corespunzător certificat de acceptare, iar conectarea electricității la clădirea rezidențială este considerată completă.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Motoare electrice asincrone - legătura între "stea" și "triunghi"Motoare electrice asincrone - legătura între "stea" și "triunghi"
Racordarea la sobă electrică: instrucțiuni scurteRacordarea la sobă electrică: instrucțiuni scurte
Clamp pentru fire - un dispozitiv unicClamp pentru fire - un dispozitiv unic
Conectarea apartamentului în apartamentul propriuConectarea apartamentului în apartamentul propriu
Cum se calculează sarcina electricăCum se calculează sarcina electrică
Harta tehnologică în construcțiiHarta tehnologică în construcții
Conectați electricitatea la casă. Reguli pentru conectarea electricității la casăConectați electricitatea la casă. Reguli pentru conectarea electricității la casă
Ce este construcția civilă și industrială?Ce este construcția civilă și industrială?
Proiectarea rețelelor electrice: cerințe tehnice, instalare și punere în funcțiuneProiectarea rețelelor electrice: cerințe tehnice, instalare și punere în funcțiune
Conexiuni tehnologice la rețelele electrice: condițiiConexiuni tehnologice la rețelele electrice: condiții
» » Conectarea tehnologică la rețelele electrice: aplicare, conectare